Siirry sisältöön

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin haku

Tietoja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tarjoaa kattavat kaksikieliset erikoissairaanhoidon palvelut maakunnan noin 470 000 asukkaalle ja huolehtii yliopistosairaalatasoisten palvelujen saatavuudesta Tyksin erityisvastuualueeseen kuuluvissa Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiireissä. VSSHP:ssa työskentelee noin 7 000 eri alojen ammattilaista

Vahva strateginen kumppanuus yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa hyödyttää niin tutkimusta ja koulutusta kuin alueen väestöä ja elinkeinoelämää.

Lisätietoja tiede- ja tutkimusstrategiasta ja Turun terveyskampuksesta.

Tulevaisuuden terveyttä

Sairaanhoitopiiri on varautunut eri tavoin viime vuosina toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin sekä tulevaan sosiaali- ja terveydenhuoltouudistukseen. Esimerkkeinä näistä ovat Yksi sairaala -hanke sekä Tyksin Vakka-Suomen ja Loimaan sairaaloissa toteutetut vuodeosastouudistukset.  

Yksi sairaala –hanke muodosti Tyksistä koko maakunnan kattavan erikoissairaanhoidon kokonaisuuden, joka tuottaa potilaan sujuvan hoitopolun, nopeamman hoitoon pääsyn, yhdenmukaisemman hoidon ja paremman hoidon koordinaation kaikissa Tyksin yksiköissä (Turku, Salo, Loimaa ja Uusikaupunki). Yksi sairaala -malli on ollut askel kohti sote-uudistuksen tavoitteena olevaa asiakaslähtöisempää hoitojärjestelmää.

Osana yksi sairaala -hanketta Loimaalla ja Vakka-Suomessa yhdistettiin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon vuodeosastot yhteisiksi osastoiksi. Uudistuksella madalletaan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä ollutta rajaa ja taataan potilaalle mahdollisimman sujuva hoitopolku.

Hyvä talouskehitys

Sairaanhoitopiirin talous on kääntynyt edellä mainittujen muutosten seurauksena positiiviseen suuntaan. Kustannusten nousua on pystytty hidastamaan, vaikka potilaita hoidetaan koko ajan enemmän.  

Lue lisää taloudesta.

Yhteistyö Varsinais-Suomessa

Useat sairaanhoitopiirissä viime vuosina toimeenpannut konkreettiset muutokset (edellä kuvattujen lisäksi mm. biopankki sekä tukipalvelujen eri toimintamallit) ovat edellyttäneet perinteisen työnjaon ja toimintatapojen merkittävää uudistamista sekä sairaanhoitopiirin sisällä että alueen eri sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden välillä.

Uudistusten merkittävyydestä huolimatta niiden läpivienti on sujunut erinomaisessa yhteistyössä, mikä on rohkaissut osapuolia jatkamaan kehitystyötä, jotta erikoissairaanhoito toimisi jatkossa yhä tehokkaammin perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kokonaisuudessa.   

Hakuohjeet ja kelpoisuusehdot

Johtajaylilääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on erikoislääkärin pätevyys tai terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen myöntämä erikoislääkärin oikeus kuntayhtymässä edustettuna olevalla erikoisalalla, dosentin pätevyys ja kokemusta hallinnollisista tehtävistä.

Tehtävässä menestymistä tukee terveydenhuoltojärjestelmän tuntemus sekä kokemus terveyspalveluiden sisällöllisestä ja laadullisesta kehittämisestä. Arvostamme kokemusta tuloksellisesta johtamisesta ja palvelujen jatkuvasta kehittämisestä sekä ymmärrystä tulevaisuuden digitalisoituvaan terveydenhuoltoon liittyvistä haasteista.

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää hakijalta suomen kielen lisäksi myös ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa.

Viran palkkaus määräytyy kokonaispalkkana. Hakijoita pyydetään esittämään palkkatoivomuksensa.

Hakemukset, joita ei palauteta, osoitetaan VSSHP:n valtuustolle ja lähetetään osoitteella Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku tai sähköisesti osoitteessa kirjaamo@tyks.fi.

Linkki Kuntarekryssä julkaistuun hakuilmoitukseen.

Päivitetty: 8.12.2017 15:10
Luotu: 4.12.2017 12:03