​Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin internetsivuston käyttöehdot

Yleistä

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) internetsivustojen ylläpidosta vastaa VSSHP:n viestintäyksikkö. Verkkosivuston vastaava toimittaja on viestintäpäällikkö Esa Halsinaho.

VSSHP:n internetsivusto on kaikkien internetin käyttäjien vapaasti käytettävissä. Vapaaseen käyttöön sisältyy yleisen käytännön mukainen verkkosivujen selailu sekä niiden tulostaminen ja tallentaminen tavanomaiseen käyttöön jäljempänä olevin rajoituksin.

VSSHP julkaisee internetissään ulkopuolisten toimijoiden tiedotteita tai ilmoituksia vain poikkeustapauksissa perustelluista syistä viestintäpäällikön päätöksellä. Salassa pidettävää ja/tai potilastietoja sisältävää materiaalia ei julkaista internetsivustolla.

Tekijänoikeudet

VSSHP:n verkkosivut ja niiden sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Verkkosivujen sisällön lainaaminen ja muu tekijänoikeuslaissa säädelty käyttö on sallittua edellyttäen, että lähde mainitaan. VSSHP:n verkkosivuilla olevia tiedotteita saa julkaista muualla edellyttäen, että lähde mainitaan.

Kaiken VSSHP:n verkkosivuilla olevan materiaalin käyttö kaupallisiin tarkoituksiin edellyttää etukäteen saatua kirjallista lupaa VSSHP:ltä. Lupaa pyydetään sähköpostilla osoitteesta tiedotus(a)tyks.fi. Pyynnöstä tulee käydä ilmi luvan pyytäjä sekä mitä materiaalia halutaan ja millaiseen tarkoitukseen sitä aiotaan käyttää.

Sivujen toiminta ja sisällön paikkansapitävyys

VSSHP pyrkii pitämään internetsivustoillaan olevan aineiston ajantasaisena ja paikkansapitävänä sekä varmistamaan verkkopalveluidensa teknisen toimivuuden. Siitä huolimatta sivuilla voi esiintyä virheitä tai palvelimen toiminnassa voi tapahtua häiriöitä. Sivustolla havaituista sisältövirheistä tai teknisistä ongelmista pyydetään ilmoittamaan palautelomakkeella.

VSSHP pidättää itselleen oikeuden tehdä tarpeelliseksi katsomiaan muutoksia internetsivustojensa sisältöön, toimintaan, ulkoasuun ja rakenteeseen siitä etukäteen ilmoittamatta.

VSSHP:n internetsivustojen liikennettä seurataan Google Analytics sovelluksella. Sovellus kerää anonyymejä käyttö- ja kävijätilastoja evästetekniikalla. Kerättyjen tietojen avulla kehitetään sivujen käytettävyyttä.

Linkitykset

Linkillä viittaaminen VSSHP:n verkkosivuihin on sallittua. Tämä koskee myös ns. "syvälinkkejä", eli linkkejä internetsivustojen alasivuille, ja selaimeen lisättäviä kirjanmerkkejä. VSSHP ei kuitenkaan takaa, että linkitettyjen sivujen osoitteet pysyvät tulevaisuudessa muuttumattomina tai että sivuja ei poisteta palvelimelta.

VSSHP:n internetsivustoilla käytetään ulkopuolisten tahojen verkkosivuille viittaavia linkkejä, joiden tarkoituksena on auttaa kävijöitä löytämään heitä mahdollisesti kiinnostavaa lisäinformaatiota. VSSHP ei ota vastuuta niiden ulkopuolisten tahojen verkkosivujen sisällöstä, joihin sen omilla verkkosivuilla olevilla linkeillä viitataan. VSSHP ei myöskään pysty takaamaan linkkien toimivuutta. VSSHP:n verkkosivuilla olevista toimimattomista linkeistä pyydetään ilmoittamaan palautelomakkeella.

Sairaanhoidolliset ohjeet ja vastaava materiaali

VSSHP:n verkkosivuilla julkaistaan VSSHP:n asiantuntijoiden laatimia, hoidon tueksi tarkoitettuja ohjeita sekä tietoja terveyteen ja sairauksiin liittyvistä asioista. Tällaiset tiedot ja ohjeet eivät kuitenkaan korvaa terveydenhuollon taholta potilaille henkilökohtaisesti annettavaa hoitoa tai ohjeita. VSSHP ei ota vastuuta tällaisten tietojen ja ohjeiden omatoimisesta noudattamisesta mahdollisesti aiheutuvista seuraamuksista. Potilaan hoidosta vastaa aina häntä hoitava lääkäri.

Tietosuojan takaamiseksi VSSHP:n internetsivustojen avulla ei välitetä potilaiden hoidossa käytettäviä henkilökohtaisia tietoja tai asiakirjoja.

Lomakkeet

VSSHP:n internetsivustoilla käytetään ns. web-lomakkeita viestintään VSSHP:n suuntaan. Lomakkeiden käyttötarkoituksia ovat muun muassa palautteen antaminen verkkosivuista tai VSSHP:n toiminnasta, kysymysten lähettäminen sairaanhoidon ammattilaisille, ilmoittautuminen koulutuksiin ja muihin tilaisuuksiin yms. Lomakkeiden avulla kerättyjä henkilötietoja käytetään vain lomakkeen yhteydessä ilmoitettuun tarkoitukseen, eikä henkilötietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

HUOM! Lomakkeiden lähetyksessä käytetään osittain normaalia sähköpostitekniikkaa ja tietoja välitetään suojaamattomana internetyhteyden avulla. VSSHP ei näin ollen voi taata aukotonta tietosuojaa lomakkeiden avulla lähetetyille viesteille, mikä pyydetään huomioimaan viestejä laadittaessa.

Käyttöehtojen tulkinta

VSSHP:n internetsivustojen käyttöehtoja tulkitaan Suomen lain mukaisesti. Jos sivustojen käyttäjä huomaa sivuilla rikottavan Suomen lakia tai hyvää tapaa, pyydetään siitä ilmoittamaan palautelomakkeella.

VSSHP pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja.

Päivitetty: 23.10.2019 9:16