Siirry sisältöön

​Ensihoidon koulutusvaatimukset

VSSHP:n ensihoitopalvelussa sovelletaan henkilöstön koulutuksen osalta seuraavia vaatimuksia.

Perustaso

Perustason ensihoidon yksikössä ainakin toisen ensihoitajan on oltava terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensihoitoon suuntautuva koulutus, ja toisen ensihoitajan on oltava vähintään mainitussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö tai pelastajatutkinnon tai sitä vastaavan aikaisemman tutkinnon suorittanut henkilö. Sellaiset henkilöt, jotka ovat 1.5.2011 mennessä suorittaneet pelastajatutkinnon ja ovat toimineet säännöllisesti perustason ensihoidon tehtävissä, voivat poikkeustilanteissa muodostaa kahdestaan perustason ensihoidon yksikön henkilöstön.

Hoitotaso

Hoitotason ensihoitajana toimivan henkilön on oltava ensihoitaja (AMK) tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan, vähintään 30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden yhteistyössä sellaisen ammattikorkeakoulun kanssa, jossa on opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti ensihoidon koulutusohjelma. Sellaiset sairaanhoitajat, jotka ovat olleet 1.5.2011 terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja tuolloin toimineet hoitotason ensihoitajina, voivat edelleen toimia mainitussa tehtävässä. Toisen ensihoitajan on oltava vähintään mainitussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö tai pelastajatutkinnon tai sitä vastaavan aikaisemman tutkinnon suorittanut henkilö.

Hoitotasolla voi toimia vasta työskenneltyään päätoimisesti puoli vuotta tai sivutoimisesti yhden vuoden perustasolla Suomessa.

Opiskelijat

Opiskelija ei voi toimia hoitotason ensihoitajana, eivätkä opiskelijat voi keskenään muodostaa perustason yksikköä. Perustasolla toimiminen edellyttää perustason tentillä varmennettua ammattitaitoa sekä riittävää kokemusta, käytännön koulutusta ja työpaikkakoulutusta. Perustasolla toimimisen edellyttämät opintovaatimukset ovat seuraavat:

  • Sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, ensihoitaja tai kätilöopiskelija: yli 120 op
  • Lähihoitajaopiskelija: yli 150 osaamispistettä (100 opintoviikkoa)
  • Lääketieteen opiskelija: 3 vuoden opinnot 

Timo Iirola
Ensihoidon ylilääkäri
Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Päivitetty: 6.9.2019 9:50
Luotu: 26.6.2014 14:52