Siirry sisältöön

Ensihoidon ohjeet, tarkistuslistat ja lomakkeet

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella noudatetaan Ensihoito-oppaan (toim. Silfvast, Castrén, Kurola, Lund ja Martikainen) ohjeita. Lisäksi sairaanhoitopiiri voi antaa ensisijaisesti noudatettavia täydentäviä hoito-ohjeita.

Täydentävät hoito-ohjeet

Aivoverenkiertohäiriö

Akuutti koronaarisyndrooma 

Kouristeleva potilas

Traumapotilaan tuenta ja kuljetus ensihoidossa

Lääkeohjeet

Lääkeohje 

Opioidien annostelu ilman lääkärin konsultaatiota 

Ensivastetoimijoiden lääkeohjeet

Muita ohjeita

Konsultaatio-ohje

Kuljettamatta jättäminen

Alle 16-vuotiaan potilaan hoitopaikan valinta

Tarkistuslistoja

Aikuisen sähköinen rytminsiirto 

Aikuisen ulkoinen tahdistus 

Konsultaatio ja raportointi (ISBAR)

Lomakkeita

Lisäselvitys huumausaineen kulutuskortin liitteeksi

Katso myös: Toimintaohje influenssaepidemiaan

Päivitetty: 29.11.2017 9:59
Luotu: 26.6.2014 14:59