Siirry sisältöön

Hoitotyön strateginen toimintaohjelma ja toimeenpano

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelee noin 12.800 hoitotyön ammattihenkilöä. Hoitotyötä toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja erityistasolla eri toimintaympäristöissä poliklinikoilla, tutkimus-, kuntoutus- ja toimenpideyksiköissä, osastoilla sekä liikkuvina ja etäpalveluina ja asiakkaan kotona.

Varsinais-Suomen alueen hoitotyön strateginen toimintaohjelma ja toimeenpano linjaa hoitotyön käytäntöjen kehittämistä, johtamista, opetusta/koulutusta ja tutkimusta eri toimintaympäristöissä. Lisäksi työyksiköissä laaditaan konkreettiset hoitotyön toimeenpanon suunnitelmat (Word-lomake | Pdf-lomake) yhteisen hoitotyön toimintaohjelman pohjalta. Toimintaohjelma on laadittu Varsinais-Suomen alueen hoitotyön johtajien verkoston kanssa tavoitteena saavuttaa vetovoimaiselle hoitotyön toimintaympäristölle ominaisia tunnusmerkkejä – erinomaiset potilashoidon tulokset sekä henkilöstön työtyytyväisyys ja sitoutuneisuus.

Hoitotyön yhteisömme tehtävänä on tuottaa arvoa asiakkaillemme ja potilaillemme lisäämällä väestön terveyttä, elinvuosia ja sosiaalista hyvinvointia, turvaamalla laadukkaat hoitotyön menetelmät sekä edistämällä sosiaali- ja terveystieteen tutkimukseen perustuvaa hoitotyötä ja opetusta. Visionamme on toimia alueellisesti vetovoimaisena edelläkävijänä sekä kansallisesti ja kansainvälisesti yhteistyössä toimivana asiantuntijaverkostona, jonka toiminta on asiakaslähtöistä, näyttöön perustuvaa sekä jatkuvaan parantamiseen ja uudistumiseen pyrkivää.

Hoitotyön toimintamallimme päämääränä on tuottaa asiakkaalle parasta hoitotyöllä

Hoitotyön strateginen toimintaohjelma ja toimeenpano.Hoitotyön toimeenpanon suunnitelmat -lomake.
Varsinais-Suomen alueen hoitotyön strateginen toimintaohjelma ja toimeenpano

​Hoitotyön toimeenpanon suunnitelmat:
Word-lomake (sähköisesti täytettävä)
Pdf-lomake (tulosta ja täytä käsin)

 

Päivitetty: 24.9.2019 16:00
Luotu: 12.1.2017 10:33