Siirry sisältöön

Steppi–perushoidon laadun kehittämishanke

Steppi -perushoidon laadun kehittämis- ja tutkimushankkeen (2016-2020) idea on lähtenyt käytännön tarpeista ja kentällä tehdyistä hoidon laatuun ja kirjaamiseen liittyvistä huomioista. Steppi kehittämis- ja tutkimushankkeella tavoitellaan hyvän perushoidon laadun toteutumista kaikilla perushoidon osa-alueilla laajassa kansallisessa yhteistyössä. Yhteinen tietoalusta helpottaa hyvien käytänteiden ja tutkitun tiedon jakamista ja hyödyntämistä. Luomalla näyttöön perustuvat hyvän perushoidon minimikriteerit, pystymme toimimaan aiempaa systemaattisemmin perushoidossa ja sen kirjaamisessa yhteistyössä potilaan kanssa. Hanke antaa tukea myös eri hoitotyön mittareiden käyttöönotolle, jolloin hoidon arviointi ja seuranta yhtenäistyy ja tulos on nopeasti tulkittavissa.  

Visiomme on "Vuonna 2020 perushoidon minimikriteerit toteutuvat ja perushoidon laatu on hyvää sekä potilaiden että henkilökunnan arvioimana".

 Steppi-hankkeessa mukana olleiden logot.

Hankkeen alullepanijana olivat Tyks/VSSHP ja Turun yliopiston hoitotieteen laitos (alk.2015).

Hanke on tämän jälkeen laajentunut vuodesta 2016 lähtien SATSHP, VSHP, Turun kaupungin terveyspalvelut, Turun AMK ja Turun ammatti-instituutti. Vuodesta 2017 lähtien EPSHP ja seutukunta sekä SeAMK. Vuodesta 2018 lähtien KSSHP ja Raision terveyskeskus sekä HUS.

Ole yhteydessä asian tiimoilta kliinisenhoitotyonasiantuntijat(a)tyks.fi tai kyseisiin yhteistyöorganisaatioihin (arviointiylihoitajiin tai hoitotyön asiantuntijoihin).

Löydät postauksia Instagramista: #steppi #steppihanke #steppiperushoidonkehittämishanke

Päivitetty: 23.10.2019 9:40