Siirry sisältöön

Palaute harjoittelujaksostasi on tärkeää

Haluamme kehittyä jatkuvasti oppimisympäristönä ja opiskelijaohjauksen antajana. Näin pystymme tukemaan mahdollisimman hyvin opiskelijoita saavuttamaan sosiaali- ja terveysalan nykyiset ja tulevat vaativat ammattitaitovaatimukset. Muistathan tämän vuoksi antaa meille palautetta harjoittelujaksostasi täyttämällä opiskelijaohjauksen laatukyselyn.

Vuonna 2018 opiskelijat arvioivat opiskelijaohjauksemme ja oppimisympäristömme laadun tasolle 9 (asteikko 1-10).

Kuvaaja opiskelijoiden antamista arvioista opiskelijaohjaukseen ja oppimisympäristön laatuun liittyen vuosilta 2010-2018


Opiskelijaohjauksen laatukysely (CLES)

Tämän kyselyn tarkoituksena on kerätä palautetta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä toteutettavan sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijaohjauksen laadusta. Saadun palautteen avulla opiskelijaohjausta kehitetään. Tavoitteenamme on tarjota mahdollisimman hyvää ja laadukasta ohjausta kaikille opiskelijoille.

Avaa kyselylomake

Laatukysely koostuu opiskelijaan, opintoihin ja harjoitteluyksikköön liittyvistä kysymyksistä. Näiden lisäksi kartoitetaan harjoitteluyksikköön ja ohjaukseen liittyviä kysymyksiä CLES-mittariin modifioiduilla kysymyksillä (© 2002 Saarikoski). Tietoja voidaan mahdollisesti myös hyödyntää tutkimus- ja julkaisutoiminnassa

Pyydämme sinua, joka olet ollut harjoittelujaksolla arvioimaan kyselylomakkeen avulla viimeisellä harjoitteluviikolla harjoittelujaksoasi. Osallistuminen on vapaaehtoista, mutta vastaamalla voit vaikuttaa ohjauksen tulevaan laatuun.

Kiitos vastauksestasi!

Päivitetty: 23.9.2019 12:56
Luotu: 21.5.2014 15:23