Siirry sisältöön

​Perusterveydenhuollon yksikkö

Perusterveydenhuollon näkökulman edustaminen erikoissairaanhoidossa

Perusterveydenhuollon yksikön tehtävä on tukea kuntia perusterveydenhuollon kehittämisessä koulutuksen, yhteistyön ja tutkimuksen keinoin. Yksikön tehtävät perustuvat Terveydenhuoltolakiin (1326/2010), terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan sekä alueelta esiin nousseisiin tarpeisiin.

Yksikön keskeisenä tehtävänä yhdessä Turun yliopiston yleislääketieteen oppialan kanssa on koordinoida Tyks-erityisvastuualueen perusterveydenhuollon yhteistyötä kaikkien alojen 9kk terveyskeskuskoulutuksen sekä yleislääketieteen erityis- ja erikoistumiskoulutuksen järjestämisessä ja laadun kehittämisessä. Yksikkö järjestää myös yleislääketieteen täydennyskoulutusta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä perusterveydenhuollosta nousevan tutkimuksen tukeminen ovat myös yksikön tehtäviä.

Yksikkö edistää erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja soveltuvin osin sosiaalitoimen yhteensovittamista tekemällä yhteistyötä kaikkien alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden organisaatioiden kanssa. Yksikön keskeisin tehtävä on perusterveydenhuollon vahvistaminen.

Perusterveydenhuollon yksikkö kuuluu Tutkimuspalveluiden alaisuuteen.

Päivitetty: 27.9.2019 9:58
Luotu: 20.11.2013 10:39

 Yhteystiedot

Päivi Rautava
Tutkimusjohtaja, ehkäisevän terveydenhuollon professori
p. 050 300 5846
paivi.rautava(a)tyks.fi

Postiosoite

PL 52
20520 Turku

Henkilöstön yhteystiedot