Yhteystiedot SuomeksiPå svenskaIn English
PÄÄVALIKKO
Hallinto ja talous
 
Pöytäkirjat 2008-
 
Pöytäkirjat 1997-2007
 
Valtuusto 1997-2007
 
Hallitus 2007
 
Hallitus 2006
 
»Hallitus 2005
 
Hallitus 2004
 
Hallitus 2003
 
Hallitus 1997-2002
 
Henkilöstöjaosto 2001-2007
 
Rakennusjaosto 2001-2007
 
Talousjaosto 2001-2007
 
Yhteistyötoimikunta 1997-2007
 
Hankinnat
 
Hinnastot
 
Kuntaneuvottelut
 
Kuntaraportit
 
Käyttösuunnitelma
 
Osavuosikatsaukset
 
Säännöt ja ohjeet
 
Strategia
 
Talousarviot
 
Tilinpäätökset
 
Hoitoonpääsytilastot
 
Koulutus
 
Opiskelu
 
Palvelut
 
Potilasinformaatio
 
Projektit
 
Päivystys
 
Tiedotus
 
Toimipaikat ja kartat
 
Tutkimus
 
Työnhaku
 
Yhteystiedot
 
Yleisesittely
 
SANAHAKU
  hakuohje | SIVUKARTTA  
Hallinto ja talous | Pöytäkirjat 1997-2007 | Hallitus 2005
      Tulostettava versio Lähetä artikkeli kaverille 

PÖYTÄKIRJA Nro 5 / 15.4.2005


VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ
Hallitus § 69–94

Asiat

69
KOKOUKSEN AVAAMINEN JA SEN LAILLISUUDEN SEKÄ PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

70
HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJOJEN LAATIMINEN, TARKASTUSTAPA JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

71
HALLITUKSEN KOKOONPANON TOTEAMINEN

72
HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS: HALLITUKSEN KOOLLEKUTSUMISAIKA JA -TAPA, KOKOUSAJAT JA -PAIKKA SEKÄ PÖYDÄLLEPANOMENETTELY

73
VALTUUSTON KIELELLISEN VÄHEMMISTÖN LAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTAA KOSKEVA PÄÄTÖS

74
VALTUUSTON LOIMAAN SEUDUN OSAVASTUUALUEEN JOHTOKUNNAN VALINTAA KOSKEVA PÄÄTÖS

75
VALTUUSTON SALON SEUDUN OSAVASTUUALUEEN JOHTOKUNNAN JA VÄHEMMISTÖKIELISEN JAOSTON VALINTAA KOSKEVA PÄÄTÖS

76
VALTUUSTON TURUNMAAN OSAVASTUUALUEEN JOHTOKUNNAN JA VÄHEMMISTÖKIELISEN JAOSTON VALINTAA KOSKEVA PÄÄTÖS

77
VALTUUSTON VAKKA-SUOMEN OSAVASTUUALUEEN JOHTOKUNNAN VALINTAA KOSKEVA PÄÄTÖS

78
TYKSLABIN JOHTOKUNNAN JÄSENTEN VALINTAA KOSKEVA PÄÄTÖS

79
HALLITUKSEN JAOSTOJEN ASETTAMINEN

80
HALLITUKSEN PAIKALLISNEUVOTTELIJOIDEN JA PALKKA-ASIAMIEHEN NIMEÄMINEN

81
EHDOTUSTEN PYYTÄMINEN EETTISEN TOIMIKUNNAN JÄSENIKSI JA VARAJÄSENIKSI

82
HOITOEETTISEN NEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET JA HALLITUKSEN EDUSTUS HOITOEETTISESSÄ NEUVOTTELUKUNNASSA

83
TYÖNANTAJAA EDUSTAVIEN JÄSENTEN VALITSEMINEN SAIRAANHOITOPIIRIN YHTEISTYÖTOIMIKUNTAAN JA TYKSIN ALAYHTEISTYÖTOIMIKUNTIIN

84
JÄSENTEN NIMEÄMINEN YLIOPISTOYHTEISTYÖRYHMÄÄN

85
TYKSIN ERITYISVASTUUALUEEN (NS. MILJOONAPIIRI) OHJAUSRYHMÄN NIMEÄMINEN

86
KUVANTAMISEN JA LABORATORION NEUVOTTELUKUNTIEN NIMEÄMINEN

87
JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN TURUN YLIPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSSÄÄTIÖN VALTUUSKUNTAAN

88
TURUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN KOULUTUS- JA VAPAA-AJANVIETTOKESKUKSEN SÄÄTIÖN VALTUUSKUNNAN VALITSEMINEN

89
TURUN LASARETTIMUSEON MUSEOTOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN

90
TYKSIN T-SAIRAALAN TOISEN VAIHEEN RAKENNUSHANKE

91
OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN

92
HALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULUN VAHVISTAMINEN KEVÄÄKSI 2005

93
KURSSEJA, KOULUTUSTILAISUUKSIA JA KONFERENSSEJA

94
SELVITYS KUNTALASKUTUSTILANTEESTA

Aika

Perjantai 15.4.2005 klo 10.00–11.47

Paikka

T-sairaalan 6. kerroksen neuvotteluhuone
Savitehtaankatu 1

Läsnä

Jukka Mikkola

puheenjohtaja

Aila Harjanne

jäsen

Alpo Lähteenmäki

"

Reijo Aalto

"

Janne Aso

" poistui klo 11.40 § 94 aikana

Anna-Liisa Autio

"

Auli Guevara

"

Mirjam Karila

" poistui klo 11.40 § 94 aikana

Anneli Kivijärvi

"

Erkki Lahikainen

"

Pirjo Liitola

"

Eino Nygren

"

Irma Pelkonen

"

Mikko Sedig

"

Pentti Kemppi

varajäsen

Juhani Uusitalo

jäsen

Ole Åberg

"

Risto Knuuti

"

Matti K. Viljanen

" poistui klo 11.35 § 94 aikana

Jarmo Rasi

valtuuston puheenjohtaja, poistui klo 11.40 § 95 aikana

Minna Hallanheimo

valtuuston II varapuheenjohtaja

Aki Lindén

sairaanhoitopiirin johtaja esittelijänä

Risto Laalo

talousjohtaja

Timo Ali-Melkkilä

vs. johtajaylilääkäri

Seija Paatero

hallintoylihoitaja

Esa Halsinaho

viestintäpäällikkö

Taru Luukkala-Viitanen

sihteeri


69
KOKOUKSEN AVAAMINEN JA SEN LAILLISUUDEN SEKÄ PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Perussopimuksen 16 §:n mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on annettava vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat.

Kutsu on hallituksen jäsenten lisäksi annettava valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille, jäsenkuntien kunnanhallituksille sekä kokouksessa käsiteltävänä olevien asioiden esittelijöille.

Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty 8.4.2005.

Kuntalain 58 §:n 2 momentin ja 86 §:n 1 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Sairaanhoitopiirin johtajan päätösesitys

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja Jukka Mikkola avasi kokouksen toivottaen sairaanhoitopiirin uuden hallituksen jäsenet tervetulleiksi.

Merkittiin tiedoksi kokouksessa läsnäolijat.

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


70
HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJOJEN LAATIMINEN, TARKASTUSTAPA JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Hallintopäällikkö ovo. Taru Luukkala-Viitanen

Hallintosäännön 29 § mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. 2 momentin mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämällä tavalla ja paikassa.

Käytäntö on ollut, että kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja on jaettu välittömästi sen valmistuttua sihteerin allekirjoittamana ja puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoitukset on otettu seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa tarkistama päätösesitys

Hallitus päättää,

 1. että sen pöytäkirjan tarkastavat kaksi kussakin kokouksessa valittavaa pöytäkirjantarkastajaa, sekä
 2. valita pöytäkirjantarkastajat tätä kokousta varten ja
 3. että allekirjoitettu hallituksen pöytäkirja pidetään nähtävänä hallintokeskuksessa ensimmäisenä työpäivänä kahden viikon jälkeen kokouksesta.

Päätös

Hallitus päätti,

 1. että sen pöytäkirjan tarkastavat kaksi kussakin kokouksessa valittavaa pöytäkirjantarkastajaa,
 2. valita tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Aila Harjanne ja Alpo Lähteenmäki,
 3. että allekirjoitettu hallituksen pöytäkirja pidetään nähtävänä hallintokeskuksessa ensimmäisenä työpäivänä kahden viikon jälkeen kokouksesta.


71
HALLITUKSEN KOKOONPANON TOTEAMINEN

Hallintopäällikkö ovo. Taru Luukkala-Viitanen

Sairaanhoitopiirin valtuusto valitsi 31.3.2005 § 10 kohdalla hallituksen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen seuraavat:

Jäsen:

Varajäsen:

 

 

Jukka Mikkola

Jukka-Pekka Aaltonen

Aila Harjanne

Riitta Liuksa

Alpo Lähteenmäki

Seppo Koski

Reijo Aalto

Marita Jokinen

Janne Aso

Sakari Hihnala

Anna-Liisa Autio

Pirkko Mikkola

Auli Guevara

Sini Heino

Mirjam Karila

Anna-Liisa Koivisto

Anneli Kivijärvi

Martti Sipponen

Erkki Lahikainen

Markku Laine

Pirjo Liitola

Niina Aalto

Eino Nygren

Mikko Havia

Irma Pelkonen

Marja Ruokonen

Mikko Sedig

Toni Pätsi

Maire Toivonen

Pentti Kemppi

Juhani Uusitalo

Seppo Koskinen

Ole Åberg

Stefan Långström

Perussopimuksen 13 § 3 momentin mukaisesti Turun yliopisto on nimennyt hallituksen jäseniksi sekä heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen Risto Knuutin varajäsenenään Minna Domander sekä Matti K. Viljasen varajäsenenään Timo Hyypiä.

Hallituksen jäsenistä valtuusto määräsi Jukka Mikkolan puheenjohtajaksi, Aila Harjanteen I varapuheenjohtajaksi ja Alpo Lähteenmäen II varapuheenjohtajaksi.

Hallintosäännön 28 § 2 momentin mukaan hallituksen käsiteltävät asiat esittelee sairaanhoitopiirin johtaja. Hallitus voi määrätä myös muun viranhaltijan toimimaan esittelijänä. Hallintosäännön 26 § mukaan valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla sekä sairaanhoitopiirin johtoryhmän jäsenillä ja henkilöstön edustajalla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Paikalliset pääsopijajärjestöt sopivat vaalikausittain henkilökunnan edustajan nimeämisestä hallitukseen ja jaostoihin vuorotteluperiaatteella. Henkilöstön edustajan hallitukseen nimeää nyt Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO r.y.

Sairaanhoitopiirin johtajan päätösesitys

Hallitus päättää

 1. merkitä pöytäkirjaan saaneensa tiedon valtuuston päätöksestä koskien hallituksen jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä valintaa, Turun yliopiston päätöksen koskien hallituksen jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä nimeämistä sekä valtuuston päätöksen määrätä Jukka Mikkolan hallituksen puheenjohtajaksi, Aila Harjanne I varapuheenjohtajaksi ja Alpo Lähteenmäki II varapuheenjohtajaksi ja
 2. että hallituksen sihteerinä toimii hallintopäällikkö.

Päätös

Hallitus päätti

 1. merkitä pöytäkirjaan saaneensa tiedon valtuuston päätöksestä koskien hallituksen jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä valintaa, Turun yliopiston päätöksen koskien hallituksen jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä nimeämistä sekä valtuuston päätöksen määrätä Jukka Mikkolan hallituksen puheenjohtajaksi, Aila Harjanne I varapuheenjohtajaksi ja Alpo Lähteenmäki II varapuheenjohtajaksi ja
 2. että hallituksen sihteerinä toimii hallintopäällikkö ovo. Taru Luukkala-Viitanen,
 3. merkitä tiedoksi, että henkilökunnan edustajana toimii Tiina Backman.


72
HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS: HALLITUKSEN KOOLLEKUTSUMISAIKA JA -TAPA, KOKOUSAJAT JA -PAIKKA SEKÄ PÖYDÄLLEPANOMENETTELY

Hallintopäällikkö ovo. Taru Luukkala-Viitanen

Hallintosäännön 21 § mukaan toimielin päättää kokoontumisajoistaan ja kokoontumispaikastaan. Hallitus kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö hallituksen jäsenistä on tehnyt hänelle esityksen kokouksen pitämisestä. Perussopimuksen 16 § 1 momentin mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on annettava vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat. Näistä määräyksistä voidaan poiketa, jos asian erityinen kiireellisyys sitä vaatii. Kutsu on hallituksen jäsenten lisäksi annettava valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille, jäsenkuntien kunnanhallituksille sekä kokouksessa käsiteltävänä olevien asioiden esittelijöille.

Hallitus sopinee ensisijaisesta kokousajasta sekä -paikasta. Perussopimuksen 16 § 1 momentissa tarkoitettuna kokouskutsuna pidettäneen hallituksen kokouksessa käsiteltävien asioiden luetteloa.

Sairaanhoitopiirissä on aikaisemmin lisäksi noudatettu käytäntöä, että hallituksen esityslistat on toimitettu julkiselle sanalle toivomuksin, että ne ovat julkaisuvapaita vasta kokouksen jälkeen, mitä menettelyä voitaneen edelleen jatkaa.

Sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa tarkistama päätösesitys

Hallitus päättää

 1. ensisijaisesta kokouspäivästä, ajasta ja -paikasta,
 2. että perussopimuksen 16 § 1 momentissa tarkoitetuksi kokouskutsuksi hyväksytään hallituksen kokouksessa käsiteltävien asioiden luettelo,
 3. että hallituksen esityslistat toimitetaan julkiselle sanalle.

Päätös

Hallitus päätti,

 1. että syksystä alkaen sen ensisijainen kokouspäivä on tiistaisin ja kokouspäivinä klo 9.00 tai 9.30 alkaen on ensin hallituksen yhteinen informaatio asioista ja varsinainen kokous alkaa klo 11.00. Paikkana on TYKSin T-sairaalan 6. kerroksen kokoushuone.
 2. että perussopimuksen 16 § 1 momentissa tarkoitetuksi kokouskutsuksi hyväksytään hallituksen kokouksessa käsiteltävien asioiden luettelo,
 3. että hallituksen esityslistat liitteineen toimitetaan julkiselle sanalle ja hallituksen varajäsenille, ja että kunnanhallituksille toimitetaan tiedoksi hallituksen asialuettelo.


73
VALTUUSTON KIELELLISEN VÄHEMMISTÖN LAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTAA KOSKEVA PÄÄTÖS

Hallintopäällikkö ovo. Taru Luukkala-Viitanen

Valtuusto valitsi 31.3.2005 § 11 kohdalla kielellisen vähemmistön lautakuntaan seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:

Jäsen:

Varajäsen:

 

 

Fredrik Guseff

Anette Blomqvist

Kurt Kronehag

Kim Lindstedt

Björn Taxell

Kjell Wennström

Barbro Sulonen

Siv Abrahamsson

Camilla Sonntag-Wilnius

Gertud Mattson

Eivor Jensen

Mikko Laurén

Nina Ström

Eva-Stina Hellbom

Pentti Friberg

Widar Nyberg

Risto Nurmela

Kurt Tuominen

Lautakunnan jäsenistä määrättiin Fredrik Guseff puheenjohtajaksi ja Risto Nurmela varapuheenjohtajaksi. Turun yliopistoa edustavan asiantuntijajäsenen nimeäminen jäi myöhäisempään vaiheeseen.

Hallintosäännön 27 § mukaan hallitus voi nimetä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksissa. Lisäksi lautakunnan kokouksissa on hallintosäännön 26 §1 momentin nojalla läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen puheenjohtajalla ja sairaanhoitopiirin johtoryhmän jäsenillä. Saman pykälän nojalla muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Toimielimen puheenjohtajalla ja esittelijällä on oikeus kutsua asiantuntijoita kuultavaksi toimielimen kokoukseen.

Henkilöstön edustajalla on lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksessa.

Hallintosäännön 28 § 4 momentin perusteella toimielimen esittelystä määrää hallitus toimielintä kuultuaan. Esittelijänä on toiminut ylilääkäri Leif Westeren Turunmaan sairaalasta. Kielellisen vähemmistön lautakunta on kokouksessaan 18.1.2005 esittänyt, että ylilääkäri Leif Westeren jatkaisi lautakunnan esittelijänä ja että hänen siirryttyään eläkkeelle 1.9.2005 alkaen esittelijänä toimisi talouspäällikkö Mona Rönnholm Turunmaan sairaalasta.

Valtuuston päätöksestä on ilmoitettu kielellisen vähemmistön lautakuntaan valituille ja heidän varajäsenilleen.

Sairaanhoitopiirin johtajan päätösesitys

Hallitus päättää

 1. panna täytäntöön valtuuston 31.3.2005 § 11 tekemän päätöksen kielellisen vähemmistön lautakunnan jäsenten valinnasta,
 2. valita hallituksen edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan lautakuntaan sekä
 3. esittää lautakunnalle, että ylilääkäri Leif Westeren Turunmaan sairaalasta toimii esittelijänä 31.8.2005 asti, minkä jälkeen esittelijänä toimii Turunmaan sairaalan talouspäällikkö Mona Rönnholm.

Päätös

Hallitus päätti

 1. panna täytäntöön valtuuston 31.3.2005 § 11 tekemän päätöksen kielellisen vähemmistön lautakunnan jäsenten valinnasta,
 2. valita hallituksen edustajaksi kielellisen vähemmistön lautakuntaan varsinaiseksi jäseneksi Anna-Liisa Aution ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen Ole Åbergin,
 3. esittää lautakunnalle, että ylilääkäri Leif Westeren Turunmaan sairaalasta toimii esittelijänä 31.8.2005 asti, minkä jälkeen esittelijänä toimii Turunmaan sairaalan talouspäällikkö Mona Rönnholm.


74
VALTUUSTON LOIMAAN SEUDUN OSAVASTUUALUEEN JOHTOKUNNAN VALINTAA KOSKEVA PÄÄTÖS

Hallintopäällikkö ovo. Taru Luukkala-Viitanen

Valtuusto valitsi 31.3.2005 § 12 kohdalla Loimaan osavastuualueen johtokuntaan seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:

Jäsen:

Varajäsen:

 

 

Tapani Koivula

Eliisa Jaatinen

Marja-Leena Lehtelä

Pirjo-Liisa Nuotio

Arvo Laakso

Juha Lalli

Raili Juhola

Jaakko Kaunisto

Hannu Auranen

Reino Kaunisto

Anna-Liisa Koivisto

Minna Hallanheimo

Heikki Vaparanta

Mirjami Maanpää

Taina Haavisto

Voitto Suvila

Reijo Viiri

Tauno Mäki

Valtuusto nimesi johtokunnan jäsenistä Reijo Viirin puheenjohtajaksi ja Tapani Koivulan varapuheenjohtajaksi.

Hallintosäännön 27 § mukaan hallitus voi nimetä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksissa.

Lisäksi johtokunnan kokouksissa on hallintosäännön 26 § 1 momentin nojalla läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen puheenjohtajalla ja sairaanhoitopiirin johtoryhmän jäsenillä. Saman pykälän perusteella muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Toimielimen puheenjohtajalla ja esittelijällä on oikeus kutsua asiantuntijoita kuultavaksi toimielimen kokoukseen.

Henkilöstön edustajalla on lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksessa.

Valtuuston päätöksestä on ilmoitettu Loimaan seudun osavastuualueen johtokuntaan valituille ja heidän varajäsenilleen.

Sairaanhoitopiirin johtajan päätösesitys

Hallitus päättää

 1. panna täytäntöön valtuuston 31.3.2005 § 12 tekemän päätöksen Loimaan seudun osavastuualueen johtokunnan jäsenten valinnasta,
 2. valita hallituksen edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan Loimaan seudun osavastuualueen johtokuntaan.

Päätös

Hallitus päätti

 1. panna täytäntöön valtuuston 31.3.2005 § 12 tekemän päätöksen Loimaan seudun osavastuualueen johtokunnan jäsenten valinnasta,
 2. valita Loimaan seudun osavastuualueen johtokuntaan hallituksen edustajaksi Pentti Kempin ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen Auli Guevaran.


75
VALTUUSTON SALON SEUDUN OSAVASTUUALUEEN JOHTOKUNNAN JA VÄHEMMISTÖKIELISEN JAOSTON VALINTAA KOSKEVA PÄÄTÖS

Hallintopäällikkö ovo. Taru Luukkala-Viitanen:

Valtuusto valitsi 31.3.2005 § 13 kohdalla Salon seudun osavastuualueen johtokuntaan seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:

Jäsen:

Varajäsen:

 

 

Jaakko Nieminen

Kalevi Saarela

Nina Mäkinen

Liisa Vainio

Kalle Pettilä

Liisa Rantalaiho

Pertti Leino

Olavi Henttinen

Tapio Lahti

Eija Kannisto

Niina Kalela

Ville Tulonen

Markku Havia

Pasi Laajola

Helena Suvanto

Satu Nurmi

Marita Tuominen

Hannu Pärkkä

Valtuusto nimesi johtokunnan jäsenistä Markku Havian puheenjohtajaksi ja Pertti Leinon varapuheenjohtajaksi.

Salon seudun osavastuualueen johtokunnan vähemmistökieliseen jaostoon valtuusto valitsi seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:

Jäsen:

Varajäsen:

 

 

Kaj Westberg

Kaj-Olof Pihl

Carola Antskog

Dorita Signell

Bjarne Gorshelnik

Kenneth Forss

Eija Aarnio

Anders Björkqvist

Tony Hellström

Erik Sjöstrand

Vähemmistökielisen jaoston jäsenistä Kaj Westberg nimettiin puheenjohtajaksi.

Hallintosäännön 27 § mukaan hallitus voi nimetä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksissa. Lisäksi johtokunnan kokouksissa on hallintosäännön 26 § 1 momentin nojalla läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen puheenjohtajalla ja sairaanhoitopiirin johtoryhmän jäsenillä. Saman pykälän perusteella muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Toimielimen puheenjohtajalla ja esittelijällä on oikeus kutsua asiantuntijoita kuultavaksi toimielimen kokoukseen.

Henkilöstön edustajalla on lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksessa.

Valtuuston päätöksestä on ilmoitettu Salon seudun osavastuualueen johtokuntaan ja johtokunnan vähemmistökieliseen jaostoon valituille ja heidän varajäsenilleen.

Sairaanhoitopiirin johtajan päätösesitys

Hallitus päättää

 1. panna täytäntöön valtuuston 31.3.2005 § 13 tekemän päätöksen Salon seudun osavastuualueen johtokunnan sekä johtokunnan vähemmistökielisen jaoston jäsenten valinnasta sekä
 2. valita hallituksen edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan Salon seudun osavastuualueen johtokuntaan.

Päätös

Hallitus päätti

 1. panna täytäntöön valtuuston 31.3.2005 § 13 tekemän päätöksen Salon seudun osavastuualueen johtokunnan sekä johtokunnan vähemmistökielisen jaoston jäsenten valinnasta sekä
 2. valita Salon seudun osavastuualueen johtokuntaan hallituksen edustajaksi Juhani Uusitalon ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen Eino Nygrenin.


76
VALTUUSTON TURUNMAAN OSAVASTUUALUEEN JOHTOKUNNAN JA VÄHEMMISTÖKIELISEN JAOSTON VALINTAA KOSKEVA PÄÄTÖS

Hallintopäällikkö ovo. Taru Luukkala-Viitanen

Valtuusto valitsi 31.3.2005 § 14 kohdalla Turunmaan osavastuualueen johtokuntaan seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:

Jäsen:

Varajäsen:

 

 

Ilkka Heinaro

Anna Vainio

Monica Eriksson

Pekka Sarvanto

Marja-Leena Engström

Gösta Holmberg

Ingmar Forne

Nina Ström

Ole Åberg

Stefan Långström

Monica Forss

Johan Broos

Inger Wretdal

Carola Antskog

Theresia Lindström

Gunilla Sandelin

Leif Blom

Carola Christiernin-Eklund

Jäsenistä valtuusto nimesi Ole Åbergin puheenjohtajaksi ja Ilkka Heinaron varapuheenjohtajaksi.

Turunmaan osavastuualueen johtokunnan vähemmistökieliseen jaostoon valtuusto valitsi seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:

Jäsen:

Varajäsen:

 

 

Jarmo Kallinen

Anna Vainio

Kaarina Laurén

Mauno Rajala

Merja Juvonen

Esko Antikainen

Jorma Leppänen

Inkeri Tuominen

Aira Laiho

Ilkka Heinaro

Vähemmistökielisen jaoston jäsenistä Kaarina Laurén nimettiin puheenjohtajaksi.

Turunmaan johtokuntaan ja vähemmistökieliseen jaostoon varajäseneksi valittu Anna Vainio on pysyvässä palvelussuhteessa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Turunmaan mielenterveyskeskuksessa, eikä näin ollen Kuntalain 82 §:n mukaan ole vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin. Hänen tilalleen valittaneen kesäkuun valtuustossa uusi varajäsen Turunmaan johtokuntaan ja vähemmistökieliseen jaostoon.

Hallintosäännön 27 § mukaan hallitus voi nimetä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksissa. Lisäksi johtokunnan kokouksissa hallintosäännön 26 § 1 momentin nojalla läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen puheenjohtajalla ja sairaanhoitopiirin johtoryhmän jäsenillä. Saman pykälän perusteella muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Toimielimen puheenjohtajalla ja esittelijällä on oikeus kutsua asiantuntijoita kuultavaksi toimielimen kokoukseen.

Henkilöstön edustajalla on lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksessa.

Hallintosäännön 28 § 4 momentin perusteella esittelystä määrää hallitus toimielintä kuultuaan.

Valtuuston päätöksestä on ilmoitettu Turunmaan osavastuualueen johtokuntaan ja johtokunnan vähemmistökieliseen jaostoon valituille ja heidän varajäsenilleen.

Sairaanhoitopiirin johtajan päätösesitys

Hallitus päättää

 1. merkitä tiedoksi valtuuston 31.3.2005 § 14 tekemän päätöksen Turunmaan osavastuualueen johtokunnan sekä johtokunnan vähemmistökielisen jaoston jäsenten valinnasta sekä
 2. pyytää vähemmistökieliseltä jaostolta ehdotusta esittelijästä ja
 3. valita hallituksen edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan Turunmaan osavastuualueen johtokuntaan.

Päätös

Hallitus päätti

 1. merkitä tiedoksi valtuuston 31.3.2005 § 14 tekemän päätöksen Turunmaan osavastuualueen johtokunnan sekä johtokunnan vähemmistökielisen jaoston jäsenten valinnasta sekä
 2. pyytää vähemmistökieliseltä jaostolta ehdotusta esittelijästä ja
 3. valita Turunmaan osavastuualueen johtokuntaan hallituksen edustajaksi Pirjo Liitolan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Anna-Liisa Aution.


77
VALTUUSTON VAKKA-SUOMEN OSAVASTUUALUEEN JOHTOKUNNAN VALINTAA KOSKEVA PÄÄTÖS

Hallintopäällikkö ovo. Taru Luukkala-Viitanen

Valtuusto valitsi 31.3.2005 § 15 kohdalla Vakka-Suomen osavastuualueen johtokuntaan seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:

Jäsen:

Varajäsen:

 

 

Juha Lipponen

Sirkka Mikkola

Tuula Aaltonen

Heimo Mäki-Tanila

Kaarina Vikman

Pirkko Vuorinen

Satu Mäki

Juhani Manner

Immo Jalava

Merja Koskinen

Sirpa Koskinen

Lasse Laaksonen

Pirjo Hyövelä

Kaarina Valtonen

Eero Kuisma

Päivi Sandell

Matti Yli-Kleemola

Mikko Läpikivi

Jäsenistä valtuusto nimesi Eero Kuisman puheenjohtajaksi ja Kaarina Vikmanin varapuheenjohtajaksi.

Hallintosäännön 27 § mukaan hallitus voi nimetä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksissa. Lisäksi johtokunnan kokouksissa on hallintosäännön 26 § 1 momentin nojalla läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen puheenjohtajalla ja sairaanhoitopiirin johtoryhmän jäsenillä. Saman pykälän perusteella muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Toimielimen puheenjohtajalla ja esittelijällä on oikeus kutsua asiantuntijoita kuultavaksi toimielimen kokoukseen.

Henkilöstön edustajalla on lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksessa.

Valtuuston päätöksestä on ilmoitettu Vakka-Suomen osavastuualueen johtokuntaan valituille ja heidän varajäsenilleen.

Sairaanhoitopiirin johtajan päätösesitys

Hallitus päättää

 1. panna täytäntöön valtuuston 31.3.2005 § 15 tekemän päätöksen Vakka-Suomen osavastuualueen johtokunnan jäsenten valinnasta sekä
 2. valita hallituksen edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan Vakka-Suomen osavastuualueen johtokuntaan.

Päätös

Hallitus päätti

 1. panna täytäntöön valtuuston 31.3.2005 § 15 tekemän päätöksen Vakka-Suomen osavastuualueen johtokunnan jäsenten valinnasta sekä
 2. valita Vakka-Suomen osavastuualueen johtokuntaan hallituksen edustajaksi Erkki Lahikaisen ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen Reijo Aallon.


78
TYKSLABIN JOHTOKUNNAN JÄSENTEN VALINTAA KOSKEVA PÄÄTÖS

Hallintopäällikkö ovo. Taru Luukkala-Viitanen

Valtuusto valitsi 31.3.2005 § 16 kohdalla TYKSLABin johtokuntaan seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:

Jäsen:

Varajäsen:

 

 

Aila Harjanne

Riitta Liuksa

Hannu Hurme

Ilpo Rossi

Ari Vikström

Timo Aaltonen

Liisa Jalo

Kari Kopola

Veikko Jalo

Matti Lehtinen

Harri Gustafsson

Merja Oranta

Sirkka-Liisa Kavén

Riitta Virtanen

Mauri Salo

Ismo Saari

Anne Sinilaakso

Rauni Niinimäki

Johtokunnan jäsenistä määrättiin Harri Gustafsson puheenjohtajaksi ja Aila Harjanne varapuheenjohtajaksi.

Hallintosäännön 27 § mukaan hallitus voi nimetä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksissa. Lisäksi johtokunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus hallintosäännön 26 § 1 momentin nojalla hallituksen puheenjohtajalla ja sairaanhoitopiirin johtoryhmän jäsenillä. Saman pykälän nojalla muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Toimielimen puheenjohtajalla ja esittelijällä on oikeus kutsua asiantuntijoita kuultavaksi toimielimen kokoukseen.

Henkilöstön edustajalla on lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus TYKSLABin johtokunnassa.

Valtuuston päätöksestä on ilmoitettu TYKSLABin johtokuntaan valituille ja heidän varajäsenilleen.

Sairaanhoitopiirin johtajan päätösesitys

Hallitus päättää

 1. panna täytäntöön valtuuston 31.3.2005 § 16 kohdalla tekemän päätöksen TYKSLABin johtokunnan jäsenten valinnasta ja
 2. valita hallituksen edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan TYKSLABin johtokuntaan.

Päätös

Hallitus päätti

 1. panna täytäntöön valtuuston 31.3.2005 § 16 kohdalla tekemän päätöksen TYKSLABin johtokunnan jäsenten valinnasta ja
 2. valita TYKSLABin johtokuntaan hallituksen edustajaksi Reijo Aallon ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen Alpo Lähteenmäen.


79
HALLITUKSEN JAOSTOJEN ASETTAMINEN

Sairaanhoitopiirin johtaja Aki Lindén

Perussopimuksen 13 § 6 momentin mukaan hallituksella voi olla jaosto. Vuonna 2001 alkaneen valtuustokauden alussa sovittiin, että TYKSille ei enää valita erillistä johtokuntaa, vaan hallitus toimii myös TYKSin johtokuntana. Samalla sairaanhoitopiirin ja TYKSin ylimpien virkamiesten tehtävät järjestettiin uudelleen siten, että sairaanhoitopiirin johtaja toimii samalla TYKSin sairaalajohtajana, sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri toimii samalla TYKSin johtavana ylilääkärinä, sairaanhoitopiirin hallintoylihoitaja toimii samalla TYKSin johtavana ylihoitajana ja sairaanhoitopiirin talousjohtaja toimii samalla TYKSin huoltopalveluiden ja taloushallintopalveluiden vastuuhenkilönä. Koska hallitus on jäsenmäärältään suuri ja TYKSin johtokunnan asialistat olivat varsin laajoja, päädyttiin siihen, että hyödynnetään perussopimuksen mahdollistamaa hallituksen jaostojen muodostamista, jotta hallitus voisi keskittyä koko sairaanhoitopiirin kannalta olennaisimpiin asioihin.

Kuluneen valtuustokauden aikana toimi siten neljä eri jaostoa: Strategiajaosto, rakennusjaosto, henkilöstöjaosto ja talousjaosto. Näistä kaksi ensin mainittua oli toiminut aikaisemminkin, mutta henkilöstöjaosto ja talousjaosto olivat uusia.

Sairaanhoitopiirin johtaja pyysi käyttöönsä koko valtuustokauden 2001–2004 ajalta jaostojen käsittelemien asioiden otsikkoluettelot tarkoituksella analysoida sitä, onko hallituksen, jaostojen ja johtavien virkamiesten työnjako oikea. Pääasiallisesti näin on, mutta eräitä jaostoissa käsiteltyjä asioita olisi ollut tarpeen käsitellä myös hallituksessa ja vastaavasti eräitä asioita voitaisiin delegoida aikaisempaa enemmän virkamiesten käsiteltäviksi. Näiltä osin tullaan kuluvan vuoden aikana tekemään yksilöityjä esityksiä, kun uuden hallintopäällikön aloittaessa saadaan asiat yksityiskohtaisesti valmisteltua.

Tässä vaiheessa esitetään jaostojen toimintasääntöihin muutoksia vain henkilöstöjaoston osalta siten, että kyseisen jaoston toimintasäännöstä on poistettu mm. lääkäreiden erikoismaksuluokkalupien käsittely, koska lainmuutoksen perusteella uusia erikoismaksuluokkalupia ei enää 28.2.2005 jälkeen ole myönnetty. Lisäksi toimintasäännössä painotetaan henkilöstöjaoston roolia laajempien henkilöstöpoliittisten asioiden valmistelijana hallitukselle. Rakennusjaoston ja talousjaoston osalta eivät mainitut jaostot ole itse esittäneet eikä tässä vaiheessa myöskään sairaanhoitopiirin johtaja esitä muutoksia.

Talousjaoston toiminta on käytännössä keskittynyt varsin paljon

TYKSin talouden seurantaan sekä eräiden TYKSin hankintapäätösten tekemiseen. Tämä on seurausta mainitun jaoston toimintasäännön 6 §:stä, jossa todetaan jaoston tehtäväluettelon johdannossa, että asiat kuuluvat talousjaoston tehtäviin, ellei asiaa ole määrätty viranhaltijan tai osavastuualueen johtokunnan tehtäväksi. Rakennusjaosto on jatkanut aikaisempien TYKSin rakennustoimikuntien toimintaperinnettä, mutta nykyisen toimintasäännön mukaan sen tehtäviin kuuluu myös koko sairaanhoitopiirin kiinteistöjen rakennus-, korjaus- ja kunnossapito-ohjelmien laatiminen.

Rakennusjaoston esittelijänä on toiminut kehitysjohtaja. Hänen jäädessä eläkkeelle vuoden 2006 aikana tullee kyseisen virkanimikkeen tehtäväsisältö muuttumaan ja esittelystä on sovittava uudelleen. Toimintasäännön 5 § mukaan rakennusjaoston puheenjohtajalla ja kehitysjohtajalla on oikeus kutsua asiantuntijoita kuultavaksi rakennusjaoston kokouksessa. Jaoston sihteerinä on toiminut suunnitteluinsinööri Timo Seppälä, joka toimi mm. T-sairaalan rakentamisen projektipäällikkönä. Sairaanhoitopiirin virkamiesjohdossa on päädytty siihen, että tilahallintoasiat tulevaisuudessakin kuuluvat teknillisen huollon tulosyksikölle, jonka vastuuhenkilönä toimii teknillinen johtaja. Olisi perusteltua, että hän osallistuisi rakennusjaoston kokouksiin ns. pysyvänä asiantuntijana.

Strategiajaoston tehtävänä on sairaanhoitopiirin strategisten linjausten ja muiden merkittävien asioiden valmistelu. Sillä on tavallaan hallituksen työvaliokunnan rooli keskeisiä ratkaisuja suunniteltaessa. Strategiajaostoon on kuulunut hallituksen puheenjohtaja puheenjohtajana sekä jäsen kustakin hallituksessa edustettuna olevasta poliittisesta ryhmästä (lukuun ottamatta puheenjohtajan edustamaa ryhmää sekä Turun yliopistoa edustava hallituksen jäsen). Esittelijänä strategiajaostossa on toiminut sairaanhoitopiirin johtaja.

Muihin jaostoihin esitetään valittavaksi niiden toimintasääntöjen mukaisesti neljä jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Hallitus nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Rakennusjaoston tehtävät on esitetty oheisena liitteenä olevassa esityksessä rakennusjaoston toimintasäännöksi:

Liite 1 § 79

Rakennusjaoston toimivallan ylärajaksi määrättäneen enintään 3,0 milj. euroa kunkin hallituksen käynnistettäväksi hyväksymän yksittäisen hankinnan osalta.

Henkilöstöjaoston tehtäviksi ehdotetaan oheisen liitteen mukainen toimintasääntö:

Liite 2 § 79

Talousjaoston tehtäviksi ehdotetaan oheisen liitteenä olevan toimintasäännön mukaiset tehtävät:

Liite 3 § 79

Hallintosäännön 26 § 1 momentin mukaan henkilöstön edustajalla on lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus jokaisen jaoston kokouksissa. Henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt sopivat keskenään edustajansa nimeämisestä jaostoihin.

Sairaanhoitopiirin johtajan päätösesitys

Hallitus päättää

 1. asettaa perussopimuksen 13 § 6 momentissa tarkoitetuiksi jaostoiksi strategiajaoston, rakennusjaoston, henkilöstöjaoston ja talousjaoston,
   
 2. valita strategiajaostoon hallituksen puheenjohtajan puheenjohtajaksi sekä hänen lisäkseen kuusi hallituksen jäsentä, joista yksi on Turun yliopistoa edustava hallituksen jäsen sekä kaikille henkilökohtaisen varajäsenen sekä määrätä sairaanhoitopiirin johtajan toimimaan strategiajaoston esittelijänä,
    
 3. valita rakennusjaostoon neljä jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimetä jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan,
   
 4. vahvistaa rakennusjaoston tehtävät liitteenä 1 § 79 olevan rakennusjaoston toimintasäännön mukaiseksi,
   
 5. vahvistaa rakennusjaoston toimivallan ylärajaksi enintään 3,0 milj. euroa kunkin hallituksen käynnistettäväksi hyväksymän yksittäisen hankkeen osalta,
   
 6. valita henkilöstöjaostoon neljä jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimetä jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan,
   
 7. vahvistaa henkilöstöjaoston tehtävät liitteenä 2 § 79 olevan henkilöstöjaoston toimintasäännön mukaisiksi,
   
 8. valita talousjaostoon neljä jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimetä jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, sekä
   
 9. vahvistaa talousjaoston tehtävät liitteenä 3 § 79 olevan talousjaoston toimintasäännön mukaisiksi.

Päätös

Hallitus päätti

 1. asettaa perussopimuksen 13 § 6 momentissa tarkoitetuiksi jaostoiksi strategiajaoston, rakennusjaoston, henkilöstöjaoston ja talousjaoston,
   
 2. valita strategiajaostoon hallituksen puheenjohtaja Jukka Mikkolan puheenjohtajaksi henkilökohtaisena varajäsenenään Mikko Sedig, sekä muiden hallituksessa edustettuna olevien poliittisten ryhmien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat jäseniksi ja varajäseniksi:

  Jäsen:

  Varajäsen:

   

   

  Aila Harjanne

  Pirjo Liitola

  Juhani Uusitalo

  Mirjam Karila

  Alpo Lähteenmäki

  Irma Pelkonen

  Ole Åberg

  Stefan Långström

  Auli Guevara

  Sini Heino

  Matti K. Viljanen

  Risto Knuuti

  Lisäksi hallitus määräsi sairaanhoitopiirin johtajan toimimaan strategiajaoston esittelijänä.

 3. valita rakennusjaostoon neljä jäsentä ja kullekin henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

  Jäsen:

  Varajäsen:

   

   

  Mikko Sedig

  Anneli Kivijärvi

  Pirjo Liitola

  Erkki Lahikainen

  Janne Aso

  Mirjam Karila

  Irma Pelkonen

  Alpo Lähteenmäki

  ja määräsi näistä Mikko Sedigin puheenjohtajaksi ja Janne Ason varapuheenjohtajaksi,

 4. vahvistaa rakennusjaoston tehtävät liitteenä 1 § 79 rakennusjaoston toimintasäännön mukaiseksi,
   
 5. vahvistaa rakennusjaoston toimivallan ylärajaksi enintään 3,0 milj. euroa kunkin hallituksen käynnistettäväksi hyväksymän yksittäisen hankkeen osalta,
   
 6. valita henkilöstöjaostoon neljä jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen seuraavasti:

  Jäsen:

  Varajäsen:

   

   

  Mirjam Karila

  Anna-Liisa Koivisto

  Anneli Kivijärvi

  Anna-Liisa Autio

  Eino Nygren

  Pentti Kemppi

  Ole Åberg

  Stefan Långström


  ja määräsi näistä Mirjam Karilan puheenjohtajaksi ja Anneli Kivijärven varapuheenjohtajaksi,

 7. vahvistaa henkilöstöjaoston tehtävät liitteenä 2 § 79 olevan henkilöstöjaoston toimintasäännön mukaisiksi,

 8. valita talousjaostoon neljä jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen seuraavasti:

  Jäsen:

  Varajäsen:

   

   

  Aila Harjanne

  Pirjo Liitola

  Martti Sipponen

  Reijo Aalto

  Juhani Uusitalo

  Mirjam Karila

  Auli Guevara

  Ole Åberg

  ja määräsi näistä Aila Harjanteen puheenjohtajaksi ja Martti Sipposen varapuheenjohtajaksi,

 9. vahvistaa talousjaoston tehtävät liitteenä 3 § 79 olevan talousjaoston toimintasäännön mukaisiksi, sekä

 10. merkitä tiedoksi, että henkilökunnan edustajiksi jaostoihin on valittu seuraavat henkilöt: Rakennusjaostoon Markku Lähteenmäki, TYKS, KTV, henkilöstöjaostoon Christer Walls, Salon osavastuualue, TNJ, ja talousjaostoon Mikko Pietilä, TYKS, sisätautien klinikka, JUKO.


80
HALLITUKSEN PAIKALLISNEUVOTTELIJOIDEN JA PALKKA-ASIAMIEHEN NIMEÄMINEN

Sairaanhoitopiirin johtaja Aki Lindén

Kunnallisen pääsopimuksen mukaan paikallisesti neuvotellaan ja sovitaan paikallisesta sopimuksesta, käydään virka- ja työehtosopimusten velvoittamien sopimusmääräysten tulkinta- ja soveltamiserimielisyyksiä koskevat paikallisneuvottelut sekä käydään virka- ja työehtosopimusten eräitä harkinnanvaraisia asioita koskevat paikallisneuvottelut. Paikallistasolla käytäviä neuvotteluja varten on perinteisesti sairaanhoitopiirissä nimetty neuvottelijat hallituksen toimikaudeksi niin, että niitä ei tarvitse nimetä erikseen jokaista neuvottelua varten. Edellisen hallituskauden aikana sairaanhoitopiirin paikallisneuvottelijoina ovat toimineet sairaanhoitopiirin johtaja Aki Lindén ja henkilöstöpäällikkö Taru Luukkala-Viitanen, joista Lindén puheenjohtajana. Tarvittaessa paikallisneuvotteluissa on ollut mukana sairaanhoitopiirin johtavia viranhaltijoita siltä osin, kuin se on ollut tarpeen.

Edellä olevien viranhaltijaneuvottelijoiden ohella paikallisneuvotteluihin ovat hallituksen päätöksen perusteella voineet osallistua aina henkilöstöjaoston luottamushenkilöjäsenet. Tämä on suotavaa ainakin sellaisissa neuvotteluissa, joissa kyse on merkityksellisestä ja laajakantoisesta asiasta.

Sairaanhoitopiirin palkka-asiamiehenä toimi piirin perustamisesta alkaen sairaanhoitopiirin hallintokeskuksen talousjohtaja. Kun 1990-luvun lopulla tehtiin sairaanhoitopiirin johdossa virkajärjestelyjä, syntyi tilanne, jossa hallintokeskuksessa palkka-asiamiehen tehtävät siirrettiin sairaanhoitopiirin johtajalle. Sen jälkeen sairaanhoitopiirin johtaja on toiminut sairaanhoitopiirin palkka-asiamiehenä. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen vuonna 1997 antaman kirjeen mukaan palkka-asiamiehen tehtävänä on toimia työmarkkina-asioissa yhdyshenkilönä kuntayhtymän ja työmarkkinalaitoksen välillä. Tarkoituksena on, että palkka-asiamies toimii henkilöstöasioiden koordinoijana sekä kuntayhtymän johtajan ohella ensisijaisena työnantajan edustajana. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kirjeen mukaan kuntayhtymät ovat nimenneet henkilöstöpäällikön, henkilöstösihteerin tai muun johtavassa tai itsenäisessä asemassa olevan viranhaltijan palkka-asiamieheksi. Palkka-asiamiehen rooli huomioon ottaen on tarkoituksenmukaista, että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä henkilöstöpäällikkö toimii palkka-asiamiehenä. Järjestely vastaa muiden yliopistosairaanhoitopiirien toimintatapaa.

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje, jossa selvitetään palkka-asiamiehen roolia, on oheisena:

Liite 1 § 80

Sairaanhoitopiirin johtajan päätösesitys

Hallitus päättää

 1. nimetä toimikaudekseen paikallisneuvottelijoiksi sairaanhoitopiirin johtaja Aki Lindénin ja henkilöstöpäällikkö Taru Luukkala-Viitasen määräten näistä Lindénin puheenjohtajaksi. Lisäksi paikallisneuvotteluihin osallistuu asioiden laajuuden ja tärkeyden pohjalta myös henkilöstöjaoston luottamushenkilöedustajat.
 2. nimetä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin palkka-asiamieheksi henkilöstöpäällikön.

Päätös

Hallitus päätti

 1. nimetä toimikaudekseen paikallisneuvottelijoiksi sairaanhoitopiirin johtaja Aki Lindénin ja henkilöstöpäällikkö Taru Luukkala-Viitasen määräten näistä Lindénin puheenjohtajaksi. Lisäksi paikallisneuvotteluihin osallistuu asioiden laajuuden ja tärkeyden pohjalta myös henkilöstöjaoston luottamushenkilöedustajat,
 2. nimetä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin palkka-asiamieheksi henkilöstöpäällikkö Taru Luukkala-Viitasen.


81
EHDOTUSTEN PYYTÄMINEN EETTISEN TOIMIKUNNAN JÄSENIKSI JA VARAJÄSENIKSI

Hallintopäällikkö ovo. Taru Luukkala-Viitanen

Lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain 16 § mukaan sairaanhoitopiirillä on oltava vähintään yksi eettinen toimikunta. Sairaanhoitopiirillä ja Turun kaupungilla on yhteinen eettinen toimikunta, jolla on ollut oikeus asettaa alajaostoja toimintansa tueksi. Eettisen toimikunnan tehtävänä on arvioida ennakolta tutkimushankkeet ja antaa niistä lausunto. Hankkeen käsittelee se eettinen toimikunta, jonka alueella tutkimuksesta vastaava henkilö toimii tai jonka alueella tutkimus on pääasiassa tarkoitus suorittaa. Toimikunnan on lausunnossaan esitettävä perusteltu näkemys siitä, onko tutkimus eettisesti hyväksyttävä. Ne kliiniset lääketutkimukset, jotka edellyttävät kansallisen lausunnon antamista, käsitellään valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan asianomaisessa jaostossa, jollei jaosto ole antanut tätä tehtäväksi jollekin alueelliselle eettiselle toimikunnalle. Lain mukaan eettisen toimikunnan tulee myös seurata ja ohjata tutkimuseettisten kysymysten käsittelyä alueellaan.

Lain 18 § säätää toimikunnan kokoonpanosta, että toimikunnassa on oltava puheenjohtaja ja vähintään kuusi muuta jäsentä, joista yksi toimii varapuheenjohtajana. Heillä tulee olla tarvittava määrä varajäseniä. Toimikunnassa on oltava edustettuna lääketieteen lisäksi muita ammattialoja. Vähintään kahden jäsenistä on oltava maallikkojäseniä. Lausunnosta päätettäessä tulee päätöksentekoon osallistua toimikunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä, kuitenkin vähintään neljä muuta jäsentä. Lausunnosta päätettäessä jäsenistä ainakin yhden on oltava maallikkojäsen ja ainakin kahden tutkimusyksikön ulkopuolisia henkilöitä.

Eettisessä toimikunnassa tulee olla edustettuna tai kuultavana pediatrian alan asiantuntija silloin, kun se käsittelee alaikäiselle tehtävää kliinistä lääketutkimusta, sekä asianomaista sairautta ja potilasryhmää edustava asiantuntija, kun se käsittelee vajaakykyiselle aikuiselle tehtävää kliinistä lääketutkimusta. Kuulemisen sijasta eettinen toimikunta voi pyytää kirjallisen lausunnon asianomaista alaa edustavalta asiantuntijalta.

Eettisen toimikunnan jäsenen esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolaissa virkamiehen esteellisyydestä säädetään.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan jäsenmäärä on ollut yhteensä 15 ja sen sihteerinä on viimeisen vuoden aikana toiminut tehtävään nimetty toimistosihteeri. Juridista asiantuntemusta eettiseen toimikuntaan on antanut sairaanhoitopiirin tutkimusasiamies Jari-Pekka Tuominen. Viime vuoden aikana on puheenjohtajan apuna ollut lääketieteellinen avustaja.

Toimikunnan jäsenistä lääketieteellinen tiedekunta on ehdottanut kahta jäsentä, Turun evankelisluterilaiset seurakunnat yhden jäsenen, sairaanhoitopiirin johtavien ylihoitajien kokous kaksi jäsentä ja johtavien lääkäreiden kokous neljä jäsentä, minkä lisäksi toimikuntaan on kuulunut neljä luottamushenkilöjäsentä. Varajäsenet on valittu em. jakoa noudattaen. Toimikunnan kokoonpanossa on lisäksi huomioitava tasa-arvolain vaatimukset ja lisäksi toimikuntaa asetettaessa on huomioitava, että vähintään yksi jäsenistä edustaa ruotsinkielistä väestöä ja että toimikuntaan kuuluisi jäseniä mahdollisimman laajalti sairaanhoitopiirin alueelta. Koska Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta antaa lausunnot myös Turun kaupungin terveydenhuollossa toteutettavista tutkimuksista, on paikallaan, että Turun kaupunki nimeää eettiseen toimikuntaan kaksi jäsentä, jotka ovat terveyskeskuksen keskeisessä asemassa toimivia lääkäri- ja luottamushenkilöedustajia.

Eettisen toimikunnan maallikkojäsenet ovat olleet sairaanhoitopiirin luottamushenkilöitä. Heidän osaltaan on huomattava, että he eivät saa olla terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Hallintosäännön 28 §:n 4 momentin perusteella esittelystä määrää hallitus toimielintä kuultuaan. Eettisen toimikunnan puheenjohtajana ja samalla esittelijänä on toiminut professori Mika Scheinin.

Sairaanhoitopiirin johtajan päätösesitys

Hallitus päättää

 1. nimetä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymään neljä luottamushenkilöjäsentä ja heille varajäsenet sekä
 2. pyytää ehdotuksia eettisen toimikunnan jäseniksi ja varajäseniksi seuraavasti:
  • lääketieteelliseltä tiedekunnalta kaksi jäsentä
  • Turun evankelisluterilaiselta seurakunnalta yksi jäsen
  • sairaanhoitopiirin johtavien ylihoitajien kokoukselta kaksi jäsentä
  • sairaanhoitopiirin johtavien lääkäreiden kokoukselta neljä jäsentä
  • Turun kaupungilta kaksi jäsentä edellä esitetyn mukaisesti.
 3. todeta, että kokouksiin osallistuu juridisena asiantuntijana sairaanhoitopiirin tutkimusasiamies Jari-Pekka Tuominen.

Päätös

Hallitus päätti

 1. nimetä sairaanhoitopiirin eettiseen toimikuntaan jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt:

  Jäsen:

  Varajäsen:

   

   

  Anna-Liisa Autio

  Jukka-Pekka Aaltonen

  Irma Pelkonen

  Alpo Lähteenmäki

  Jaakko Kailiala

  Pirjo Liitola

  Janne Aso

  Minna Hallanheimo

  ja määräsi Jaakko Kailialan puheenjohtajaksi ja Janne Ason varapuheenjohtajaksi.

 2. pyytää ehdotuksia eettisen toimikunnan jäseniksi ja varajäseniksi seuraavasti:
  • lääketieteelliseltä tiedekunnalta kaksi jäsentä
  • Turun evankelisluterilaiselta seurakunnalta yksi jäsen
  • sairaanhoitopiirin johtavien ylihoitajien kokoukselta kaksi jäsentä
  • sairaanhoitopiirin johtavien lääkäreiden kokoukselta neljä jäsentä
  • Turun kaupungilta kaksi jäsentä edellä esitetyn mukaisesti.
 3. todeta, että kokouksiin osallistuu juridisena asiantuntijana sairaanhoitopiirin tutkimusasiamies Jari-Pekka Tuominen.


82
HOITOEETTISEN NEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET JA HALLITUKSEN EDUSTUS HOITOEETTISESSÄ NEUVOTTELUKUNNASSA

Johtajaylilääkäri Turkka Tunturi

Sairaanhoitopiirin hallitus päätti kokouksessaan 23.9.2004 (§164) perustaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hoitoeettisen neuvottelukunnan ja nimesi siihen edustajikseen hallituksen jäsenet Anneli Kivijärvi, Ritva Järvi, Mirjam Karila ja Sirpa-Liisa Hovi ja heistä Ritva Järven kokoonkutsujaksi. Hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti sen tehtävänä tulisi olla erityisesti paikallisesti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella esiin nousseiden hoitoeettisten ongelmien pohdinta. Sen tulee antaa esiin nousseissa kysymyksissä suosituksia ja tarvittaessa lausuntoja sairaanhoitopiirin virkamies- ja luottamusmieshallinnolle. Neuvottelukunnan tulee järjestäytyä, laatia periaatteelliset ohjeet omalle toiminnalleen ja tuoda ne tiedoksi sairaanhoitopiirin hallitukselle vuoden 2005 maaliskuussa.

Neuvottelukunta on pitänyt järjestäytymiskokouksen 3.3.2005, jonka pöytäkirja on liitteenä:

Liite 1 § 82

Kokouksen avaajana ja puheenjohtajana toimi Ritva Järvi. Neuvottelukunnan puheenjohtajan valinta päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen. Professori Mika Scheinin valittiin toimimaan neuvottelukunnan asiantuntijasihteerinä ja esittelijänä.

Neuvottelukunta päätti pyytää Suomen Mielenterveysseuran Varsinais-Suomen osastoa ja Lounais-Suomen Syöpäyhdistystä nimeämään kumpikin yhden potilasjärjestöjä edustavan jäsenen neuvottelukuntaan ja kutsua toimittaja Timo Mobergin tiedotusvälineitä edustavaksi neuvottelukunnan jäseneksi. Lisäksi neuvottelukunta päätti pyytää evankelis-luterilaista kirkkoa nimeämään uuden edustajan neuvottelukunnan jäseneksi neuvottelukunnan jäsenyydestä eroa pyytäneen piispa Ilkka Kantolan tilalle.

Kokouksessa käytiin periaatteellinen keskustelu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hoitoeettisen neuvottelukunnan toimintatavoista ja tavoitteista. Neuvottelukunta päätti esittää hallitukselle seuraavat neuvottelukunnan toiminnan suuntaviivat toiminnan käynnistysvaiheen ajaksi v. 2005. Myöhempää toimintaa varten laaditaan perusteellisempi toimintasuunnitelma.

Neuvottelukunnan käsityksen mukaan

 • neuvottelukunnan sopiva kokoontumistaajuus on neljä kertaa vuodessa;
   
 • kokouksissa voidaan käsitellä etukäteen valittuja teemoja pyydettyjen alustusten ja jäsenille ennen kokousta toimitetun materiaalin pohjalta; mahdollisina käsiteltävinä teemoina esitettiin mm. hoitojen priorisointi, hoitotakuun aiheuttamat myönteiset ja kielteiset vaikutukset hoitojen saatavuuteen ja saatavuuden jakautumiseen, vaikuttavuuden mittaaminen ja valittujen vaikuttavuusmittareiden aiheuttamat mahdolliset vinoutumat, perusoikeuksien toteutuminen ja syrjintä terveydenhuollossa, potilasasiamiestoiminnan kehittäminen ja kanteluiden, virheiden ja läheltä piti -tilanteiden analysointi terveydenhuollon laadun näkökulmasta;
   
 • neuvottelukunta voi järjestää koulutustilaisuuksia ja -toimintaa sen alaan kuuluvista aiheista terveydenhuollon ammattihenkilöille ja kuntien päättäjille;
   
 • neuvottelukunta voi tuottaa ja julkaista sen alaan kuuluvaa tiedotusaineistoa sairaanhoitopiirin intra- ja internetsivuilla, sairaanhoitopiirin Lasaretti-lehdessä ja muissa tiedotusvälineissä, ja pyrkiä edistämään terveydenhuollon eettisiin kysymyksiin liittyvää keskustelua tiedotusvälineissä ja yhteiskunnassa;
   
 • neuvottelukunta voi antaa pyydettäessä lausuntoja mm. sairaanhoitopiirin virkamies- ja luottamusmieshallinnolle ja esittää kannanottoja terveydenhuollon eettisiin kysymyksiin liittyvissä kysymyksissä haluamilleen tahoille;
   
 • neuvottelukunta ei yleensä aio käsitellä yksittäisten potilaiden hoitoon liittyviä kysymyksiä, ellei niillä ole laajempia periaatteellisia ulottuvuuksia.

Neuvottelukunta pitää tärkeänä, että potilailla ja heidän omaisillaan on toimivat kanavat muistutusten ja kanteluiden esittämiseen, ja tulee seuraamaan näiden kanavien toimintaa ja käyttöä ja niiden kautta esiin tulevia ongelmia. Neuvottelukunnalla ei yleensä ole mahdollisuutta esittää käytännön ratkaisuja potilaiden hoitoon liittyviin ongelmatilanteisiin, vaan se tulee käymään periaatteellista keskustelua terveydenhuollon eettisistä kysymyksistä ja antamaan yleisiä terveydenhuollon laatua ja eettisiä periaatteita koskevia kannanottoja.

Sairaanhoitopirin johtajan päätösesitys

Hallitus päättää

 1. merkitä tiedoksi esittelytekstissä esitetyt neuvottelukunnan toimintaperiaatteet
 2. nimetä neljä edustajaansa hoitoeettiseen neuvottelukuntaan ja nimetä yhden heistä kokoonkutsujaksi ja
 3. että sairaanhoitopiirin ulkopuolisten tahojen alkuvuodesta 2005 nimeämät edustajat voivat jatkaa hoitoeettisen neuvottelukunnan jäseninä vaalikauden 2005–2008

Päätös

Hallitus päätti

 1. merkitä tiedoksi esittelytekstissä esitetyt neuvottelukunnan toimintaperiaatteet
 2. nimetä hoitoeettiseen neuvottelukuntaan neljä edustajaansa seuraavasti: Reijo Aalto, Irma Pelkonen, Mirjam Karila ja Eino Nygren ja määrätä heistä Reijo Aalto kokoonkutsujaksi
 3. että sairaanhoitopiirin ulkopuolisten tahojen alkuvuodesta 2005 nimeämät edustajat voivat jatkaa hoitoeettisen neuvottelukunnan jäseninä vaalikauden 2005–2008


83
TYÖNANTAJAA EDUSTAVIEN JÄSENTEN VALITSEMINEN SAIRAANHOITOPIIRIN YHTEISTYÖTOIMIKUNTAAN JA TYKSIN ALAYHTEISTYÖTOIMIKUNTIIN

Hallintopäällikkö ovo. Taru Luukkala-Viitanen

Sairaanhoitopiirissä on hyväksytty uusi yhteistoimintasopimus, joka on tullut voimaan 1.1.2002. Se lähetetään jäsenille erillisenä postilähetyksenä muiden sääntöjen kanssa.

Yhteistoimintasopimuksen tarkoituksena on edistää sairaanhoitopiirin perustehtävän toteuttamista sekä parantaa henkilökunnan työmotivaatiota ja työelämän laatua antamalla henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskeviin päätöksiin jo uusien suunnitelmien valmisteluvaiheessa. Yhteistoimintaa toteutetaan organisaation kaikilla tasoilla. Sairaanhoitopiirin yhteistoimintasopimuksessa ja sitä toteutettaessa on korostettu paikallisen yhteistoiminnan eli työpaikkakokousten merkitystä. Sen lisäksi on edustuksellisia toimielimiä. Vaikka yhteistoimintasopimus on varsin tuore, sairaanhoitopiirin toiminta ja organisaatio kehittyvät niin nopeasti, ettei yhteistoimintasopimuksessa ole osattu ennakoida kaikkia muutoksia. Sen vuoksi yhteistoimintasopimusta valmistellut työryhmä valmistelee kevään kuluessa tulkintaohjetta ja täydentää yhteistoimintasopimusta siten, että yhteistoimintasopimus entistä paremmin tukee muuttuvan organisaation tarpeita.

Koko sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunta toimii sekä Turun yliopistollisen keskussairaalan että osavastuualueiden yhteistyötoimikuntana. Siihen kuuluu 21 jäsentä, joista 7 edustaa työnantajaa ja 14 henkilöstöä. Henkilöstön edustajista neljä valitaan Turun yliopistollisesta keskussairaalasta, yksi kultakin osavastuualueelta, lisäksi neljä koordinoivaa pääluottamusmiestä ja kaksi työsuojeluvaltuutettujen keskuudestaan valitsemaa edustajaa. Työnantajan edustajista ehdotetaan, että kolme olisi hallituksen jäseniä ja neljä viranhaltijoita. Yksi työnantajan edustajista on sopimuksen perusteella sairaanhoitopiirin johtaja ja yksi suojelupäällikkö. Kullekin edustajalle nimetään henkilökohtainen varajäsen.

TYKSiin ehdotetaan valittavaksi kolme yhteistyötoimikuntaa, jotka edustavat konservatiivisen hoidon tulosryhmää, operatiivisen hoidon tulosryhmää sekä hallinnon ja huollon tulosryhmää. Aikaisemmin on lisäksi ollut sairaanhoidon palvelutoiminnan yhteistyötoimikunta, mutta kun siitä ovat irtaantuneet TYKS-Laboratoriot, ja uutta toimintamalliaan on parhaillaan hakemassa Varsinais-Suomen kuvantamiskeskus, jää sairaanhoidon palvelutoimintaan ainoastaan apteekki. Yhteistoimintasopimusta valmistellut työryhmä esittää tässä vaiheessa, että apteekin edustus kytketään hallinnon ja huollon yhteistyötoimikuntaan.

TYKSin yhteistyötoimikunnissa on sopimuksen 9 §:n mukaan 4-5 työnantajan edustajaa ja vähintään kuusi työntekijöiden edustajaa, lisäksi yksi työsuojeluvaltuutettu ja kaikille henkilökohtaiset varajäsenet niin, että jokainen tulosyksikkö on edustettuna yhteistyötoimikunnassa. Tässä yhteydessä esitetään, että TYKSin yhteistyötoimikuntiin valitaan yksi hallituksen jäsen ja kolme edustajaa viranhaltijajohdosta. Konservatiivisen ja operatiivisen hoidon tulosryhmien yhteistyötoimikunnissa viranhaltijajohdon edustajat olisivat tulosryhmän johtaja ja tulosryhmän ylihoitaja sekä yksi muu tulosryhmän työantajaa edustava viranhaltija. Hallinnon ja huollon tulosyksikön yhteistyötoimikunnassa viranhaltijajohtoa edustaisivat talousjohtaja, teknillinen johtaja ja apteekkari. Varsinais-Suomen kuvantamiskeskus on taseyksikkö, eikä sellaisen perustamista ole toistaiseksi huomioitu sairaanhoitopiirin yhteistoimintasopimuksessa. Yhteistoimintasopimus toteaa ainoastaan 9 §:n 2 momentissa, että osavastuualueen ja liikelaitoksen yhteistyötoimikuntien kokoonpanot määritellään osavastuualuekohtaisesti tämän sopimuksen periaatteita noudattaen. Tältä pohjalta voitaneen sopia, että myös Varsinais-Suomen kuvantamiskeskukseen asetetaan oma yhteistyötoimi-

kunta, jossa hallituksen nimeämän jäsenen ohella työnantajan edustajina ovat kuvantamiskeskuksen johtajan, ylihoitajan sekä osastonylilääkärin. Lisäksi työnantaja asettaa toimikuntien käyttöön omissa tehtävissään henkilöstöasioita hoitavat sihteerit.

Tällä tavalla järjestettyinä olisi sairaanhoitopiirin johtoryhmän edustus jokaisessa mainituista yhteistyötoimikunnista, mikä on tiedonkulun kannalta tärkeää.

TYKSLABin yhteistyötoimikunnan nimeää sen johtokunta. Osavastuualueiden yhteistyötoimikuntien työnantajaa edustavat jäsenet nimeää kunkin osavastuualueen johtokunta.

Sairaanhoitopiirin johtajan päätösesitys

Sairaanhoitopiirin hallitus

 1. nimeää sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikuntaan työnantajaa edustaviksi jäseniksi kolme hallituksen jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhteistoimintasopimuksen mukaan työnantajan edustajia ovat sairaanhoitopiirin johtaja Aki Lindén, varajäsenenään johtajaylilääkäri Turkka Tunturi sekä suojelupäällikkö Henrik Jalo. Muiksi viranhaltijajäseniksi esitetään hallintoylihoitaja Seija Paatero, varajäsenenään talousjohtaja Risto Laalo ja henkilöstöpäällikkö Taru Luukkala-Viitanen, varajäsenenään hallintopäällikkö Lauri Tanner. Lisäksi hallitus määrää henkilöstösihteeri Hely Lehtokarin sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunnan sihteeriksi.
   
 2. nimeää TYKSin konservatiivisen hoidon tulosryhmän yhteistyötoimikuntaan työnantajaa edustavaksi jäseneksi yhden hallituksen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen sekä työnantajaa edustaviksi viranhaltijajäseniksi tulosryhmän johtaja Hanna Mäkäräisen, varajäsenenään ylilääkäri Marja-Riitta Ståhlberg, tulosryhmän ylihoitaja Marja-Leena Pulkkisen, varajäsenenään ylihoitaja Wiveka Kauppila sekä ylihoitaja Liisa Iiren, varajäsenenään ylihoitaja Esko Tähtinen.
   
 3. nimeää TYKSin operatiivisen hoidon tulosryhmän yhteistyötoimikuntaan työnantajaa edustavaksi jäseneksi yhden hallituksen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen sekä työnantajaa edustaviksi viranhaltijajäseniksi tulosryhmän johtaja Timo Ali-Melkkilän, varajäsenenään ylilääkäri Reidar Grénman, tulosryhmän ylihoitaja Tuija Lehden, varajäsenenään ylihoitaja Elli Luoma sekä ylihoitaja Kirsi Kiviniemen, varajäsenenään ylihoitaja Tiina Pakasto.
   
 4. nimeää TYKSin hallinnon ja huollon tulosyksikön yhteistyötoimikuntaan työnantajaa edustavaksi jäseneksi yhden hallituksen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen sekä työnantajaa edustaviksi viranhaltijajäseniksi talousjohtaja Risto Laalon, varajäsenenään sairaanhoitopiirin johtaja Aki Lindén, teknillinen johtaja Juha Rantasalon, varajäsenenään apulaistalousjohtaja Stig Gerke sekä apteekkari Kirsti Torniaisen, varajäsenenään laitoshuoltopäällikkö Maija-Liisa Simula.
   
 5. nimeää Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuvantamiskeskuksen yhteistyötoimikuntaan työnantajaa edustavaksi jäseneksi yhden hallituksen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen sekä työnantajaa edustaviksi viranhaltijajäseniksi Varsinais-Suomen kuvantamiskeskuksen johtaja Anu Alasen, Varsinais-Suomen kuvantamiskeskuksen ylihoitaja Helena Luotolinna-Lybeckin sekä osastonylilääkäri Sakari Salon. Varajäsenet ilmoitetaan kokouksessa.

Päätös

Hallitus päätti

 1. nimetä sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikuntaan työnantajaa edustaviksi jäseniksi seuraavat kolme hallituksen jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

  Jäsen:

  Varajäsen:

   

   

  Eino Nygren

  Pirjo Liitola

  Mirjam Karila

  Juhani Uusitalo

  Reijo Aalto

  Marita Jokinen

  Yhteistoimintasopimuksen mukaan työnantajan edustajia ovat sairaanhoitopiirin johtaja Aki Lindén, varajäsenenä johtajaylilääkäri Turkka Tunturi sekä suojelupäällikkö Henrik Jalo. Muiksi viranhaltijajäseniksi nimettiin hallintoylihoitaja Seija Paatero, varajäsenenään talousjohtaja Risto Laalo ja henkilöstöpäällikkö Taru Luukkala-Viitanen varajäsenenään hallintopäällikkö Lauri Tanner. Lisäksi hallitus määräsi henkilöstösihteeri Hely Lehtokarin sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunnan sihteeriksi.
   

 2. nimetä TYKSin konservatiivisen hoidon tulosryhmän yhteistyötoimikuntaan työnantajaa edustavaksi jäseneksi Seppo Kosken henkilökohtaisena varajäsenenään Alpo Lähteenmäki sekä työnantajaa edustaviksi viranhaltijajäseniksi tulosryhmän johtaja Hanna Mäkäräisen, varajäsenenään ylilääkäri Marja-Riitta Ståhlberg, tulosryhmän ylihoitaja Marja-Leena Pulkkisen, varajäsenenään ylihoitaja Wiveka Kauppila sekä ylihoitaja Liisa Iiren, varajäsenenään ylihoitaja Esko Tähtinen.
   
 3. nimetä TYKSin operatiivisen hoidon tulosryhmän yhteistyötoimikuntaan työnantajaa edustavaksi jäseneksi Eino Nygrenin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Pirjo Liitolan sekä työnantajaa edustaviksi viranhaltijajäseniksi tulosryhmän johtaja Timo Ali-Melkkilän, varajäsenenään ylilääkäri Reidar Grénman, tulosryhmän ylihoitaja Tuija Lehden, varajäsenenään ylihoitaja Elli Luoma sekä ylihoitaja Kirsi Kiviniemen, varajäsenenään ylihoitaja Tiina Pakasto.
   
 4. nimetä TYKSin hallinnon ja huollon tulosyksikön yhteistyötoimikuntaan työnantajaa edustavaksi hallituksen jäseneksi Janne Ason, henkilökohtaisena varajäsenenään Ole Åberg sekä työnantajaa edustaviksi viranhaltijajäseniksi talousjohtaja Risto Laalon, varajäsenenään sairaanhoitopiirin johtaja Aki Lindén, teknillinen johtaja Juha Rantasalon, varajäsenenään apulaistalousjohtaja Stig Gerke sekä apteekkari Kirsti Torniaisen, varajäsenenään laitoshuoltopäällikkö Maija-Liisa Simula.
 5. nimetä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuvantamiskeskuksen yhteistyötoimikuntaan työnantajaa edustavaksi hallituksen jäseneksi Pirkko Mikkolan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Anna-Liisa Aution sekä työnantajaa edustaviksi viranhaltijajäseniksi Varsinais-Suomen kuvantamiskeskuksen johtaja Anu Alasen, varajäsenenään osastonylilääkäri Kimmo Mattila, Varsinais-Suomen kuvantamiskeskuksen ylihoitaja Helena Luotolinna-Lybeckin, varajäsenenään osastonhoitaja Virva Seiko-Vänttinen sekä osastonylilääkäri Sakari Salon, varajäsenenään ylilääkäri Jussi Laivola, Salo.


84
JÄSENTEN NIMEÄMINEN YLIOPISTOYHTEISTYÖRYHMÄÄN

Hallintopäällikkö ovo. Taru Luukkala-Viitanen

Sairaanhoitopiirillä ja Turun yliopistolla on ollut yhteistyötä varten työryhmä, johon hallitus on aikanaan nimennyt kolme luottamushenkilöjäsentä. Virkamiehistä on yhteistyöryhmään kuulunut sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, talousjohtaja ja hallintoylihoitaja. Lääketieteellisen tiedekunnan edustajina ovat yhteistyöryhmässä toimineet rehtori, vararehtorit, lääketieteellisen tiedekunnan dekaani, hallintojohtaja ja toimistopäällikkö. Yhteistyöryhmän sihteerinä on toiminut sairaanhoitopiirin hallintopäällikkö.

Tälle yhteistyömuodolle ei ole olemassa mitään virallista sääntöä, joten osapuolten edustajien määrää ei ole määritelty virallisesti. Viime vuoden aikana yliopistoyhteistyöryhmässä on keskusteltu ajankohtaisten asioiden ohella kliinisen tutkimuksen tulevaisuudesta, tilakysymyksistä ja yliopiston ja sairaalan välisestä runkosopimuksesta. Seitsemän edustajan nimeämistä sairaanhoitopiirin puolelta voitaneen pitää sopivana määränä siten, että siinä on sekä luottamushenkilöitä että viranhaltijoita mukana.

Sairaanhoitopiirin johtajan päätösesitys

Hallitus päättää nimetä yliopistoyhteistyöryhmään seitsemän jäsentä, joista kolme on luottamusmiehiä ja neljä virkamiehiä. Virkamiesedustajiksi esitetään sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, talousjohtaja ja hallintoylihoitaja.

Päätös

Hallitus päätti nimetä yliopistoyhteistyöryhmään Mikko Sedigin puheenjohtajaksi sekä luottamushenkilöistä Maire Toivosen ja Juhani Uusitalon. Virkamiesedustajiksi nimettiin sairaanhoitopiirin johtaja Aki Lindén, johtajaylilääkäri Turkka Tunturi, talousjohtaja Risto Laalo ja hallintoylihoitaja Seija Paatero.


85
TYKSIN ERITYISVASTUUALUEEN (NS. MILJOONAPIIRI) OHJAUSRYHMÄN NIMEÄMINEN

Sairaanhoitopiirin johtaja Aki Linden

Erikoissairaanhoitolain 9 § mukaan "sairauksien harvinaisuuden, erikoissairaanhoidon vaativuuden tai erikoissairaanhoidon järjestämisen asettamien erityisten vaatimusten perusteella voidaan osa erikoissairaanhoidosta määrätä erityistason sairaanhoidoksi. Erityistason sairaanhoidon järjestämistä varten maa jaetaan sairaanhoitopiirien lisäksi erityisvastuualueisiin. Kuhunkin erityisvastuualueeseen kuuluu sellainen sairaanhoitopiiri, jonka alueella on lääkärikoulutusta antava yliopisto. Valtioneuvoston asetuksella annetaan säännökset siitä, mitkä ovat erityisvastuualueita ja mitkä sairaanhoitopiirit kuuluvat mihinkin erityisvastuualueeseen."

Erityisvastuualuejako maassamme on seuraava:

HYKSin erityisvastuualue, asukkaita 1 726 096
Helsingin ja Uudenmaan shp
Etelä-Karjalan shp
Kymenlaakson shp

TYKSin erityisvastuualue, asukkaita 685 063
Varsinais-Suomen shp
Satakunnan shp

TAYSin erityisvastuualue, asukkaita 1 188 900
Pirkanmaan shp
Etelä-Pohjanmaan shp
Kanta-Hämeen shp
Päijät-Hämeen shp
Vaasan shp

KYSin erityisvastuualue, asukkaita 857 374
Pohjois-Savon shp
Etelä-Savon shp
Itä-Savon shp
Keski-Suomen shp
Pohjois-Karjalan shp

OYSin erityisvastuualue, asukkaita 722 605
Pohjois-Pohjamaan shp
Kainuun shp
Keski-Pohjanmaan shp
Lapin shp
Länsi-Pohjan sph

Liitteenä sairaanhoitopiirien luettelo asukaslukuineen Kuntaliiton nettisivuilta:

Liite 1 § 85

Valtioneuvosto teki huhtikuussa 2002 periaatepäätöksen terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi. Sen mukaan erikoissairaanhoidon toiminnallista yhteistyötä toteutetaan erityisvastuualueittain. Yhteistyö Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin välillä on edellisellä valtuustokaudella ollut varsin tiivistä ja hedelmällistä. Tätä yhteistyötä tullaan myös alkavalla valtuustokaudella jatkamaan.

Erityisvastuualueen yhteistyön ohjausryhmänä on toiminut kummankin sairaanhoitopiirin hallituksen jäsenistä valittu ryhmä, jossa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin edustajia on ollut seitsemän, yksi kustakin poliittisesta ryhmästä sekä Turun yliopiston edustaja. Ohjausryhmälle asiat on valmistellut virkamiesten muodostama valmisteluryhmä, johon kummastakin sairaanhoitopiiristä ovat kuuluneet sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja ja talousjohtaja.

Sairaanhoitopiirin johtajan päätösesitys

Hallitus päättää

 1. valita seitsemän hallituksen jäsentä, joista yksi edustaa Turun yliopistoa, Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien yhteiseen ohjausryhmään.
 2. nimetä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin seuraavat virkamiehet erityisvastuualueen yhteiseen virkamiestyöryhmään: Sairaanhoitopiirin johtaja Aki Lindén, johtajaylilääkäri Turkka Tunturi, hallintoylihoitaja Seija Paatero ja talousjohtaja Risto Laalo.

Päätös

Hallitus päätti

 1. valita Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien yhteiseen ohjausryhmään seuraavat hallituksen jäsenet: Jukka Mikkola, Aila Harjanne, Juhani Uusitalo, Alpo Lähteenmäki, Ole Åberg, Auli Guevara sekä Matti K. Viljanen.
 2. nimetä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin seuraavat virkamiehet erityisvastuualueen yhteiseen virkamiestyöryhmään: Sairaanhoitopiirin johtaja Aki Lindén, johtajaylilääkäri Turkka Tunturi, hallintoylihoitaja Seija Paatero ja talousjohtaja Risto Laalo.


86
KUVANTAMISEN JA LABORATORION NEUVOTTELUKUNTIEN NIMEÄMINEN

Hallintopäällikkö ovo. Taru Luukkala-Viitanen

Kun Turun kaupungin kanssa sovittiin kuvantamis- ja laboratoriotoimintojen liittämisestä TYKSin vastaaviin toimintoihin, sovittiin samalla, että kumpaakin toimintaa varten perustetaan neuvottelukunnat. Sopimuksen mukaan neuvottelukunnalla on oikeus tulla kuulluksi valittaessa yksikön johtajaa ja käsiteltäessä sen talousarviota ja -suunnitelmaa. Sopimuksen mukaan sairaanhoitopiiri nimeää kumpaankin neuvottelukuntaan kolme jäsentä ja puheenjohtajan ja Turun kaupungin terveyslautakunta kaksi jäsentä.

Turun kaupungin terveyslautakunta on 2.3.2005 nimennyt uuteen kuvantamisen neuvottelukuntaan Mia Ranteen ja Rauni Niinimaan sekä laboratorion neuvottelukuntaan Anita Birstolinin ja Sari Majurin.

Sairaanhoitopiirin johtajan päätösesitys

Hallitus päättää

 1. nimetä kuvantamisen neuvottelukuntaan puheenjohtajan ja kolme jäsentä,
 2. nimetä laboratorion neuvottelukuntaan puheenjohtajan ja kolme jäsentä, sekä
 3. merkitä tiedoksi terveyslautakunnan päätöksen valita kuvantamisen neuvottelukuntaan jäseniksi Mia Ranteen ja Rauni Niinimäen sekä laboratorion neuvottelukuntaan Anita Birstolinin ja Sari Majurin.

Päätös

Hallitus päätti

 1. nimetä kuvantamisen neuvottelukuntaan puheenjohtajaksi Pirjo Liitolan ja jäseniksi Seppo Kosken, Anna-Liisa Koiviston ja Reijo Aallon,
 2. nimetä laboratorion neuvottelukuntaan puheenjohtajaksi Anneli Kivijärven ja jäseniksi Minna Hallanheimon, Seppo Kosken ja Erkki Lahikaisen.
 3. merkitä tiedoksi terveyslautakunnan päätöksen valita kuvantamisen neuvottelukuntaan jäseniksi Mia Ranteen ja Rauni Niinimäen sekä laboratorion neuvottelukuntaan Anita Birstolinin ja Sari Majurin.


87
JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN TURUN YLIPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSSÄÄTIÖN VALTUUSKUNTAAN

Talousjohtaja Risto Laalo

Sairaanhoitopiirin valtuusto on perustanut 14.10.1999 Turun yliopistollisen keskussairaalan koulutus- ja tutkimussäätiön, jonka tarkoituksena on yleishyödyllisenä säätiönä tukea kliinisen lääketieteen ja muun korkeakoulutasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan ylläpitoa ja edistämistä. Säätiön toimieliminä ovat valtuuskunta ja hallitus. Säätiön valtuuskuntaan kuuluu 20 varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Säätiön sääntöjen mukaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus valitsee toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet. Valtuuskunnan toimikausi on neljä vuotta ja se alkaa valtuuskunnan valinnan tehneen kokouksen päättymisestä. Valtuuskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Valittaessa säätiön valtuuskuntaa ensimmäistä kertaa päädyttiin siihen, että valtuuskuntaan kutsutaan myös sairaanhoitopiirin ulkopuolelta yhteiskunnan eri tahoja edustavia henkilöitä. Säätiön valtuuskunnan nykyinen kokoonpano on liitteenä.

Liite 1 § 87

Säätiön hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja ovat valmistelleet uuden valtuuskunnan valintaa sellaisilla periaatteilla, että entiset valtuuskunnan jäsenet jatkavat, elleivät he ole muuttaneet pois toimialueeltamme, pyytäneet eroa tai jääneet pois taustayhteisöstä, jonka edustajina he ovat olleet säätiön valtuuskunnassa. Tällä tavoin valmisteltu uusi ehdotus säätiön valtuuskunnaksi on liitteenä.

Liite 2 § 87

Sairaanhoitopiirin johtajan päätösesitys

Hallitus päättää valita Turun yliopistollisen keskussairaalan koulutus- ja tutkimussäätiön valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet liitteen mukaisesti 15.4.2005 alkavaksi nelivuotiskaudeksi.

Päätös

Hallitus päätti valita Turun yliopistollisen keskussairaalan koulutus- ja tutkimussäätiön valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet 15.4.2005 alkavaksi nelivuotiskaudeksi seuraavasti:

Jäsen:

Varajäsen:

 

 

Antti Aarnio-Wihuri

Aisa Aarnio-Wihuri

Olavi Ala-Nissilä

Janne Aso

Auli Guevara

Alpo Lähteenmäki

Aila Harjanne

Maire Toivonen

Torbjörn Kevin

Stefan Wallin

Seppo Koskinen

Mirjam Karila

Annika Lapintie

Eira Saari-Lahoniitty

Aki Lindén

Heikki Korvenranta

Martti Oksa

Fredrik Sunde

Jukka Paarma

Rauno Heikola

Simo Paassilta

Pertti Leino

Maija Perho

Marjatta Hyttinen

Virpa Puisto

Seija Paatero

Rauno Saari

Anneli Kivijärvi

Mikko Sedig

Anna-Liisa Autio

Ari Valjakka

Esa Honka

Keijo Virtanen

Matti K. Viljanen

Rauno Puolimatka

Dennis Rafkin

Risto Korpela

Olli-Pekka Saario

Peter Essen

Johanna Kouru


88
TURUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN KOULUTUS- JA VAPAA-AJANVIETTOKESKUKSEN SÄÄTIÖN VALTUUSKUNNAN VALITSEMINEN

Hallintopäällikkö ovo. Taru Luukkala-Viitanen

TYKSin liittovaltuusto perusti Turun yliopistollisen keskussairaalan koulutus- ja vapaa-ajanviettokeskuksen säätiön, jonka tarkoituksena on edistää Turun yliopistollisen keskussairaalan henkilökunnan koulutus- ja vapaa-ajanviettotoimintaa. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa hoitamalla ja ylläpitämällä TYKSin koulutus- ja vapaa-ajanviettokeskuksia sekä luovuttamalla niiden tiloja säätiön tarkoituksenmukaiseen käyttöön. Säätiön hallintoelimiä ovat valtuuskunta ja hallitus. Säätiön valtuuskuntaan kuuluu 15 Turun yliopistollisen keskussairaalan johtokunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Johtokunta nimeää valtuuskunnan jäsenet sairaalan henkilökuntaneuvostoa kuultuaan siten, että viisi valtuuskunnan jäsentä ja heidän varajäsenensä ovat sairaalan luottamushenkilöitä ja 10 jäsentä ja heidän varajäsenensä ovat sairaalan henkilökuntaan kuuluvia. Valtuuskunta valitsee sitten keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen hoitaessa TYKSin johtokunnan tehtäviä on hallituksen asia nimetä valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet. TYKSin henkilökuntaneuvostolta pyydetään kannanottoa valtuuskunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen.

Säätiön säännöt ovat oheisena:

Liite 1 § 88

Sairaanhoitopiirin johtajan päätösesitys

Hallitus päättää

 1. nimetä Turun yliopistollisen keskussairaalan koulutus- ja vapaa-ajanviettokeskuksen säätiön valtuuskuntaan viisi luottamushenkilöjäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä
 2. pyytää TYKSin henkilökuntaneuvostolta Turun yliopistollisen keskussairaalan koulutus- ja vapaa-ajanviettokeskuksen säätiön sääntöjen 6 § 2 momentin mukaista kannanottoa Turun yliopistollisen keskussairaalan - ja vapaa-ajanviettokeskuksen säätiön valtuuskunnan jäsenistä ja henkilökohtaisista varajäsenistä.

Päätös

Hallitus päätti

 1. nimetä Turun yliopistollisen keskussairaalan koulutus- ja vapaa-ajanviettokeskuksen säätiön valtuuskuntaan seuraavat luottamushenkilöjäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:

  Jäsen:

  Varajäsen:

   

   

  Pentti Kemppi

  Pirjo Liitola

  Minna Hallanheimo

  Anna-Liisa Koivisto

  Reijo Aalto

  Anna-Liisa Autio

  Seppo Koski

  Alpo Lähteenmäki

  Auli Guevara

  Ole Åberg

 2. pyytää TYKSin henkilökuntaneuvostolta Turun yliopistollisen keskussairaalan koulutus- ja vapaa-ajanviettokeskuksen säätiön sääntöjen 6 § 2 momentin mukaista kannanottoa Turun yliopistollisen keskussairaalan - ja vapaa-ajanviettokeskuksen säätiön valtuuskunnan jäsenistä ja henkilökohtaisista varajäsenistä.


89

TURUN LASARETTIMUSEON MUSEOTOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN

Hallintopäällikkö ovo. Taru Luukkala-Viitanen

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi kokouksessaan 25.3.2004 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Turun Lasarettimuseon toimintasäännön, jonka 4. kohdan mukaan "Turun Lasarettimuseon toiminnasta huolehtii hallituksen asettaman 7-jäseninen museotoimikunta, jonka toiminta-aika on vaalikausi. Hallitus nimeää museotoimikunnan jäsenet sekä puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin".

Museotoimikuntaan nimettiin vuosi sitten seuraavat henkilöt: Marja-Liisa Moisander, puheenjohtajana, Leena Järvi, varapuheenjohtajana, Eva Koli, sihteerinä, Heikki Aho, Armi Heikkilä, Hannu Saarni, Eeva Mikola.

Sairaanhoitopiirin johtajan päätösesitys

Hallitus päättää asettaa vaalikaudekseen museotoimikuntaan seuraavat henkilöt:

 • Marja-Liisa Moisander, TYKS, johtava ylihoitaja, puheenjohtaja
 • Leena Järvi, TYKS, ylihoitaja, varapuheenjohtaja
 • Eva Koli, TYKS, osastonhoitaja, museonhoitaja, sihteeri
 • Heikki Aho, TYKS, hallinnollinen osastonylilääkäri
 • Armi Heikkilä, Loimaa, ylihoitaja
 • Hannu Saarni, TYKS, sairaalainsinööri
 • Eeva Mikola, Turun maakuntamuseo, tutkija

Päätös

Hallitus päätti asettaa vaalikaudekseen museotoimikuntaan seuraavat henkilöt:

 • Marja-Liisa Moisander, TYKS, johtava ylihoitaja, puheenjohtaja
 • Leena Järvi, TYKS, ylihoitaja, varapuheenjohtaja
 • Eva Koli, TYKS, osastonhoitaja, museonhoitaja, sihteeri
 • Heikki Aho, TYKS, hallinnollinen osastonylilääkäri
 • Armi Heikkilä, Loimaa, ylihoitaja
 • Hannu Saarni, TYKS, sairaalainsinööri
 • Eeva Mikola, Turun maakuntamuseo, tutkija


90
TYKSIN T-SAIRAALAN TOISEN VAIHEEN RAKENNUSHANKE

Sairaanhoitopiirin johtaja Aki Linden
Projektipäällikkö Heikki Korvenranta

T-sairaalan toisen vaiheen rakentaminen sisältyy yhtymävaltuuston 14.10.2004 vahvistamaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän talousarvioon ja -suunnitelmaan 2005–2008. Suunnitelman mukaan sairaala rakennetaan vuosina 2006–2009. Vuodelle 2005 on hankkeen suunnitteluun varattu 1,7 milj. euroa.

Toisen vaiheen rakentaminen turvaa sairaanhoitopiirin ja alueen keskeisten sairaanhoidon palveluiden tuotannon asianmukaisessa ja tehokkaassa ympäristössä seuraavien vuosikymmenten ajan.

T-sairaalan ensimmäinen vaihe valmistui ja otettiin käyttöön vuonna 2003. Ensimmäisen vaiheen rakentaminen perustui Korvaavan rakennushankkeen vuoden 1998 ohjelmatyöryhmän raporttiin (28.10.1998) ja uudet tilat korvasivat vanhoja, erikoissairaanhoidon tarkoituksiin soveltumattomia tiloja.

TYKSin kirurgian, sisätautien, neurologian ja keuhkosairauksien päivystyshoito sekä muu kiireellinen ja vaativa erikoissairaanhoito tuotetaan tällä hetkellä pääosin A-sairaalassa, osa myös sen ulkopuolellakin. Sairaala on rakennettu vuonna 1938, eivätkä tilat sovellu nykyaikaiseen erikoissairaanhoidon palvelutuotantoon. Tilat ovat ahtaat, eikä toimintoja voida sijoittaa niihin tarkoituksenmukaisesti, vaan ne sijaitsevat hajallaan estäen tehokasta toimintaa. TYKSistä puuttuvat tilanahtauden vuoksi mm. sydänvalvontaosasto, tehostetun valvonnan osasto ja päivystysalueen tarkkailuosasto, jotka nykyään ovat jokaisessa keskussairaalassakin, ja jotka muodostaisivat tehokasta toimintaa tukevan ympäristön.

Tilojen vuoksi alueen perusterveydenhuollon päivystystoimintaa ei voida sijoittaa erikoissairaanhoidon päivystyksen yhteyteen; malli, joka on toteutettu useassa suuressa ja keskisuuressa kaupungissa sen tarjoaman toimintojen tehostumisen vuoksi. A-sairaalan leikkaussalit on rakennettu parikymmentä vuotta sitten tilapäisratkaisuiksi, niitä on toiminnan laajuus huomioiden liian vähän ja ne ovat liian pieniä.

Päivystyshoidon tarve, samoin kuin erikoissairaanhoidon tarve sydäntautien, traumatologian, neurologian ja keuhkosairauksien aloilla lisääntyy voimakkaasti lähivuosien aikana. Tämä johtuu etenkin näitä tauteja sairastavan väestön määrän kasvusta mutta myös lisääntyneistä hoitomahdollisuuksista.

Vuonna 2002 tehdyn taloteknisen selvityksen perusteella TYKSin U-sairaala on nykyisen elinkaarensa päässä. Se on lähivuosina saneerattava perusteellisesti. Saneerauksen aikana rakennuksesta on ajoittain puolet poissa käytöstä usean vuoden ajan. Tämä vaatii korvaavaa toimintatilaa. Kokonaistilaohjelman mukaan A-sairaala voi T-sairaalan toisen vaiheen valmistuttua toimia väistötilana U-sairaalan toiminnoille, jolloin U-sairaalan saneeraus mahdollistuu.

U-sairaala saneerataan ensi vuosikymmenen alkupuoliskolla. Saneerauksen jälkeen U-sairaala tulee säilymään ainakin pääosin erikoissairaanhoidon palvelutuotannon käytössä.

T-sairaalan toiminnallisen rungon muodostavat kirurgian, sisätautien, neurologian ja keuhkosairauksien päivystyksen, akuuttihoidon ja sellaisen vaativan ja raskaan erikoissairaanhoidon palvelut, joita tarvitaan intensiivisinä 24 tuntia vuorokaudessa. Lisäksi siihen kuuluu Turun alueen perusterveydenhuollon ja TYKSin erikoissairaanhoidon päivystysyhteistyö. T-sairaalassa jo nykyään toimiva syöpätautien hoito säilyy siellä.

Sairaanhoitopiirin hallitus asetti 10.12.2003 T-sairaalan toisen vaiheen suunnittelun projektin tavoitteena tehdä ajantasainen rakentamisen kannalta tarpeellinen selvitystyö sekä valmistella ja laatia T-sairaalan toisen vaiheen toiminnallinen suunnitelma ja tilojen käytön suunnitelma. Projektin ohjausryhmä hyväksyi projektin loppuraportin 17.3.2005.

Liite 1 § 90 (erillinen liite)

Selvitystyö tehtiin projektiryhmässä ja asiantuntijaryhmissä ja sen tulokset mukaan lukien toiminnallinen suunnitelma ja tilojen käytön suunnitelma sisältyvät loppuraporttiin. Sairaanhoitopiirin hallitus on myös hyväksynyt 16.12.2004 T-sairaalan toisen vaiheen rakentamisen organisaation.

Valmistuneessa toiminnallisessa suunnitelmassa on kuvattu T-sairaalaan sijoittuvat toiminnot ja niiden toimintamallit. T-sairaalassa toiminta tapahtuu perinteisten erikoisalojen sijasta potilaiden hoitoprosessien kokonaisuutta korostaen. Esimerkiksi sydänpotilaiden vaatimat tutkimukset ja hoidot sijoitetaan samalle alueelle, jolloin voimavarat ovat koko ajan tehokkaassa käytössä. Prosessijohdettu palvelutuotanto mahdollistaa resurssien optimaalisen käytön kokonaistasolla verrattaessa toimintaa nykyiseen järjestelmään, jossa jokainen toimija pyrkii (osa)optimoimaan oman toimintansa. Prosessijohdettu sairaala pystyy tuottamaan erikoissairaanhoidon palvelut tehokkaimmin, koska läpimenoajat lyhenevät, resursseja kuluttavat organisaatiorajojen ylityksen vähenevät, turhat potilaiden siirrot ja kuljetukset vähenevät ja reagointikyky muuttuvissa tilanteissa on nopeaa. Oikein toteutettuna malli parantaa myös oppimista ja optimoi tilojen ja henkilökunnan käyttöä. Toimintamallin muutoksella voidaan tuottavuutta parantaa 10–15 %. Toimintamallin muutoksen ja tuottavuuden paranemisen edellytyksenä ovat prosessiohjausta tukevat toimitilat.

T-sairaala tulee sen toisen vaiheen valmistututtua toimimaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon päivystyksen, akuuttihoidon sekä vaativien ja raskaiden erikoissairaanhoidon palvelujen sairaalana erityisesti kirurgian, sisätautien, neurologian ja keuhkosairauksien erikoisaloilla. T-sairaalan yhteyteen sijoittuvat myös Turun alueen perusterveydenhuollon päivystyksen tilat terveyskeskusten kanssa erikseen sovittavan toimintamallin mukaisesti, niin että malli tukee saumatonta, asiakkaiden tarpeet huomioivaa päivystystoimintaa. Erikoissairaanhoidon toiminnot sijoittuvat sairaalaan toimintalinjojen mukaisesti.

Päätoimintalinjat ovat sydänsairauksien hoito, traumapotilaiden hoito, neurologisten potilaiden hoito, muun konservatiivisen hoidon linja (sisätaudit ja keuhkosairaudet) muun operatiivisen hoidon linja (raskas ja vaativa kirurgia, neurokirurgia, verisuonikirurgia) sekä siellä jo oleva syöpätautien hoito. Toiminnallisena tavoitteena on sairausryhmäkohtaisten hoitoprosessien joustavuus ja tehokkuus. T-sairaalan toisen vaiheen hankesuunnitelma valmistuu tänä keväänä sisältäen toiminnallisen suunnitelman lisäksi alustavan huonetilaohjelman, tavoitehinta-arvion sekä arviot vaikutuksista toimintakustannuksiin.

Projektijohtaja Heikki Korvenranta esittelee hallituksen perehdyttämistilaisuudessa 3.5.2005 edellä mainitun loppuraportin ja T-sairaalan toisen vaiheen suunnittelun nykytilanteen. Tässä vaiheessa asia esitetään tiedoksi uudelle hallitukselle.

Sairaanhoitopiirin johtajan päätösesitys

Hallitus merkitsee asian tiedoksi, kuulee siitä selostuksen perehdyttämistilaisuudessa 3.5.2005 ja käsittelee asiaa uudelleen kokouksessa 13.5.2005.

Päätös

Hallitus merkitsi asian tiedoksi ja kuulee siitä selostuksen perehdyttämistilaisuudessa 3.5.2005 sekä käsittelee asiaa uudelleen kokouksessa 13.5.2005.


91
OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN

Hallintopäällikkö ovo. Taru Luukkala-Viitanen

Kuntalain 51 § mukaan, jota sovelletaan myös kuntayhtymässä, kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 31 § mukaan sairaanhoitopiirin johtajalla on hallituksen puheenjohtajan ohella oikeus käyttää otto-oikeutta. Hallituksen käsiteltäväksi voidaan ottaa hallituksen jaoston tai esim. johtokunnan tai toimikunnan päättämä asia.

Otto-oikeus koskee vain asioita, jotka on siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan Kuntalain nojalla. Otto-oikeutta on käytettävä viimeistään siinä ajassa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä olisi tehtävä.

Hallituksen tietoon saatetaan oheiset Salon seudun osavastuualueen johtokunnan tekemät päätökset:

Liite 1 § 91

Sairaanhoitopiirin johtajan päätösesitys

Hallitus merkitsee pöytäkirjaan saaneensa tiedoksi em. päätökset ja toteaa, että ei ole aihetta käyttää otto-oikeutta.

Päätös

Hallitus merkitsi pöytäkirjaan saaneensa tiedon em. päätöksistä ja totesi, että ei ole aihetta käyttää otto-oikeutta.


92
HALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULUN VAHVISTAMINEN KEVÄÄKSI 2005

Hallintopäällikkö ovo. Taru Luukka-Viitanen

Hallituksen puheenjohtajan kanssa on alustavasti sovittu, että seuraava hallituksen kokous pidetään perjantaina 13.5.2005 klo 10.00. Valtuuston kokous pidetään tiistaina 14.6.2005 klo 13.00 ja saman päivän aamuna klo 10.00 pidettäneen myös hallituksen kokous. Valtuuston esityslista lähetetään kaksi viikkoa ennen kokousta, eli 31.5.2005.

Uuden hallituksen perehdyttämistä varten on varattu kaksi seminaaripäivää, tiistai 3.5.2005 ja tiistai 24.5.2005.

Tämän ohella on alustavasti kaavailtu, että hallitus vierailee erityisvastuualueemme toisessa sairaanhoitopiirissä, Satakunnan sairaanhoitopiirissä, tiistaina 21.6.2005.

Sairaanhoitopiirin johtajan päätösesitys

Hallitus päättää kokoontua keväällä 2005

 • perjantaina 13.5.2005 klo 10.00
 • tiistaina 14.6.2005 klo 10.00

sekä merkitä tiedoksi valtuuston kokouksen

 • tiistaina 14.6.2005 klo 13.00 alkaen

ja merkitä tiedoksi hallituksen perehdyttämis- ja tutustumisaikataulun.

- - - - -

Puheenjohtaja esitti, että hallitus kokoontuu myös tiistaina 24.5.2005 klo 11.00 varsinaiseen kokoukseen, jota on edeltänyt hallituksen tiedoksisaantitilaisuus. Muu aika kyseisestä päivästä varataan hallituksen perehdyttämiseen.

Lisäksi todettiin, että hallitus kokoontuu varsinaisiin kokouksiin klo 11.00, jota on edeltänyt klo 9.00 tai 9.30 alkava hallituksen tiedoksisaantitilaisuus sekä sen jälkeen ryhmien puheenjohtajien kokous. Tarkempi aikataulu toimitetaan tiedoksi seuraavan hallituksen kokouksen yhteydessä.

Lisäksi puheenjohtaja esitti, että myös hallituksen varajäsenet osallistuisivat perehdytystilaisuuksiin.

Päätös

Hallitus päätti kokoontua keväällä 2005

 • perjantaina 13.5.2005 klo 11.00,
 • tiistaina 24.5.2005 klo 11.00 ja
 • tiistaina 14.6.2005 klo 10.00

ja että hallituksen kokouksia edeltävät hallituksen tiedoksisaantitilaisuus, ryhmien kokoukset ja ryhmäpuheenjohtajien kokoukset,

sekä merkitsi tiedoksi valtuuston kokouksen

 • tiistaina 14.6.2005 klo 13.00 alkaen

ja merkitsi tiedoksi hallituksen perehdyttämis- ja tutustumisaikataulun, 3.5., 24.5. ja 21.6.2005. Tilaisuuksiin voivat osallistua myös hallituksen varajäsenet.


93
KURSSEJA, KOULUTUSTILAISUUKSIA JA KONFERENSSEJA

Sairaanhoitopiirin johtaja Aki Linden

Erikoissairaanhoidon alueella järjestetään jatkuvasti lukuisia kursseja ja koulutustilaisuuksia eikä aikaisemmille hallituksille ole rutiininomaisesti tiedotettu kokousasiakirjoissa näistä. Sen sijaan esimerkiksi valtakunnallisille Sairaalapäiville yms. järjestetään yleensä erillinen ryhmämatka. Koska hallitus kuitenkin on uudistunut merkittävästi ja kaksi touko-kesäkuussa järjestettävää koulutustilaisuutta on selvästi suunnattu uusille hallituksille, on niiden esitteet liitteenä. Hallituksen jäsenet voivat ilmoittautua tilaisuuksiin halutessaan. Kulut katetaan sairaanhoitopiirin luottamusmiesten koulutusmäärärahoista.

Sairaaloiden maailmankongressi järjestetään joka toinen vuosi Maailman sairaalaliiton toimesta. Tänä vuonna kongressi on

20.–22.9.2005 Nizzassa. Perinteisesti Kuntaliitto järjestää Suomesta ryhmämatkan maailmankongressiin. Sopiva delegaation koko yliopistolliselle sairaanhoitopiirille on 4–5 luottamusmiestä ja 2–3 virkamiestä. Kuntaliiton kokousmatka järjestetään räätälöitynä 19.9.–23.9. Toinen vaihtoehto on matkatoimiston valmismatkapaketti Nizzaan ajalle 15.9.– 22.9.2005. Jälkimmäinen on kustannuksiltaan edullisempi. Kolmas vaihtoehto on räätälöidä kokonaan oma matkajärjestely.

Sairaanhoitopiirin johtajan päätösesitys

Hallitus päättää osallistumisestaan Kansainvälisen sairaalaliiton maailmankonferenssiin 20.–22.9.2005.

Päätös

Hallitus päätti, että seuraavaan kokoukseen tuodaan yksilöity esitys Nizzassa 20.–22.9.2005 järjestettävään kongressiin osallistumisesta siten, että tilaisuuteen osallistuu yhteensä kahdeksan henkilöä, joista viisi on luottamushenkilöitä ja kolme virkamiehiä.


94
SELVITYS KUNTALASKUTUSTILANTEESTA

Sairaanhoitopiirin johtaja selvitti kokouksessa kuntalaskutuksen tilannetta. Kunnille on maaliskuussa ilmoitettu, että heille toimitetaan huhtikuun loppuun mennessä todelliseen käyttöön perustuvat suorite- ja laskutustiedot. Sittemmin on käynyt ilmi, että laskutuksen laatiminen DRG-pohjaisena edellyttää atk:lta niin paljon erityistoimenpiteitä, että se ei ilmoitetulla tiukalla aikataululla ole mahdollista. Tämän perusteella sairaanhoitopiirin johtaja toi esille, että kuluvan vuoden osalta DRG-laskutuksesta luovutaan, koska se tuo liikaa riskejä ja aikaviivettä laskutukseen. Kuntalaskutus tullaan tekemään suoriteperusteisena koko vuoden ajalta, eikä sitä vaihdeta kesken vuotta DRG-pohjaiseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Pöytäkirjan vakuudeksi

Jukka Mikkola
puheenjohtaja

Taru Luukkala-Viitanen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Aila Harjanne
Alpo Lähteenmäki


 
27.04.2005

Takaisin