Siirry sisältöön

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin asiakasraati​ ja kokemusasiantuntijat

Asiakasraati

Asiakasraadin tavoitteena on tuoda potilas- ja asiakasnäkökulmaa sairaanhoitopiirin toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Asiakasraati aloitti toimintansa elokuussa 2015.

Toiminta on vapaaehtoista. Raadin koko jäsenistö kokoontuu kuukausittain. Lisäksi asiakasraati toteuttaa tutustumiskäyntejä sairaanhoitopiirin eri osastoille.

Asiakasraati ottaa kantaa konkreettisiin asioihin, kuten

  • tilojen asiakaslähtöisyyteen
  • kielelliseen tasa-arvoon
  • internetsivujen sisältöön

Voit myös ehdottaa nimettömänä asiaa, johon asiakasraati voi ottaa kantaa. 
Tästä linkistä pääset aloitekanavaan.

Raadin puheenjohtaja: hallintoylihoitaja Wiveka Kauppila

Sairaanhoitopiirin yhteyshenkilö:
suunnittelija Minna Pohjola
minna.johanna.pohjola@tyks.fi
p. 046 922 0550

Kokemusasiantuntijat

Varsinais-Suomessa on tällä hetkellä 22 koulutettua kokemusasiantuntijaa. He ovat käyneet sairaanhoitopiirin järjestämän 8 kk koulutuksen. 

Kokemusasiantuntijoilla on

  • kokemustietoa siitä, miltä tuntuu sairastua ja sairastaa, olla hoidossa ja kuntoutuksessa
  • halu kehittää palveluita tai auttaa muita oman kokemuksensa pohjalta.

Sairaanhoitopiirin kokemusasiantuntijat palvelevat kaikilla sairaanhoitopiirin toimialueilla. Heillä on valmiudet toimia esim.

  • ryhmänohjaajina
  • työntekijän työparina (ei terveydenhuollon ammattilaisena)
  • kokemuskouluttajana seminaareissa
  • palvelujen kehittäjänä ohjausryhmissä ja suunnittelu- ja kehittämisryhmissä sekä kokemusarvioijana tutkimushankkeissa
  • vertaistukihenkilönä

Kokemusasiantuntijoita sitoo vaitiolovelvollisuus ja toiminta on maksutonta kaikille VSSHP asiakkaille.  Kokemusasiantuntijan voi tilata käyttöön joko laittamalla suoraan s-postia kokemusasiantuntijalle tai ottamalla yhteyttä sairaanhoitopiirin yhteyshenkilöön. Jokaisella kokemusasiantuntijalla on lupa työskennellä sairaanhoitopiirissä ilman palvelusuhdetta. He saavat kertaluonteisen palkkion tehdystä työtunnista sekä matkakorvauksen.

Sairaanhoitopiirin yhteyshenkilö:
suunnittelija Minna Pohjola

minna.johanna.pohjola@tyks.fi

 

Päivitetty: 5.4.2019 8:11
Luotu: 8.3.2016 17:29