Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

​Sairaanhoitopiiri kouluttaa tuekseen kokemusasiantuntijoita

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri järjestää yhdessä Turun ammattikorkeakoulun kanssa kokemusasiantuntijakoulutuksen. Kokemusasiantuntijoiden kouluttaminen perustuu ajatukseen, että yksilö tarvitsee omakohtaisen kokemuksen rinnalle tietoja, taitoja ja valmiuksia, jotta hän voi toimia erilaisissa kokemusasiantuntijatehtävissä sairaanhoitopiirissä.

Kokemusasiantuntijalla tarkoitetaan koulutuksen käynyttä henkilöä, jolla on omakohtaista kokemusta sairaudesta tai sairastavan läheisenä/omaisena elämisestä. Kokemusasiantuntijalla on kokemustietoa siitä, miltä tuntuu sairastua ja sairastaa, olla hoidossa ja kuntoutuksessa. Kokemusasiantuntijalla on halu kehittää palveluita tai auttaa muita oman kokemuksensa pohjalta.

VSSHP haki kokemusasiantuntijoiksi toukokuussa 2016 sairaanhoitopiirin palveluita saaneita asiakkaita tai heidän omaisiaan. Heidän koulutuksensa aloitetaan syyskuussa ja se kestää 10 kuukautta.  Maksuton koulutus toteutetaan päiväopiskeluna sisältäen noin 15 lähiopetuspäivää.

Tavoitteena on kouluttaa yhteensä 20 kokemusasiantuntijaa, jotka sijoitetaan kaikille sairaanhoitopiirin toimialueille. Koulutuksen jälkeen koulutettavalla on valmiudet toimia kokemusasiantuntija tehtävissä esim. ryhmänohjaajina, työntekijän työparina, kokemuskouluttajana seminaareissa, palvelujen kehittäjänä ohjausryhmissä ja suunnittelu- ja kehittämisryhmissä sekä kokemusarvioijana tutkimushankkeissa. Koulutuksen jälkeen kokemusasiantuntijoita hyödynnetään sairaanhoitopiirin eri tehtävissä.

Lisätietoja:

Suunnittelija Mari Viljanen-Peuraniemi, 0503451177, mari.viljanen-peuraniemi@tyks.fi

Erikoissuunnittelija Pekka Makkonen, 0447724243, pekka.makkonen@tyks.fi

Päivitetty: 5.12.2016 13:08
Luotu: 26.4.2016 7:29