Siirry sisältöön

Potilasasiamies - potilaan oikeuksien edistäjä

Potilasasiamies

  • tiedottaa potilaan oikeuksista
  • toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi
  • neuvoo ja avustaa potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain sekä potilasvahinkolain soveltamiseen liittyvissä asioissa, kuten kohteluun, salassapitoon tai potilasvahinkoepäilyyn liittyvissä asioissa ja valitusmenettelyissä
  • ohjaa potilasta muilla lainsäädäntöön perustuvilla tavoilla ajamaan etuaan.

Potilasasiamies ei ota kantaa lääketieteellisiin ratkaisuihin.

Ota yhteyttä potilasasiamieheen

Sähköpostilla: potilasasiamies(a)tyks.fi

Tämä sähköposti on suojaamaton. Jos lähetät salassa pidettävää tietoa, kirjaudu Suomi.fi-viesteihin ja valitse sieltä:

  • Lähetä viesti viranomaiselle
  • Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
  • VSSHP Potilasasiamies

Puhelimitse:

Tyksin sairaalat ja yksiköt sekä Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos
p. 02 313 0000
ma–pe 10–12
ti ja to 13–15

Tyks Loimaan sairaala
p. 02 314 3000

Turunmaan sairaala
p. 02 314 6000

Henkilökohtaiseen tapaamiseen on hyvä varata aika.

Ruotsinkielisiä potilaita palvelee ensisijaisesti Turunmaan sairaalan potilasasiamies.

Päivitetty: 25.11.2019 8:45
Luotu: 4.3.2014 12:56

Katso myös

Vahingon sattuessa