Siirry sisältöön

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin potilasturvallisuustietoa

Vaaratapahtumien raportointi (HaiPro)

Vaaratapahtumien raportointi on osa toiminnan arviointia ja kehittämistä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. Vaaratapahtumien raportoinnin kehittyminen viimevuosina nähtävissä alla. 

potilasturvallisuustietoa-kaavio.png

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen (EPLL) aloitti toimintansa vuonna 2012, joten sen luvut ovat mukana kaaviossa 2013 alkaen.

Haittatapahtumien analyysi (GTT)

GTT (Global Trigger Tool) on strukturoitu retrospektiivinen potilasasiakirja-analyysi, joka perustuu satunnaistettuun otantaan hoitojaksoista. Potilasasiakirja-analyysin tavoitteena on haittatapahtumien havaitseminen somaattisilla aikuispotilailla. Haittatapahtumien arviointi aloitettiin sairaanhoitopiirissä vuonna 2009, ensimmäisenä sairaanhoitopiirinä Suomessa.

Leikkaustiimin tarkistuslista

WHO:n leikkaustiimin tarkistuslista on käytössä kaikissa sairaanhoitopiirin leikkausyksiköissä. Myös muita tarkistuslistoja on otettu käyttöön (esim. ISBAR tiedonkulun varmistamiseksi).

Turvallisuuskulttuurikysely (TUKU)

TUKU-turvallisuuskulttuurikysely on työkalu, jonka avulla arvioidaan organisaation potilasturvallisuuskulttuuria. Turvallisuuskulttuurin kehittymistä seurataan kahden vuoden välein. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä arviointi on toteutettu vuosina 2009, 2011 ja 2013.

Potilasturvallisuuden verkkokoulutus

THL:n Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutuksen suorittaneita oli vuoden 2015 loppuun mennessä yli 4700.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin suunnitelma potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta (1326/2010, 8§) on päivitetty 4/2015.

Päivitetty: 13.9.2019 14:48
Luotu: 8.4.2015 8:24