Siirry sisältöön

​Sosiaalityöntekijät

Sairaaloidemme sosiaalityöntekijät opastavat ja avustavat potilaita ja heidän perheitään siten, että sairaudesta huolimatta taloudellinen toimeentulo, sosiaalinen suoriutuminen ja yhteiskunnallinen osallistuminen jatkuisivat mahdollisimman häiriöttömästi.

Voit tulla sosiaalityöntekijän asiakkaaksi lähetteellä tai kiireellisessä tilanteessa ilman lähetettä sekä omaisesi tai hoitohenkilökunnan yhteydenoton perusteella.

Palveluita ovat muun muassa

  • sosiaalisen arvion tekeminen
  • neuvonta ja ohjaus sosiaalivakuutus-, sosiaalietuus-, sosiaalipalvelu-, kuntoutumis- ja oikeusturva-asioissa
  • hakemusten teossa avustaminen
  • hoitoon ja kuntoutukseen liittyvän toimeentulon järjestäminen
  • muun välttämättömän toimeentulon turvaaminen
  • moniammatillinen yhteistyö asiakkaan hoitoa ja kuntoutusta suunnittelevissa ja toteuttavissa työryhmissä 
  • psykososiaalinen tukeminen silloin, kun asiakas tarvitsee apua valintojensa ja ratkaisujensa tueksi.

Potilastyötä tehdään usein kotiutumisen jälkeenkin ja joskus pitkäänkin, jos hoito sairaalassa jatkuu esimerkiksi avohoitokäynteinä.

Sosiaalityöntekijöiden palvelut ovat potilaille ja heidän omaisilleen maksuttomia.

Päivitetty: 4.4.2014 9:52
Luotu: 20.11.2013 10:42