Siirry sisältöön

​Sosiaalityöntekijät

Sairaaloidemme sosiaalityöntekijät opastavat ja avustavat potilaita ja heidän perheitään siten, että sairaudesta huolimatta taloudellinen toimeentulo, sosiaalinen suoriutuminen ja yhteiskunnallinen osallistuminen jatkuisivat mahdollisimman normaalisti.

Voit tulla sosiaalityöntekijän asiakkaaksi ilman lähetettä oman, omaisesi tai hoitohenkilökunnan yhteydenoton perusteella.

Palveluita ovat muun muassa

 • sosiaalisen arvion tekeminen
 • neuvonta ja ohjaus sosiaalivakuutus-, sosiaalietuus-, sosiaalipalvelu-, kuntoutumis- ja oikeusturva-asioissa
 • hakemusten teossa avustaminen
 • hoitoon ja kuntoutukseen liittyvän toimeentulon järjestäminen
 • muun välttämättömän toimeentulon turvaaminen
 • psykososiaalinen tukeminen silloin, kun asiakas tarvitsee apua valintojensa ja ratkaisujensa tueksi.

Yhteistyö, koordinointi ja verkostotyö ovat keskeinen osa sosiaalityöntekijän työtä. Yhteistyön keskeisenä tavoitteena on edistää asiakkaan asiaa omaisten, viranomaisten ja muiden toimijoiden kesken. Sosiaalityöntekijä käynnistää, kokoaa ja sovittaa yhteen asiakkaan tarvitsemia palveluja yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa. Sosiaalityöntekijä osallistuu asiakkaan asioissa hoitoneuvotteluihin ja kuntoutustyöryhmien työskentelyyn.

Potilastyötä tehdään myös kotiutumisen jälkeen ja joskus pitkäänkin, jos hoito sairaalassa jatkuu esimerkiksi avohoitokäynteinä.

Sosiaalityöntekijöiden palvelut ovat potilaille ja heidän omaisilleen maksuttomia.

Tyksin sosiaalityöntekijät

 • Munuaiset ja dialyysi, infektiotaudit: puh. 02 313 2289
 • Sydänkeskus, neuron moniammatillinen kuntoutuspkl, tehon sisätautipotilaat, sisätautiosasto 1: puh. 02 313 1002
 • Trauma, vatsakirurgia, akuuttikirurgia, verisuonikirurgia: puh. 02 313 1202
 • Lasten ja nuorten klinikka: puh. 02 313 1402
 • Korvaklinikka, silmäklinikka: puh. 02 313 1591
 • Tyks Kuntoutusosasto: puh. 02 313 4249
 • Syöpätaudit: puh. 02 313 1802
 • Hematologia, kipupoliklinikka: puh. 02 313 4231                           
 • Kirurginen sairaala, reumataudit, sisätautiosasto 2: puh. 050 323 8120
 • Keuhkosairaudet: puh. 02 313 4294
 • Naistentaudit, raskaus ja synnytys: puh. 050 463 0344
 • Yleisneurologia, aivoverenkiertohäiriöt: puh. 02 313 1702
 • Neurokirurgia, plastiikka- ja yleiskirurgia, urologia, tehon kirurgiset: puh. 02 313 2202
 • Ihotaudit, ruotsinkieliset potilaat: puh. 02 313 1602
 • Loimaan sairaala: puh. 02 314 3288
 • Salon sairaala: puh. 02 314 4840

 

Päivitetty: 7.5.2018 15:46
Luotu: 20.11.2013 10:42