Siirry sisältöön

Johtoryhmä vuonna 2018

VSSHP:n johtoryhmän jäsenet

 • Leena Setälä, sairaanhoitopiirin johtaja, puheenjohtaja 
 • Mikko Pietilä,  johtajaylilääkäri
 • Wiveka Kauppila, vs. hallintoylihoitaja 1.2.2018 alkaen
 • Arja Pesonen, talousjohtaja
 • Katariina Similä, henkilöstöjohtaja
 • Jari-Pekka Tuominen, hallintojohtaja
 • Jussi Rantanen, henkilöstön edustaja.

Sihteeri: hallintoassistentti Anne Saari.

Puhe- ja läsnäolo-oikeus:

 • Reijo Grönfors, toimitusjohtaja, Turunmaan sairaalan liikelaitos
 • Marko Vuorinen, vs. teknillinen johtaja
 • Sirpa Rantanen, toimitusjohtaja, Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos
 • Tuija Lehtikunnas, sairaalaylihoitaja
 • Pentti Huovinen, Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani
 • Hanna Kivikoski, sairaala-apteekkari
 • Esa Halsinaho, viestintäpäällikkö.

Johtoryhmän tehtävät

 1. Avustaa sairaanhoitopiirin johtajaa strategisessa suunnittelussa ja strategian toteutumisen seurannassa.
 2. Seuraa strategisesti tärkeiden hankkeiden etenemistä kuntayhtymässä.
 3. Avustaa sairaanhoitopiirin johtajaa kuntayhtymätason linjausta vaativissa päätöksissä.
 4. Toimii hallituksen esitysten valmistelevana elimenä.
 5. Käsittelee kuntayhtymän toiminnan ja talouden tulokset tulosalueittain ja tukee niiden johtamista.
 6. Yhteensovittaa ja koordinoi toimintaa koko kuntayhtymässä.
Päivitetty: 12.10.2018 11:37
Luotu: 18.2.2014 14:14