Siirry sisältöön

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin organisaatio 1.1.2018 alkaen

VSSHP-organisaatio-2018.png Avaa tulostettava organisaatiokaavio (pdf)

VSSHP-organisaatio-2018-julkinen.pdf

 

Organisaatio luettelona

Jäsenkunnat ja Turun yliopisto 

Sairaanhoitopiirin valtuusto

Tarkastuslautakunta

Konserniyhtiöt

Sairaanhoitopiirin hallitus

Vähemmistökielen lautakunta

Sairaanhoitopiirin johtaja

Hallituksen alaiset tulosalueet

Hallintokeskuksen tulosalue

Teknisten ja huoltopalveluiden tulosalue

  • Huoltopalvelut
  • Kiinteistöpalvelut
  • Tekniset palvelut

Varsinais-Suomen lääkehuollon  tulosalue

Turun yliopistollisen keskussairaalan tulosalue

Toimialueet

Palvelualueet

Sairaalat

 • Tyks Kantasairaala (A-, T- ja U-sairaalat)
 • Tyks Kirurginen sairaala
 • Tyks Loimaan sairaala
 • Tyks Raision sairaala
 • Tyks Salon sairaala
 • Tyks Vakka-Suomen sairaala

Johtokuntien alaiset tulosalueet

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos

Turunmaan sairaalan liikelaitos

Päivitetty: 15.1.2018 15:26
Luotu: 12.5.2014 10:11