Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Valvonta​

Kuntayhtymän toiminnan valvomiseksi valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan, jonka puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuuston jäseniä.

Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain mukaisesti kuntayhtymän toimintaa. Se arvioi, toteutuvatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta antaa kevätkaudella valtuustolle arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Kuntayhtymän hallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista asianomaisten selitys ja hallituksen lausunto.

Lautakunta esittää arvionsa myös tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista sekä asianomaisten niistä antamista selityksistä ja hallituksen lausunnosta. Lautakunta esittää valtuustolle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta.

Tarkastuslautakunnan jäsenet 2013-2016

Esittelijä ja sihteeri
Synnöve Niemi, kuntayhtymätarkastaja
Puh. 02 313 3606, matkapuh. 050 438 1826
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi(at)tyks.fi

Tilintarkastus

Kuntayhtymän valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä lakisääteisen tilintarkastuksen suorittamista varten JHTT-yhteisön.

Valtuusto on valinnut toimikautensa 2013–2016 tilintarkastajaksi PwC Julkistarkastus Oy:n. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT, KHT Tomi Moisio.

Tilintarkastajien on annettava tilintarkastuskertomus viimeistään kolmen viikon kuluttua siitä, kun hallitus on jättänyt tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun 15. päivään mennessä.

Päivitetty: 30.6.2016 12:56
Luotu: 18.2.2014 15:43