Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

​Kielellisen vähemmistön lautakunta

Erikoissairaanhoitolain 18 § mukaan lautakunnan tehtävä on kehittää ja yhteensovittaa piirin kielellisen vähemmistön erikoissairaanhoitoa sekä vähemmistön kielellä annettavaa terveydenhuoltohenkilökunnan koulutusta.

Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 18 § määritellään lautakunnan tehtävät sekä kelpoisuus lautakuntaan.

Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 47 § mukaisesti kuntayhtymän hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä tiedottamisessa on otettava eri kieliryhmien tarpeet tasapuolisesti huomioon. Kuntayhtymän sairaanhoitopalvelut on järjestettävä niin, että asukkaat saavat palvelut valitsemallaan kielellä, joko suomeksi tai ruotsiksi. Viranhaltijoilta ja työntekijöiltä vaadittavasta kielitaidosta on voimassa, mitä erikseen on määrätty tai päätetty.

Sairaanhoitopiirin hallitus on 31.8.2010 § 116 hyväksynyt kieliohjelman pohjaksi sille, miten vähemmistökielen palvelut tulee toimia ja miten niitä tulee kehittää sairaanhoitopiirissä. Kieliohjelman käyttöön ottamiseksi on tehty erillinen jalkauttamissuunnitelma. Lisäksi on laadittu yleiskirje kielilain vaatimuksista palvelutoiminnassa ja hallinnossa.

Kielellisen vähemmistön lautakunnan jäsenet vuosille 2013-2016

Risto Nurmela, puheenjohtaja
Niklas Guseff, varapuheenjohtaja (Wilhelm Liljeqvist)
Christjan Brander (Jani Karlsson)
Cornelius Colliander (Stina Engblom-Colliander)
Monica Forss (Merja Fredriksson)
Conny Granqvist ((Tarja Rinne)
Mikaela Sundqvist (Jonas Heikkilä)
Anita Tuominen (Tom Axberg)
Janni Ölander (Johanna Sjöberg) 

Esittelijä ja sihteeri 

Esittelijänä toimii talouspäällikkö Mona Rönnholm, puh 0407080551 ja sihteerinä toimistosihteeri Tuula Stolpe, puh 02 3146212

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@tyks.fi

Liitteet

Lista ajankohtaisesta lainsäädännöstä (ruotsiksi)

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kieliohjelma 2010

Kieliohjelman jalkautussuunnitelma 2010

Yleiskirje 13/2005 Uuden kielilain vaatimukset palvelutoiminnassa ja hallinnossa

Toimintakertomus 2015 (ruotsiksi)

Suunnitelma vuodelle 2016 (ruotsiksi)

Päivitetty: 30.6.2016 15:05
Luotu: 30.6.2016 11:04