​Antibiooteille vastustuskykyinen kolibakteeri on yleistymässä Suomessa

Antibiooteille vastustuskykyistä ESBL-kolibakteeria tavataan aiempaa enemmän Suomen väestössä. Tieto perustuu Tyksissä ja Turun yliopistossa tehtyyn EU:n, STM:n, Turun yliopiston ja Tyksin rahoittamaan tutkimukseen vastustuskykyisten bakteerien kantajuudesta väestössä.

world-1185076_1280.jpg

Kuva: Pixabay.

Tutkittavina oli sekä perusterveitä yliopisto-opiskelijoita että Tyksin poliklinikan potilaita. Tutkimuksessa heiltä tutkittiin niin sanottu ESBL-bakteerin kantajuus ulostenäytteestä. ESBL-bakteeri on antibiooteille vastustuskykyinen kolibakteeri.

ESBL-kolibakteerin oireeton kantajuus todettiin 6,3 prosentilla opiskelijoista ja Tyksin poliklinikan potilaista. Verrattuna aikaisempiin Suomessa tehtyihin tutkimuksiin, ESBL-bakteerien esiintyvyys on kasvussa suomalaisessa väestössä. Syinä tähän ovat muun muassa lisääntynyt matkailu ja ESBL:n yleistyminen suomalaisten matkakohteissa. Antibioottihoito ja varsinkin turistiripuliin annettu antibioottihoito lisäävät myös ESBL-bakteerien ilmaantumista.

Tyksin ylilääkäri Esa Rintalan mukaan ESBL:n yleistymisellä on merkitystä, kun sairaaloissa päivitetään suosituksia infektioiden antibioottihoidosta ja laaditaan torjuntapolitiikkaa.

– Tyksissä ESBL-bakteereja seulotaan potilailta, jotka ovat olleet ulkomailla sairaalahoidossa. Lisäksi kantajuus merkitään niin sanottuun riskitietoon, jolloin osaamme varautua antibioottihoitoa valittaessa siihen, että infektio on resistentin bakteerin aiheuttama. Tyksissä antibioottien käyttöön on kiinnitetty aikaisempaa enemmän huomiota, ja lääkäreille on laadittu antibioottiopas, Rintala kertoo.

Tutkimus oli osa EU:n, sosiaali- ja terveysministeriön, Turun yliopiston ja Tyksin rahoittamaa kuuden Itämeren maan yhteistä NoDARS-projektia (Northern Dimension Antibiotic Resistance Study). Sen tavoitteena oli selvittää bakteerien antibioottiresistenssiä väestössä.

Tutkimus julkaistiin Suomen Lääkärilehdessä 26.10.2018: Esa Rintala (Tyks), Kirsi Gröndahl-Yli-Hannuksela (TY), Emilia Lönnqvist (TY), Mikko Talja (TY), Kaisu Rantakokko-Jalava (Tyks), Jaana Vuopio (TY):  ESBL:ää tuottavien suolistobakteerien oireeton kantajuus Etelä-Suomessa.

 

Teksti: Suvi Vainio

Muokattu : 26.10.2018 8:21
Luotu : 25.10.2018 13:08