Ensihoidon ja päivystyksen toimintaan muutoksia Vakka-Suomessa ja Loimaan alueella

Sirpa RantanenEnsihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimitusjohtaja Sirpa Rantanen kehottaa ihmisiä soittamaan päivystykseen ennen lähtöä. Vastaussoittoa joutuu odottamaan keskimäärin viisitoista minuuttia. Ruuhkaisin aika on kello 15:n ja 22:n välillä. Uusi puhelinjärjestelmä tuo helpotusta ruuhkaan.

Ensihoidon valmiutta parannetaan

Yöaikaisen lääkäripäivystyksen (klo 22–08) on tarkoitus päättyä Loimaalla ja Vakka-Suomessa 31.3.2017. Suuri osa vaativampaa erikoissairaanhoitoa tarvitsevista päivystyspotilaista on muutenkin jo ohjattu Turkuun. Yöpäivystyksen loppumisen arvioidaan silti ainakin alkuun lisäävän jonkin verran ensihoidon kuljetuksia.

Laitilassa ja Loimaalla jo olevien kahden ambulanssin yövalmiutta parannetaan pidentämällä niiden valmiusaikoja ympärivuorokautiseksi nykyisestä klo 8–22:sta. Tästä aiheutuva kustannus on vuositasolla noin 540 000 euroa. Yövalmiuden lisääminen voidaan rahoittaa kuntien maksurasitusta lisäämättä, kun lääkäripäivystyksen ostopalvelujen kustannukset pienenevät Loimaan ja Vakka-Suomen sairaaloissa noin 800 000 euroa vuodessa.

Päivystyksen muutokset toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Vakka-Suomen ja Loimaan seudun terveyskeskusten ja vanhustenhuollon kanssa.

– Päivystyksen, kotihoidon, kunnan yöpartion ja ensihoidon välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua pyritään lisäämään. Tavoite on, että potilaita ei kuljetettaisi turhaan Turkuun ja takaisin. Yritämme löytää mahdollisimman hyvän ratkaisun väestön yöaikaiseen palveluun, Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimitusjohtaja Sirpa Rantanen sanoo.

Lääkärituki kuvavälitteisesti

Yhteispäivystys Tyksin T-sairaalassa tarjoaa ympärivuorokautisen lääkärin puhelinkonsultaation koko Varsinais-Suomen alueen ensihoidolle ja muille terveydenhuollon toimijoille.

– Palvelu on ollut tältä osin riittämätöntä ja on ollut suuri tarve korjata tilanne jo pidempään. Ensihoidon konsultaatioiden odotetaan muutoksesta johtuen lisääntyvän erityisesti ilta- ja yöaikaan ja siksi päivystykseen lisätään voimavaroja. Vuodeosastojen yöaikainen lääkärituki järjestetään puhelimitse ja mahdollistamme myös kuvavälitteiset puhelut, Rantanen kertoo.

Soita aina ensin

Sairaanhoitopiiri tehostaa tiedonvälitystä asukkaille, milloin on syytä hakeutua päivystyspalveluiden piiriin ja minne täytyy hakeutua palvelua saadakseen. Tietoa jaetaan mahdollisimman laajasti ja tarkemmin lähempänä muutoksen ajankohtaa.

– Olemme jo sopineet tiedon välittämisestä terveyskeskusten neuvoloissa. Tavoitteena on auttaa perheitä paremmin varautumaan esimerkiksi lapsen sairastumiseen. Kotoa on hyvä löytyä esimerkiksi oikeat kuume- ja kipulääkkeet, kuumemittarit ja puuduttavat korvatipat.

– Kuntalaisen kannattaa aina ensin soittaa ja pyytää hoidon tarpeen arviointia, ennen kuin lähtee päivystykseen. Yritämme Loimaalla ja Vakka-Suomessa siinä määrin kuin on ajanvarausten avulla mahdollista porrastaa potilaiden tuloa ja siten lyhentää odotusaikoja.  Henkeä uhkaavissa tilanteissa tulee toki entiseen tapaan soittaa 112, Rantanen sanoo.

Rantasen mukaan Tyksin yhteispäivystyksen ajoittain ruuhkaantuneet puhelinpalvelut paranevat, kun puhelinvaihde uusitaan. Sen jälkeen yhteispäivystyksen keskitettyyn puhelinpalveluun tuleviin soittoihin voidaan vastata useammasta kuin yhdestä paikasta, mikä nopeuttaa asiakkaiden palvelua.

Muokattu : 16.10.2019 10:21
Luotu : 18.1.2017 10:26