Influenssaepidemia alkoi Varsinais-Suomessa

Influenssaepidemia on alkanut Varsinais-Suomessa, tiedottaa Tyksin sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö. Myös MRSA:n esiintyvyys jatkuu korkeana, mutta VRE-epidemia on jo hiipumassa.

MRSA on metisilliini-antibiootille resistentti (vastustuskykyinen) Staphylococcus aureus -stafylokokkibakteeri. VRE on vankomysiini-antibiootille resistentti enterokokkibakteeri.

Hengitystievirukset, influenssa

Influenssan epidemiakynnys on juuri ylittynyt Varsinais-Suomessa. Myös muualla Suomessa ja Euroopassa taudin aktiivisuus on kasvanut paikoitellen epidemian tasolle.

Varsinais-Suomessa myös RSV-tapaukset lisääntyvät, mutta pääasiassa lapsilla. Lasten RSV-epidemiakauden odotetaan olevan tänä talvena aikaisempia selvästi vilkkaampi.  RSV (respiratory syncytial virus) on pienten lasten hengitystieinfektioita aiheuttava virus.

Influenssan torjunnasta ja hoidosta on annettu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) sairaaloille ohje 28.10.

Sairaanhoitopiirin lääkärien influenssarokotuskattavuus on 86 %, hoitajien 84 % ja muun henkilökunnan 78 % (tilanne 19.12.2019). Tavoite on 90 prosentin rokotekattavauus.

Tyksin sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö julkaisee viikoittain influenssaraportin. Se lähetetään sähköpostilla terveyskeskusten työterveysvastaaville sekä julkaistaan Tyksin verkkosivuilla. Lue uusin influenssaraportti.

Tuhkarokko

VSSHP:n tuhkarokko-ohje Tuhkarokkotapausten hoito ja torjunta VSSHP:ssa on päivitetty 25.11. luonnollisen tuhkarokkoimmuniteetin ikärajan suhteen (ennen vuotta 1965 syntyneet). Euroopan tautikeskuksen ECDC:n tilannekatsauksen mukaan tuhkarokkoepidemia on edelleen aktiivinen monissa Euroopan maissa, mm. Ranskassa, Italiassa, Puolassa, Bulgariassa ja Liettuassa.

Lisää tietoa THL:n tuhkarokkosivustolta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit/taudit-ja-mikrobit/virustaudit/tuhkarokko.

VRE

Varsinais-Suomessa on käynnissä tällä hetkellä Suomen suurin VRE-epidemia. THL:n tartuntatautirekisterin mukaan VSSHP:n alueella on kuluvan vuoden aikana ilmaantunut 122 VRE-tapausta. Kaikkiaan on todettu 1.10.2018 jälkeen 190 VRE-tapausta.

Uusien tapausten määrä on kuitenkin vähentynyt ja massiivisia seulontoja voidaan vähentää. Tämän takia VSSHP:n sairaaloille on 16.12. annettu uusi ohje VRE-seulonnasta, joka kumoaa aiemmat ohjeet.

Lisäksi muistutetaan hyvän käsihygienian ylläpitämisestä kaikessa potilastyössä sekä huolellisesta välineiden desinfektiosta ja laitoshuollosta ympäristöperäisen kontaminaation estämiseksi.

MRSA

MRSA:n ilmaantuvuus on VSSHP:ssa korkeampi kuin koko maassa keskimäärin, ja kuluvana vuonna on ilmaantunut 132 MRSA-tapausta. Suurin osa tapauksista on todettu avohoidossa yksittäisinä tapauksina, eikä sairaalaepidemioita ole todettu.

Silti MRSA-tapausten kasvu lisää riskiä myös terveydenhuollon ja sosiaalitoimen laitosten epidemioille. Sen takia on tärkeää noudattaa ohjetta resistenttien bakteerien seulonnasta ja potilassijoittelusta akuutissa ja pitkäaikaishoidossa sekä noudattaa huolellisesti tavanomaisia varotoimia ja hyvää käsihygieniaa.

ESBL

VSSHP:n alueella on ollut noin 340 ESBL-tapausta, mikä on jonkin verran vähemmän kuin vuonna 2018. Asukaslukuun suhteutettuna määrä on ensi kertaa koko maan keskiarvon alapuolella.

ESBL-bakteereilla on ominaisuus, joka tekee ne vastustuskykyiseksi tavallisesti hoidossa käytetyille antibiooteille. Sellainen ominaisuus voi olla esimerkiksi Escherischia coli ja Klebsiella pneumoniae -bakteereilla. Niitä löytyy kaikkien henkilöiden ulosteesta, ja ne ovat tavallisia infektioiden aiheuttajia.

Antibioottien käyttö

THL on julkaissut raportin Mikrobilääkekulutus Suomessa 2010-2017. Sen mukaan antibioottien käyttö on VSSHP:n alueella laskenut kaikissa mikrobilääkkeiden ATC-ryhmissä.

Hyvin laajakirjoisten antibioottien kulutus on pysynyt ennallaan, mikä johtunee muun muassa suuresta ESBL-tapausten määrästä VSSHP:n alueella.


Teksti: Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö, Turun yliopistollinen keskussairaala

Muokattu : 20.12.2019 10:43
Luotu : 19.12.2019 16:15