Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin influenssaraportti viikolla 11        

Löydöstiedot 13.3.2018 saakka

Yleistä: Tässä raportissa esitetään graafisesti A-influenssalöydökset Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella talven 2017–2018 aikana. Raporttia päivitetään noin kerran viikossa epidemiakauden ajan. Raportin tuoreimmat tiedot voivat vielä päivittyä, kun seuraava raportti julkaistaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisee myös influenssakatsausta, jonka tiedot ovat sairaanhoitopiirin tietoja kattavammat.

Viikkokommentti: Kuluva influenssakausi on ollut poikkeuksellinen verrattuna edellisiin talviin. Influenssa-B-virus on hallinnut epidemiaa koko talven ajan aina maaliskuun alkupuolelle, mutta nyt näyttäisi siltä, että sen tapausmäärät ovat vihdoin kääntyneet laskuun. Samalla kuitenkin Influenssa-A-virusta on alkanut esiintyä enemmän kuin edeltävinä viikkoina. H3N2-tyypin A-influenssavirus on ollut vallitseva A-influenssavirustyyppi. Lisäksi tänä talvena on ollut merkittävä RS-virusepidemia.

Tähän mennessä on todettu 467 A-influenssatapausta (potilaiden ikä 0–97 vuotta, keskiarvo 62 vuotta). Viikoittainen tapausmäärä kasvoi vielä verrattuna edellisiin viikkoihin, joten epidemian huippu Varsinais-Suomessa näyttää asetuvan sangen myöhäiseen ajankohtaan. Päivystysten käyntimäärät hengitystieinfektioiden vuoksi ovat olleet viimeksi kuluneen neljän viikon aikana noin 2,5-kertaiset verrattuna aikaan ennen hengitystieinfektioiden epidemiakautta eikä käännettä ole vielä havaittu. A-influenssapositiivisten näytteiden osuus kaikista otetuista näytteistä on nyt noussut 16 prosenttiin, mikä selittyy B-influenssan ja RSV:n vähenemisellä.

Kauden 2017–2018 aikana sairaanhoitopiirin sairaaloissa on hoidettu toistaiseksi 111 varmistettua A-influenssapotilasta vuodeosastoilla (104 aikuista, seitsemän lasta). Näistä potilaista seitsemän aikuista on tarvinnut teho-osastohoitoa. Aamulla 15.3 sairaalassa oli kahdeksan A-influenssapositiivista potilasta hoidossa aikuisten vuodeosastoilla ja yksi aikuisten teho-osastolla. Influenssa-B-potilaita on ollut sairaalahoidossa enemmän kuin influenssa-A-potilaita, mutta näitä ei ole tilastoitu yhtä yksityiskohtaisesti.

Influenssa-B -tapauksia on kuluvan talven aikana todettu yhteensä 836 laboratoriovarmistettua tapausta, joista viikon 10 aikana ilmeni 121 tapausta. Lisäksi käynnissä on vielä RSV-epidemia (494 tapausta, joista 58 viikon 10 aikana).

Lue koko raportti:

VSSHP influenssaraportti 2018-11.pdf


Muokattu : 11.10.2019 14:41
Luotu : 15.3.2018 12:59