​Sairaanhoitopiirin influenssaraportti viikolla 3

Influenssaepidemia on käynnissä VSSHP:n alueella. THL:n mukaan influenssan aktiivisuus koko maassa on kasvanut, joskin alueellisia eroja on (THL, ajantasainen influenssakatsaus). Löydökset ovat pääasiassa A-influenssaa. B-influenssaa on todettu hyvin vähän. Euroopassa influenssaepidemia on käynnissä ja tapausmäärät kasvavat (ECDC:n influenssaraportti), joskin epidemian aktiivisuus vaihtelee maittain. Suurin osa löydöksistä on A-influenssaa (H1N1 tai H3N2). B-influenssa on vallitseva viruslöydös vain hyvin harvoissa maissa.

Seuraavassa THL:n tartuntatautirekisterin kaaviossa nähdään, että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella A-influenssalöydöksiä on nyt runsaammin kuin vastaavana aikana kahdella edellisellä kaudella:

Kaavio THL:n tartuntatautirekisteristä, A-influenssatapaukset VSSHP:n alueella eri influenssakausina.

Taulukossa nähdään, että A-influenssan vuoksi ollut hoidossa 24 aikuista ja 5 lasta:

Taulukko, jossa nähdään, että A-influenssan takia sairaalahoidossa on ollut 24 aikuista ja 5 lasta.

Taulukossa nähdään, että RSV:tä sairastavia lapsia on ollut hoidossa 17 ja aikuisia 12:

Taulukko, jossa nähdään, että kaikkiaan RSV:n takia sairaalahoidossa on ollut 12 aikuista ja 17 lasta.

Seuraavassa kuvassa nähdään, että hengitystieinfektioiden vuoksi Tyksin ja lähisairaaloiden päivystyspisteisiin tehtyjen käyntien määrät ovat kasvussa:

Kaavio kaikista käynneistä VSSHP:n päivystyspisteissä 2019-2020 hengitystieinfektioiden vuoksi.

Tyksin kliinisen mikrobiologian laboratorion ja ArcDia Oy:n epidemiologisen mariCloud-tilannekuvan perusteella hengitystielöydöksissä hallitsee A-influenssaviruksen lisäksi RSV. Lisäksi löydöksissä on mm. rino- ja adenoviruksia. 

Influenssaepidemian voimakkuudesta ei vielä voi tehdä arvioita. RSV-kaudesta ennakoidaan tulevan aikaisempia kausia voimakkaampi.


Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö

Tyks / VSSHP

Muokattu : 15.1.2020 10:10
Luotu : 15.1.2020 9:55