Koko Suomessa influenssa-aktiivisuus on ylittänyt epidemiakynnyksen, vaikka paikallista vaihtelua aktiivisuudessa on.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirinkin alueella influenssaepidemia on käynnistynyt; influenssanäytteistä on nyt hieman yli 10 prosenttia on positiivisia.

Lokakuun alusta lähtien on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tartuntatautirekisteriin rekisteröity sairaanhoitopiirin alueella 169 A-influenssatapausta. B-influenssatapauksia on rekisteröity vain seitsemän ja RSV:tä yhdeksän.

Sairaanhoitopiirin sairaaloissa influenssaa tai RSV:tä sairastavien potilaiden määrät ovat olleet melko vähäiset. Hengitystieinfektion vuoksi päivystykseen hakeutuvat potilaat eivät ole merkittävästi kasvattaneet sairaanhoitopiirin päivystyspisteisiin tehtyjen käyntien määrää. Käyntimäärät ovat edelleen hieman pienemmät kuin edelliskausilla.

Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö

Lue koko raportti:

VSSHP influenssaraportti viikko 4_ 2019.pdf 

Muokattu : 4.3.2019 14:01
Luotu : 25.1.2019 8:36