Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin influenssaraportti viikolta 52

Löydöstiedot 25.12.2018 saakka

Tässä raportissa esitetään graafisesti influenssa- ja RSV-löydökset Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella talven 2018–2019 aikana. Raporttia päivitetään noin kerran viikossa epidemiakauden ajan ja tuoreimmat tiedot voivat vielä päivittyä, kun seuraava raportti julkaistaan. THL julkaisee myös influenssakatsausta, jonka tiedot ovat sairaanhoitopiirin tietoja kattavammat.

Kauden ensimmäinen A-influenssatapaus todettiin 11.10. otetusta näytteestä. Toistaiseksi 28 potilaalta on todettu influenssa-A -virus (ikäjakauma 1–94 vuotta, keskiarvo 42 vuotta) ja näistä neljä on edustanut H1-tyypin ja kaksi H3-tyypin ja virusta. Muista tapauksista ei ole tyypitystietoa. Kauden vallitsevasta virustyypistä ei siten voida toistaiseksi tehdä päätelmiä eikä epidemia ole vielä päässyt käyntiin.

Päivystysten käyntimäärät hengitystieinfektioiden takia ovat toistaiseksi pysyneet normaalitasolla (noin 200 käyntiä/ viikko).

Kauden 2018–2019 aikana VSSHP:n sairaaloissa on hoidettu toistaiseksi seitsemää varmistettua A- influenssapotilasta vuodeosastoilla (6 aikuista, 1 lasta). Näistä potilaista yksi aikuinen on tarvinnut teho-osastohoitoa. Aamulla 27.12 sairaalassa oli yksi A-influenssapositiivinen aikuispotilas vuodeosastolla. Päättyneiden hoitojaksojen mukaan laskettuna Influenssa-A -potilaiden hoito on tänä kautena toistaiseksi vaatinut 31 hoitopäivää vuodeosastoilla ja 2 hoitopäivää teho-osastoilla.

Influenssa-B -tapauksia on toistaiseksi todettu yksi 13.11. otetusta näytteestä ja RSV-tapauksia on todettu 11.

Lue koko raportti: VSSHP influenssaraportti 2018-52.pdf

Muokattu : 4.3.2019 15:11
Luotu : 2.1.2019 10:08