​Turkuun 18 apurahaa Juho Vainion säätiöltä:

Suurapurahat professori Erika Isolaurin ja dosentti Katja Pahkalan tutkimusryhmille

Juho Vainion säätiö on myöntänyt 1,5 miljoonaa euroa apurahoja kansanterveyttä ja terveitä elämäntapoja edistäviin tutkimuksiin ja muuhun terveyttä edistävään toimintaan vuodelle 2018. Apurahoista kaksi on suurapurahoja, molemmat suuruudeltaan 100 000 euroa. Toinen suurapuraha myönnettiin professori Erika Isolaurille ja työryhmälle tutkimusaiheeseen Mikrobiston tasapainon häiriön syyt ja seuraukset: translationaalinen seurantatutkimus raskauden, synnytyksen ja imeväisajan altisteiden merkityksestä lapsen myöhemmälle terveydelle.

”Varhaislapsuudessa ympäristön altisteet vaikuttavat tarttumattomien sairauksien kehittymisen riskiin jopa pysyvästi. Merkittävin niistä on mikrobisto. Mikrobiston ydin muodostuu jo raskauden aikana. Se jatkuu syntymän ja imetyksen jaksoissa, joten äidin terveydentilalla on ratkaiseva vaikutus”, Isolauri toteaa.

Mikrobiston muodostumisen prosessin ja sen häiriön taustatekijät lapsen myöhempään terveyteen selvitetään yli kymmenen vuotta kestävässä pitkäaikaistutkinnassa. Sen perusteella voidaan kehittää varhaisia diagnostisia menetelmiä ja ennaltaehkäiseviä yksilöllisiä ravitsemushoitoja merkittäviin ja yleistyviin kansanterveysongelmiin, kuten allergioihin, diabetekseen, tulehduksellisiin suolistosairauksiin ja lihavuuteen. ”Mikrobiston epätasapaino, eli dysbioosi kasvattaa tulehdusvastetta ja tuhoaa suoliston läpäisyestettä. Siten paikallisesta tulehduksesta laajenee lihavuuteen tai muuhun systeemiseen sairauteen kytkeytyvä krooninen tulehdus”, kuvaa Isolauri.

Toisen suurapurahan sai dosentti, TtM Katja Pahkala ja tutkimusryhmä aiheeseen Kardiometabolisten sairauksien varhainen kehitys ja ehkäisy – pitkittäinen vauvaiässä alkanut STRIP-tutkimus.

Kaikki Juho Vainion Turkuun myönnetyt apurahat:

MD Solmaz Aminpour

Effects of sleep duration and chronotype on cardiometabolic health,

Research Center of Applied and Preventive Cardiovascular Medicine, University of Turku, 11 250 €

LL Juuso Hakala

Kestävyyskunnon ja elinikäisen fyysisen aktiivisuuden yhteys keski-iän kognitiiviseen toimintaan

TY, Lääketieteellinen tdk, Sydäntutkimuskeskus,                     11 250 €

LitM, FM, FT, dosentti Ilkka Heinonen ja työryhmä

Medical and physiological benefits and mechanisms of reduced sitting - A randomized controlled trial

Valtakunnallinen PET-keskus & Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen laitos, TY ja Tyks,            30 000 €

Professori, LT ja erikoislääkäri Erika Isolauri ja työryhmä

Causes and consequences of dysbiosis: resilience to risk exposures during pregnancy, delivery and infancy,

TY, lääketieteellinen tdk, kliininen laitos, Tyksin Lasten ja Nuorten klinikka, 100 000 €, suurapuraha

FT Johanna Jaakkola

Isän tupakointi ja jälkeläisen terveys lapsuudesta aikuisuuteen LASERI ja STRIP -tutkimuksissa kolmen sukupolven yli

TY, lääketieteellinen tdk, Sydäntutkimuskeskus, 25 000 €

LL Juhani Koskinen

Lapsuuden riskitekijöiden ja aikuisuuden elintapaintervention vaikutus kaulavaltimoplakkiin sekä kaulavaltimomuutokset kolmessa sukupolvessa

TY, Sydäntutkimuskeskus, 11 250 €

LT Tomi Laitinen

Success in achieving the targets of the infancy-onset dietary intervention - Association with cardiometabolic health

Research Centre of Applied and Preventive Cardiovascular Medicine, University of Turku, 11 250 €

MD Kumar Motiani Kumail

Impact of exercise intensity on the metabolism of internal organs and its potential role in the prevention of diabetes,

Turku PET Centre/University of Turku, 11 250 €

LL Paula Mustonen

Prenatal stress and child psychosocial development – Hair cortisol as biomarker for early life stress exposure

TY, lääketieteellinen tdk, kliininen laitos ja Turku Brain and Mind Center, 6 000 €

PhD, Adjunct professor Juha Mykkänen

Multi-omic approach to molecular mechanisms of health-promoting dietary and lifestyle intervention

University of Turku, Medical faculty, Research Centre of Applied and Preventive Cardiovascular Medicine (CAPC), 25 000 €

PsM Saana Myllyntausta

Väitöskirjatutkimus unen muutoksista eläkkeelle siirtymisen yhteydessä

Kansanterveystiede, kliininen laitos, lääketieteellinen tdk, TY, 11 250 €

FM Anu Nuora

Prosessointiko pahasta – Elintarvikkeiden prosessoinnin yhteys koettuihin vatsavaivoihin sekä aterianjälkeiseen rasva-aineenvaihduntaan

TY, Matemaattisluonnontieteellinen tdk, Biokemian laitos, Elintarvikekemian ja Elintarvikekehityksen osasto, 11 250 €

Dosentti, TtM Katja Pahkala ja työryhmä

Primordial prevention and early development of cardiometabolic diseases – The longitudinal infancy-onset STRIP study

University of Turku, Research Centre of Applied and Preventive Cardiovascular Medicine, 100 000 €, suurapuraha

FT Niina Pitkänen

Kardiometabolisten sairauksien varhaiset geneettiset sekä ympäristöön ja elintapoihin liittyvät riskitekijät

TY, Lääketieteellinen tdk, Sydäntutkimuskeskus, 25 000 €

LK Elina Puolakka

Lapsuuden sosioekonomisen aseman vaikutus sydänterveyteen aikuisiässä

TY, lääketieteellinen tdk, sisätaudit, Sydäntutkimuskeskus, 6 000 €

LL Essi Salama

Maahanmuuttajien päihteidenkäyttö ja sitä selittävät tekijät. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista maahanmuuttajista Suomessa.

TY/lääketieteellinen tdk/Turun kliininen tohtoriohjelma/psykiatrian oppiaine, 11 250 €

LL Olli Turta

Perinataaliset altisteet, varhainen mikrobisto ja lihavuuden synty – Lasten terveyden seurantatutkimus

TY, lastentautioppi/Tyks, lasten ja nuorten klinikka, 11 250 €

LL Lauri Vähämurto

Asuinpaikan vaikutus sepelvaltimotaudin riskitekijöihin, varhaisiin valtimomuutoksiin ja sydämen rakennemuutoksiin (LASERI-tutkimus)

TY, Sydäntutkimuskeskus, 11 250 €

Muokattu : 15.10.2019 10:55
Luotu : 19.1.2018 15:12