Suomen Lääketieteen Säätiön ja Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin apurahat Turun seudulle

Suomen Lääketieteen säätiö ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim jakoivat vuoden 2019 apurahansa Duodecimin vuosijuhlapäivänä 17.11. Helsingissä. Apurahojen kokonaissumma oli 2 026 000 euroa. Turun seudulla apurahan sai 35 tutkijaa ja lääketieteen opiskelijaa.

Tutkimusryhmän perustajan apuraha: 150 000 €

LT Sami Ventelä
New tools to diagnose and treat head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC)

Palaavan tutkijan apuraha: 50 000 €

LT Juho Joutsa

Neural Networks in Movement Disorders

Tutkimsapuraha 12 kk: 27 000 €

LL Miia Lehtovirta
Metabolinen profiili lapsuudesta aikuisuuteen - yhteys ravitsemusinterventioon, fyysiseen aktiivisuuteen, tupakansavualtistukseen sekä verisuoniterveyteen

Tutkimusapuraha 8 kk: 18 000 €

LL Olli Turta
Perinataaliset altisteet, varhainen mikrobisto ja lihavuuden synty

Tutkimusapuraha 4 kk: 9 000 €

LL Laura Ekblad
Keski-iän insuliiniresistenssin ja APOEε4 genotyypin yhteys muistisairautta ennakoiviin aivomuutoksiin ja kognitioon – 5 vuoden seurantatutkimus.

LT Lauri Ivaska
Lasten A-streptokokkiepidemiat

Suomen Lääketieteen säätiön kannustusapurahat: 5 000 €

LL Anna Kuisma
Biologisen kuvantamisen käyttö eturauhassyövän hoidon suunnittelussa

LO Emily Pan
Nousevan aortan kirurgian pitkäaikaistulokset Suomessa ja Pohjoismaissa

LL Iida Stenström

Sepelvaltimoiden kajoamaton tietokoneangiografia, PET-perfuusiokuvantaminen ja hybridikuvantaminen sepelvaltimotaudin diagnostiikassa: Vaikutus hoitoon ja löydösten ennusteellinen merkitys kliinisessä potilasaineistossa

LL Ilkka Saarenpää
Lannerangan luudutusleikkausten tarkkuuteen ja luutumiseen vaikuttavat tekijät

LL Jan-Erik Wickström
Perifeeristen painemittauksien vaikutus ennusteeseen alaraajojen valtimokovettumataudissa

LL Marcus Sucksdorff
Neuroinflammaation in vivo kuvantaminen MS-taudissa käyttäen positroniemissiotomografiaa (PET)

LL Maria Silvoniemi
Lääkäreiden ja potilaiden näkemyksiä oirehoidosta – tutkimuskohteena edennyt ei-pienisoluinen keuhkosyöpä

LL Minna Lahesmaa
Ihmisen ruskean rasvan endogeeninen säätely

LL Natalia Gurvits
Häiriintynyt solunjakautuminen kolmoisnegatiivisen rintasyövän ennusteen arvioinnissa

LL Sandra Manninen
Endogeeninen opioidi-järjestelmä ja ihmisen sosiaalinen käyttäytyminen.

Duodecimin kannustusapuraha: 5 000 €

LL Annalotta Scheinin
Anestesian neuraaliset mekanismit ja ihmisen tietoisuus

LL Elina Jaakkola
Ei-motoriset oireet ja aivojen dopamiinitransportterikuvantaminen Parkinsonin taudissa

Eka-apuraha: 2 500 €

LO Panu Räty
 Ohutsuolitukoksen diagnostiikka - Prospektiivinen observoiva tutkimus

LO Joni Laakkonen
CD73-ekspressio ihmisen syöpäkudoksissa ja sen kliinisen merkitsevyyden tutkiminen

LL Mikael Huhtala
Raskausdiabeteksen metabolomiikka ja lääkehoito

LL Kyösti Kauppinen
Ultraäänitutkimuksen merkitys polvi- ja lonkkanivelrikon diagnostiikassa

LL Ville-Mikko Mattila
Ikääntyvien työntekijöiden fyysinen kunto ennen ja jälkeen eläköitymisen

LL Anna-Riina Koskenniemi
Itusolugranuloiden syöpäkivesgeenit ihmisen syöpäsoluissa.

LL Miika Nietola
Psykoottisen masennuksen riskitekijät ja ennuste yleisväestöaineistossa

LL Johanna Vilhonen
Veriviljelypositiivisten sepsisten, erityisesti A-ryhmän streptokokkisepsisten, patogeneesi, taudinkuvat, riski- ja ennustetekijät sekä pitkäaikaisennuste

LL Henrika Pulliainen
Vuorovaikutteinen ultraääni raskaana olevan naisen tukena

LL Anna Viljanen
Iäkkäiden toimintakyky, hoivapalvelujen tarve ja kuolleisuus – esitietojen, kliinisten tutkimuslöydösten ja laboratoriotutkimusten ennustearvo

LO Viivi Laitinen
Aggressiivisen rintasyövän genetiikka - painotus nuorissa, neoadjuvanttihoidetuissa ja kolmoisnegatiivista rintasyöpää sairastavissa

LL Vilma Madekivi
Rintasyöpäleikkauksen kainaloevakuaation tarpeellisuus, ennustetekijät ja kainalometastaasilöydökset

LO Santeri Räty
Vastasyntyneen antibioottialtistuksen vaikutus mikrobistoon ja immunologiseen kehitykseen sekä bakteeri-infektion diagnosointi

LL Kirsi Taimen
Vaskuliittien diagnoosivaiheen kuvantaminen ja taloudelliset näkökulmat

LL Ville Sell
Invasoimattoman korkean uusiutumisriskin virtsarakon syövän hoito – fluoresenssiavusteinen virtsarakon tähystys ja optimoitu Mitomysiini-C adjuvanttihoito (Finnbladder 9)

LL Susanna Majala
 Neuroendokriinisten kasvainten diagnostiikka ja seuranta 68Ga-somatostatiinianalogi-(68Ga-DOTANOC)-PET/TT-kuvantamisella

LO Elias Mokkala,

Plvap -endoteeliproteiinin toiminta terveessä ja sairaassa maksassa

 

Koonnut: Tuula Vainikainen

 

Muokattu : 26.11.2018 13:29
Luotu : 26.11.2018 13:26