Loimaa liittyi valtakunnalliseen potilastietoarkistoon

Loimaan terveyskeskuksessa ja terveysasemilla asioivien potilaiden tiedot viedään marraskuun alusta alkaen uuteen valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon.

Valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon tallennetaan potilaskertomustiedot, riskit, rokotustiedot, voimassaoleva lääkitys sekä laboratoriotulokset. Tiedot tallennetaan edelleen myös terveydenhuolto-organisaatioiden omiin potilastietojärjestelmiin.

Täysi-ikäiset potilaat pääsevät katsomaan tietojaan Omakanta-verkkopalvelusta, osoitteesta www.kanta.fi. Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla.

Potilas voi tarkastella Omakannassa omia tietojaan, kun hänelle on kirjoitettu sähköinen resepti tai hänen tietojaan on tallennettu Potilastiedon arkistoon.  Omakanta-palvelusta näkee myös lokitiedot tietojensa luovutuksista. Palvelussa voi kuitata lukeneensa informoinnin Potilastiedon arkistosta sekä asettaa suostumuksia ja kieltoja omien potilastietojensa käyttämiseen eri terveydenhuollon yksiköissä.

Potilastiedon arkistosta on hyötyä niin potilaalle kuin terveydenhuollon henkilökunnalle, kun potilastiedot ovat kaikkien potilasta hoitavien käytettävissä.

Mittava terveydenhuollon tietojärjestelmäuudistus

Potilastietojen vieminen valtakunnalliseen arkistoon aloitettiin Varsinais-Suomessa huhtikuussa. Ensimmäisenä arkistoon liittyivät huhtikuussa Paimion, Sauvon, Someron ja Laitilan terveyskeskukset. Sen jälkeen siihen ovat liittyneet Raisio, Kaarina, Salo, Masku, Mynämäki,  Nousiainen, Pöytyä ja Parainen. Myös muut Varsinais-Suomen julkisen terveydenhuollon organisaatiot liittyvät valtakunnalliseen arkistoon vaiheittain vuoden 2014 aikana.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut tiukat vaatimukset Potilastiedon arkiston palveluihin liittyville organisaatioille koskien mm. tietoturvaa, henkilöstön tietotaitoa, tietoliikennettä sekä käyttäjien tunnistautumista. Näiden vaatimusten toteuttamiseen on toimintayksiköitä ja henkilöstöä valmennettu Varsinais-Suomessa.

Potilastiedon arkisto on osa Kanta-palveluja (KansallinenTerveysarkisto).  Näihin terveydenhuollon, apteekkien ja kansalaisten valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin kuuluvat Potilastiedon arkiston lisäksi sähköinen resepti, Lääketietokanta ja Omakanta. 

Potilastiedon arkisto lyhyesti

Potilastiedon arkisto on palvelu, jonne terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista tietojärjestelmistään tietoturvallisesti. Potilastiedon arkistoa rakennetaan vaiheistetusti ja sen vuoksi myös tiedot kertyvät arkistoon sitä mukaa kun arkiston käyttö laajenee.

Potilastietojen arkisto tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden tarkastella omia potilastietojaan Omakanta-palvelussa, jonne pääsee kirjautumaan kanta.fi-sivujen kautta. Palvelussa voi kuitata lukeneensa Potilastiedon arkiston informaation sekä asettaa suostumuksia ja kieltoja omien potilastietojensa käyttämisestä eri terveydenhuollon yksiköissä.

Kansalaiset hyötyvät valtakunnallisesta palvelusta liikkuessaan eri osissa maata tai käyttäessään useampien terveydenhuollon palvelunantajien palveluita. Potilastiedon arkiston kautta potilastiedot ovat käytettävissä niissä terveydenhuollon toimintayksiköissä, jotka niitä potilaan hoidossa tarvitsevat.

Tietojen luovutukseen tarvitaan potilaan suostumus

Potilastiedon arkistoon tallennetut potilastiedot ovat ko. tiedon tallentaneen terveydenhuollon palvelujen antajan käytettävissä. Tietojen luovuttaminen muille terveydenhuollon palvelujen antajille edellyttää potilaan antamaa suostumusta. Suostumuksen tai kiellon tai niiden peruutuksen voi tehdä palveluun liittyneen terveydenhuollon palvelujen antajan luona tai Omakanta-nettipalvelussa.

Konkreettiset hyödyt Potilastiedon arkistosta kansalaiselle

- tiedot ovat turvassa (suojattu tiedonsiirto, ammattikortit, lokitietojen seuranta)

- voidaan hyödyntää aikaisempia tutkimustuloksia ja välttää turhia hoitotoimenpiteitä > säästää potilaankin rahaa

- tiedonkulku paranee

- omia terveystietoja voi seurata helposti Omakannasta

- potilastietojen käytettävyys tukee potilaiden mahdollisuutta valita hoitoyksikkönsä

- mahdollistaa toimivat hoitoketjut KAIKKIEN toimintayksiköiden välillä

- potilas vaikuttaa itse siihen, kuka käyttää hänen potilastietojaan

- ajantasainen tieto luo potilasturvallisuutta


Päivitetty: 5.11.2014 15:13