Lääkeyhtiö MSD ja Terveyskampus Turku -toimijat solmivat raamisopimuksen ‒ yhteistyö vahvistaa Turun asemaa life science -alan kansainvälisenä osaamiskeskittymänä

Lääkeyhtiö MSD Turun Terveyskampuksen yhteistyökumppaniksi

Turun kaupunki, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopisto ja Åbo Akademi ovat allekirjoittaneet raamisopimuksen maailman suurimpiin lääkeyhtiöihin kuuluvan MSD:n kanssa. Tavoitteena on luoda uusia toimintamalleja ja hoitomuotoja erityisesti potilaan hoitoketjun optimoimiseksi ja sitä kautta osallistua myös uudistuvan soten rakentamiseen. Sopimus on hyvin laaja, sillä se kattaa koko terveydenhoidon perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon sekä akateemiseen huippututkimukseen ja koulutukseen.

msd-raamisopimus-14-net.jpg Turun Terveyskampukselle merkittävän  sopimuksen allekirjoittivat VSSHP:n tutkimusylilääkäri Päivi Rautava (oik.), Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen, sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä, MSD:n toimitusjohtaja Michael Casia, lääketietoeellisen tiedekunnan dekaani ja professori Pentti Huovinen,  kaupunkikehitysryhmän johtaja Pekka Sundman ja Åbo Akademin vararehtori Niklas Sandler . (Kuva: Turun yliopisto, Hanna Oksanen)

Turun alueella terveysalan huippututkimus synnyttää korkean tason asiantuntijuutta, ja strateginen sopimus lääkealan kansainvälisen toimijan kanssa hyödyttää alueen toimijoita sekä taloutta ja asukkaita.

MSD:n kanssa solmittu yhteistyö kehittää Terveyskampus Turku -toimijoiden olemassa olevia yhteistyökanavia tutkimuksen, kehittämisen, koulutuksen, kansanterveyden ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen alueilla. Nyt solmittu sopimus nopeuttaa yhteistyön etenemistä muun muassa prekliinisen ja kliinisen vaiheen tutkimusprojekteissa sekä tieteellisen ja teknologisen tiedon jakamisessa.

Tarkoitus on käynnistää yhteisprojekteja, jotka tähtäävät muun muassa uusien lääkkeiden, diagnostisten työkalujen, ohjelmistojen, laitteistojen sekä muiden lääketieteellisten ratkaisujen ja sovellusten kehittämiseen sekä hoitojen vaikuttavuuden arvioimiseen.

Uusia ulottuvuuksia kaupungin kehittämiselle

‒ Sopimus avaa uusia ulottuvuuksia sekä kaupunkikehittämisen että kaupungin tuottamien palvelujen näkökulmasta. Yhteistyön aloittamisen myötä Turun asema life science -alan kiinnostavana kansainvälisenä osaamiskeskittymänä vahvistuu merkittävästi ja samalla voidaan kehittää potilaiden hoitoa, sanoo Turun kaupungin kaupunkikehitysryhmän johtaja Pekka Sundman.

Yhteistyössä osapuolet asettavat potilaan keskiöön ja kehittävät potilaan hoitoketjua kokonaisuutena. Laaja-alainen yhteistyö tarjoaa tulevaisuuden terveydenhoidolle aivan uudenlaisia mahdollisuuksia esimerkiksi digitaalisten työkalujen ja terveysrekisterien datan avulla.

Hyvät lähtökohdat tutkimukselle

‒ MSD näkee raamisopimuksen Turun terveyskampuksen toimijoiden kanssa avaavan mahdollisuuden syventää osapuolten välistä yhteistyötä merkittävästi. Mukana ovat kaikki keskeiset terveydenhuollon alueelliset toimijat, mikä tarjoaa poikkeuksellisen hyvän lähtökohdan parantaa potilaiden terveyttä yhteisillä ponnisteluilla tutkimuksesta aina potilaiden hoitopolkujen kehittämiseen saakka, toteaa MSD:n toimitusjohtaja Michael Casia.

Yhteistyö kaupungin perusterveydenhuollon kanssa tarjoaa uusia mahdollisuuksia erityisesti kansanterveyden kannalta merkittävien sairauksien hallintaan, kuten esimerkiksi varhaiseen diagnostiikkaan ja sairauden puhkeamisen ennaltaehkäisyyn, diagnosoidun sairauden seurantaan ja hoitoon sekä tarvittaessa yksilölliseen lääkehoitoon.

Sairaanhoitopiiriltä yhä parempia tutkimuksen apuvälineitä

‒ Olemme Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä valmistautuneet tulevaan yhteistyöhön MSD:n kanssa kehittäen tutkijoiden käyttöön entistä parempia tutkimuksen apuvälineitä, kuten kliinisen tietopalveluyksikön palveluita ja tehohoitoa edellyttäville lääketutkimuksille oman tutkimusvuodeosaston. Yhdessä biopankkiosaamisemme kanssa tämä sopimus tutkimusyhteistyöstä tulee entistä tehokkaammin kehittämään vaikuttavaa ja potilaiden tarpeisiin vastaavaa hoitoa, sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä.

Eri toimijoiden terveysdataa yhdistelemällä voidaan esimerkiksi muodostaa käsitys siitä, mitkä merkit ennustavat sairauden puhkeamista sekä kehittää yksilöllistä lääkehoitoa. Hyvänä esimerkkinä tästä on tyypin 2 diabetes, jota useat eivät edes tiedä sairastavansa, vaikka sairaus tekee jo haittaa elimistölle.

Hoitopolun optimoiminen luo uusia toimintamalleja, jotka hyödyttävät uudistuvaa sote-järjestelmää esimerkiksi terveysrekisterien yhteiskäytön sekä resurssien ja vastuiden jakamisen suhteen.

Yliopistot näkevät paljon mahdollisuuksia

‒ Toivomme, että pystymme luomaan ja toteuttamaan mielenkiintoisia yhteisprojekteja, jotka tähtäävät muun muassa uusien lääkkeiden, diagnostisten työkalujen kehittämiseen ja esimerkiksi lääkehoitoihin liittyvien uusien sovellusten testaamiseen. Yhteistyö luo kiinnostavia mahdollisuuksia tutkijaryhmillemme, Åbo Akademin vararehtori Niklas Sandler sanoo.

‒ Turun yliopiston strategiassa korostetaan yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa. MSD puolestaan on kiinnostunut turkulaisesta terveysalan korkeatasoisesta osaamisesta. Raamisopimus antaa hyvät mahdollisuudet hakea laajasti erilaisia yhteistyöalueita. Yhteistyön tavoitteena on luoda lisäarvoa niin hoitoprosesseihin kuin tieteelliseen tutkimukseen. Globaalilla lääkkeiden kehittäjällä on ainutlaatuista tietoa ja osaamista, jolla voidaan edistää suomalaisten potilaiden hoitoa, toteaa Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Pentti Huovinen.

 

Lisätietoja:

 Lähde: Turun yliopston tiedote

Muokattu : 2.6.2017 15:42
Luotu : 1.6.2017 11:34