​Päivystysjärjestelyt Loimaan ja Uudenkaupungin alueilla muuttuvat 1.4.2017

Päivystyspuhelin neuvoo ja opastaa

Päivystyksen puhelimessa neuvotaan, mistä apua saa. Kiireellistä lääkärin hoitoa saa Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) Loimaan ja Vakka-Suomen sairaaloista joka päivä aamukahdeksasta iltakymmeneen jatkossakin. Yöpäivystys näiltä alueilta siirtyy Tyksin T-sairaalaan Turkuun huhtikuun alusta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tiedottaa muutoksesta väestöä muun muassa paikallislehtien välityksellä. Ihmisiä kehotetaan soittamaan numeroon 02 313 8800 ennen päivystykseen lähtöä. Tässä numerossa vastataan kaikkina kellonaikoina ja ruuhkatilanteissa otetaan vastaan takaisinsoittopyyntö. Neuvontaa saa myös ruotsin kielellä.

– Olemme laajentaneet puhelinpalveluamme niin, että soittoihin pyritään vastaamaan nyt aiempaa nopeammin. Yhden päivystäjän ollessa varattu puhelu siirtyy seuraavalle. Vastaajat ovat kokeneita, erityisesti puhelinneuvontaa erikoistuneita ammattilaisia. Osa heistä työskentelee lähisairaaloissa, Tyksin Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimitusjohtaja Sirpa Rantanen kertoo.

Loimaan ja Vakka-Suomen sairaaloiden päivytyksissä toimii ajanvarausjärjestelmä. Lääkärille pääsyä voi silti joutua odottamaan.

– Annettu aika on ilmoittautumisaika. Päivystyksessä voi silti joutua odottamaan, sillä potilaat hoidetaan terveydenhuollon ammattilaisen tekemän kiireellisyysarvion mukaisessa järjestyksessä. Ensiarvio hoidon tarpeen kiireellisyydestä tehdään puhelimessa, Rantanen sanoo.

Päivystys on tarkoitettu kiireellisen avun tarpeeseen. Kiireellisyys tarkoittaa, että hoitoa ei voi siirtää seuraavaan päivään.

Hätätilanteessa soita 112

Hätätilanteessa ja välittömässä avuntarpeessa soitetaan aina 112. Välitöntä apua tarvitaan henkeä uhkaavissa tilanteissa. Esimerkiksi, jos läheinen ei hengitä tai häntä ei saa hereille. Myös hengityksen ja puhumisen vaikeus tai rintakipu, johon liittyy kylmä hiki ja voimattomuus, voivat olla merkkejä äkillisesti alkaneesta sairaudesta.

Tyksin T-sairaalassa toimii alueen yhteispäivystys ympärivuorokautisesti. Tyksissä yhteispäivystykseen on lisätty lääkärityövoimaa, joka keskittyy konsultoimaan ensihoitoa ja muita terveydenhuollon yksiköitä. Laitilan ja Loimaan ensihoitoa on vahvistettu lisäämällä niiden ambulanssien valmiusaikaa.

Lääkekaappi kotona kuntoon

Sairaanhoitopiiri muistuttaa, että kaikkien terveysongelmien takia ei tarvitse lähteä päivystykseen. Oma lääkekaappi auttaa, kun esimerkiksi tavallinen flunssa iskee. Lapsiperheen on hyvä pitää varalla puuduttavia korvatippoja. Reseptien uusimisessa ja sairausloman tarpeessa palvelee oma terveyskeskus.

 

Muokattu : 23.3.2017 9:01
Luotu : 23.3.2017 8:52