STEP-projekti etenee:

Myöhäisvaikutuspoliklinikka lapsena ja nuorena syövän sairastaneille sekä koulutusta ja työkaluja heitä hoitaville ammattilaisille

Lapsuus- ja nuoruusiän syöpien parantuneiden hoitotulosten vuoksi Suomessa on nykyisin noin 7 000 nuorta aikuista, jotka tarvitsevat myöhäisvaikutusten seurantaa. Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyksin) erityisvastuualueella, joka kattaa Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit, heitä on noin 1 200. Heidän seurantansa on tarpeen vielä aikuisena, sillä heidän sairastuvuutensa on ikätovereita korkeampi ja heillä on usein monenlaisia muita aikuistumiseen liittyviä psykososiaalisia oireita.

STEP-projekti = selviytyjien terveys ja elämänlaatu paremmaksi

Tyksin erityisvastuualueelle ollaan luomassa asiantuntijasairaanhoitajavetoista myöhäisvaikutuspoliklinikkaa. Poliklinikan tehtävänä on myöhäisvaikutuksia kokevien palveluiden tuottamisen koordinointi. Palvelupuhelin on tärkeä osa kehitettävää toimintaa. Alueen terveyskeskusten ja sairaaloiden henkilökunnan kouluttaminen tunnistamaan syövästä selviytyneiden tiedon ja tuen tarpeet ja vastaamaan niihin tasalaatuisesti ympäri erityisvastuualuetta on tärkeää.

– Poliklinikkaa vetää asiantuntijasairaanhoitaja kuntoutusohjaajan kanssa. Heidän työpanoksensa on alussa osa-aikainen, samoin kuin lääkärin, jonka työaikaa on tähän toimintaan käytettävissä yksi päivä kuukaudessa. Toimintamalli on uusi ja vastuuhenkilöiden tehtävänä on luoda perehdytysmateriaalit verkkoon koko Tyksin eritysvastuualueen toimijoiden käyttöön, selvittää vastuualuejohtaja, osastonylilääkäri Päivi Lähteenmäki Tyksistä.

Koska kyseessä on uraauurtava toiminta, on tärkeää kuvata poliklinikalla työskentelevien toimintamalli ja kehittää myöhäisvaikutuspoliklinikalla tehtävän työn vaikuttavuuden mittaamiseen sopiva mittaristo. Yhteistyötä tehdään Turun ammattikorkeakoulun ja Syöpäjärjestöjen asiantuntijoiden kanssa. Toiminnan myötä saadaan tarkempaa tietoa siitä millaisia ovat pitkäaikaisselviytyjien fyysiset myöhäishaitat, psykososiaalinen terveys ja elämänlaatu sekä millaisia kuntoutumisen tuen tarpeita pitkäaikaisselviytyjillä on.

– Tavoitteenamme on luoda myös potilaan osallistumista ja voimavaraistumista tukeva sähköinen seurantaväline, jonka avulla potilailta voidaan kerätä sähköisesti tietoa terveydentilasta, psykososiaalisista ongelmista ja mahdollisista tutkimustarpeista. Selvitämme myös onko sairaalassa kertyvän kliinisen tiedon varaston perusteella mahdollista tuottaa potilaskohtainen riskiarvio ja seurantapassi pitkäaikaisselviytyjän käyttöön, tiivistää Lähteenmäki.

Kansallinen syöpäkeskus FICAN ja Tyks-erva Syöpäkeskus

Maahamme ollaan parhaillaan rakentamassa Kansallista syöpäkeskusta (Comprehensive Cancer Center Finland, FICAN) , jonka tavoitteena on koordinoida ja ohjata syövän hoitoa sekä translationaalista ja kliinistä tutkimusta keskinäisin sopimuksin. Tavoitteena on syövän hoidon integroiminen tiiviimmin korkeatasoiseen tutkimukseen ja opetukseen.

Kansallista syöpäkeskusta rakennetaan verkosto-organisaationa, joka toteutetaan perustamalla yliopistollisten sairaaloiden ja yliopistojen yhteistyönä viisi alueellista syöpäkeskusta sekä näiden toimintaa koordinoiva kansallisen tason keskus. Tähän mennessä sairaanhoitopiirien erityisvastuualueilla on koottu  ns. demonstraatioprojekteja, joiden avulla havainnollistetaan mitä syöpäkeskus voisi onnistuessaan tarkoittaa ja osoittaa, mitä lisäarvoa sen perustamisella voidaan saada.

Tyks-Erva Syöpäkeskus olisi yksi viidestä alueellisesta keskuksesta. Lapsena ja nuorena syövän sairastaneiden myöhäisvaikutusten seuranta, eli STEP-projekti, on yksi Tyks-ervan kolmesta demonstraatioprojektista. Kaksi muuta ovat eturauhassyövän diagnostiikka - ja suolistosyövän hoito -osaprojektit.

– Demonstraatioprojektien avulla voidaan kehittää ja ylläpitää valtakunnallisesti ja alueellisesti yhdenvertaista, ajantasaista, laadukasta ja yksilöllistettyä syövän hoitoa tulevaisuudessa, toteaa suunnittelija Mervi Siekkinen Tyksistä.

 

Lue lisää STEP-projektista!

Muokattu : 27.11.2019 13:39
Luotu : 15.6.2015 13:52