​STM:n investointirajoituksilla on tuskin vaikutusta Tyksin T3-sairaalan rakentamiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) valmistelee rajoituksia sairaanhoitopiirien investoinneille. Syynä valmistelulle on huoli siitä, että osa investoinneista saattaisi mennä hukkaan, jos sote-uudistuksen myötä kaikkia uusia tiloja ei tarvita.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Olli-Pekka Lehtonen ei usko, että mahdollisilla toimenpiteillä on vaikutusta Tyksin uuden T3-sairaalan rakentamiselle. T3-sairaala korvaa Tyksin Kantasairaalan alueella sijaitsevan U-sairaalan.

– T3-sairaala on täysin välttämätön. Toiminta U-sairaalassa ei voi jatkua rakennuksen kunnon takia. T3-sairaalan rakentamispäätös on tehty, rahoitussopimukset allekirjoitettu ja työmaata alettu valmistella. On erittäin vaikea nähdä, että hankkeen toteutumiseen voitaisiin vaikuttaa poikkeuksellisella lainsäädännöllä, sanoo Olli-Pekka Lehtonen.

Vuonna 2002 tehdyssä taloteknisessä selvityksessä todettiin, että 1968 valmistunut U-sairaala on rakenteidensa sekä lämpö-, vesi-, ilmastointi- ja automaatiojärjestelmiensä elinkaaren lopussa. U-sairaalassa ovat ongelmana muun muassa putkivuodot ja sisäilmaongelmat, minkä vuoksi rakennuksessa joudutaan toistuvasti kiireellisiin korjauksiin ja niiden takia toimintojen siirtämiseen väistötiloihin. Kaikkia U-sairaalan toimintoja ei pystytä sijoittamaan sairaanhoitopiirin olemassa oleviin tiloihin.

Sairaanhoitopiirin hallitus päätti 3.5.2011 U-sairaalan korvaavan rakennuksen suunnittelusta. Hankkeen suunnittelussa asetettiin 2,5 % tuottavuusvaatimus.

– Toiminnan suunnittelussa on huomioitu sairaanhoitopiirin olemassa olevien tilojen käyttö mahdollisimman tehokkaasti. Rakennuksen sijoittuminen Helsingin valtatien ja junaradan päälle rakennettavalle kannelle mahdollistaa synergian T-sairaalan tilojen ja toimintojen kanssa. Suomen Yliopistokiinteistöjen Medisiina D-hankkeen samanaikainen toteutuminen mahdollistaa opetuksen ja tutkimuksen tilojen yhteiskäytön, sanoo T3-hankkeen toiminnallisen suunnittelun hankejohtaja Raija Asola.

Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi U-sairaalan korvaavan rakentamisen hankesuunnitelman 25.11.2014. Hankkeen hyötyneliömäärä on 21 446 neliömetriä ja kustannusarvio 157,4 miljoonaa euroa. Hankkeen rahoituspäätös rahoitusleasingillä tehtiin 31.3.2015.

Sairaanhoitopiirin hallitus päätti kokouksessaan 3.11.2015, että U-sairaalasta luovutaan vuonna 2020.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Olli-Pekka Lehtonen, 02 313 3601; olli-pekka.lehtonen(a)tyks.fi

Muokattu : 12.11.2019 14:29
Luotu : 22.12.2015 13:57