Sairaalafyysikoiden työnkuva on hyvin monipuolinen

Sairaalafyysikot työskentelevät yleisimmin lääketieteellisen fysiikan asiantuntijoina kliinisessä palvelutoiminnassa, konsultteina, tieteellisen tutkimuksen parissa, tuotekehityksessä ja opetuksessa.

Tyksissä on 14 sairaalafyysikkoa. Kaksi heistä ovat Tommi Noponen ja Jani Saunavaara.

- Perinteisesti on ajateltu, että meitä löytää sieltä missä säteilee, summaa Saunavaara heidän työnkuvansa.

Nykyisin sairaalafyysikoiden vastuualueelle kuuluu kaikenlaista muutakin vaativaa sairaalateknologiaa. Työn kuva vaihtelee paljon osastojen välillä, ja joillain osastoilla tuntuu, että se työ, mikä ei kuulu lääkäreille ja hoitajille, kuuluu sairaalafyysikolle.

IMG_7138_webb.jpg

Kuvassa: Sairaalafyysikot, vasemmalla Tommi Noponen ja Jani Saunavaara Siemens Symbia T6 SPECT/TT yhdistelmäkameran edessä.

Tiivis yhteistyö muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa onkin keskeistä, ja sairaalafyysikoiden tietotaito ja osaaminen korostuvatkin erikoissairaanhoidon vaativimmissa toimenpiteissä.

Usein sairaalafyysikko muodostaa tiiviin työparin erikoislääkärin kanssa, lääkärin vastatessa potilaan lääketieteellisestä hoidosta ja sairaalafyysikon vastatessa käytettävistä laitteista, menetelmistä ja laskelmista.

- Olemme usein myös säteilynkäytöstä vastaavia johtajia ja osallistumme tutkimusten ja käytettävien menetelmien suunnitteluun, sanoo Noponen. Myös suuremmissa hankintaprosesseissa sairaalafyysikko on tärkeässä roolissa.

Sairaalafyysikon pitäisi pystyä elämään muutamia vuotta edellä omaa aikaansa ja seurata aktiivisesti alansa tuoreimpia tutkimustuloksia tietääkseen, mitä uutta on tulossa ja mihin osaston toimintoja tulisi jatkossa kehittää.

Suomessa sairaalafyysikoiden etuja valvoo Sairaalafyysikot ry, joka on Tekniikan akateemisten (TEK) jäsenyhdistyksenä toimiva ammattiyhdistys ja jonka puheenjohtajana Noponen toimii. Saunavaara toimii järjestön sihteerinä.

Sairaalafyysikot ry edistää jäseniensä ammatillisia, koulutuksellisia ja sosiaalisia työhön, työllistymiseen ja urakehitykseen liittyviä asioita kansallisesti ja kansainvälisesti. Yhdistykseen kuuluu noin 130 aktiivista jäsentä, eli lähes kaikki Suomen sairaalafyysikot.

Viidettä kansainvälistä lääketieteellisen fysiikan päivää vietetään muodostuneen perinteen mukaisesti Marie Curieen syntymäpäivänä 7.11.2017, jolloin on hänen 150. syntymäpäivä. Marie Curie oli puolalainen fyysikko, kemisti ja Nobel-palkittu radioaktiivisuuden tutkimuksen uranuurtaja. Hänen ainutlaatuinen työnsä innoittaa nykypäivänkin sairaalafyysikoita tehtävissään sairauksien kuten syövän hoidossa.

Lisätietoa Suomen sairaalafyysikoista löydät yhdistyksen verkkosivuilta: sairaalafyysikot.fi.

 

Muokattu : 7.11.2017 8:59
Luotu : 7.11.2017 8:51