Löydöstiedot 20.3.2018 saakka

Yleistä: Tässä raportissa esitetään graafisesti A-influenssalöydökset sairaanhoitopiirin alueella talven 2017–2018 aikana. Raporttia päivitetään noin kerran viikossa epidemiakauden ajan. Raportin tuoreimmat tiedot voivat vielä päivittyä, kun seuraava raportti julkaistaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisee myös influenssakatsausta, jonka tiedot ovat sairaanhoitopiirin tietoja kattavammat.

Viikkokommentti: Kuluva influenssakausi on ollut poikkeuksellinen verrattuna edellisiin talviin. Influenssa-B-virus hallitsi epidemiaa koko talven ajan aina maaliskuun alkupuolelle, mutta nyt sen tapausmäärät ovat vihdoin kääntyneet laskuun. Samalla kuitenkin Influenssa-A -virusta on alkanut esiintyä enemmän kuin edeltävinä viikkoina. H3N2-tyypin A-influenssavirus on ollut vallitseva A-influenssavirustyyppi. Lisäksi tänä talvena on ollut merkittävä RS-virusepidemia.

Tähän mennessä on todettu 624 A-influenssatapausta (potilaiden ikä 0–99 vuotta, keskiarvo 63 vuotta). Viikoittainen tapausmäärä ja positiivisten näytteiden osuus kaikista näytteistä on yhä kasvanut, joten epidemian huippu Varsinais-Suomessa näyttää asetuvan sangen myöhäiseen ajankohtaan. A-influenssapositiivisten näytteiden osuus kaikista otetuista näytteistä on nyt noussut 25 prosenttiin, mikä selittyy paitsi A-influenssan merkittävällä lisääntymisellä, niin myös B-influenssan ja RSV:n vähenemisellä. Päivystysten käyntimäärät hengitystieinfektioiden vuoksi ovat olleet lähes kolminkertaisia verrattuna aikaan ennen hengitystieinfektioiden epidemiakautta eikä käännettä parempaan ole vielä havaittavissa.

Kauden 2017–2018 aikana sairaanhoitopiirin sairaaloissa on hoidettu toistaiseksi 146 varmistettua A-influenssapotilasta vuodeosastoilla (137 aikuista, yhdeksän lasta). Näistä potilaista kahdeksan aikuista on tarvinnut teho-osastohoitoa. Aamulla 21.3. sairaalassa oli 21 A-influenssapositiivista potilasta hoidossa aikuisten vuodeosastoilla, yksi lastenosastolla ja yksi aikuisten teho-osastolla. Influenssa-B-potilaita on ollut sairaalahoidossa enemmän kuin influenssa-A -potilaita, mutta näitä tapauksia ei ole tilastoitu yhtä yksityiskohtaisesti.

Influenssa-B -tapauksia on kuluvan talven aikana todettu yhteensä 931 laboratoriovarmistettua tapausta, joista viikon 11 aikana ilmeni 95 tapausta. Lisäksi käynnissä on vielä RSV-epidemia (548 tapausta, joista 54 viikon 11 aikana).

Lue koko raportti: VSSHP influenssaraportti 2018-12.pdf

Muokattu : 21.3.2018 12:04
Luotu : 21.3.2018 11:49