Influenssaraportti viikolla 17

Löydöstiedot 22.4.2018 saakka

Yleistä: Tässä raportissa esitetään graafisesti A-influenssalöydökset sairaanhoitopiirin alueella talven 2017–2018 aikana. Raporttia päivitetään noin kerran viikossa epidemiakauden ajan, seuraava ja viimeinen raportti julkaistaan viikolla 21. Raportin tuoreimmat tiedot voivat vielä päivittyä, kun seuraava raportti julkaistaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisee influenssakatsausta, jonka tiedot ovat sairaanhoitopiirin tietoja kattavammat.

Viikkokommentti: Kuluva influenssakausi on ollut poikkeuksellinen verrattuna edellisiin talviin. Influenssa-B-virus hallitsi epidemiaa koko talven ajan aina maaliskuun alkupuolelle asti, mutta sen jälkeen Influenssa-A-virusta alkoi esiintyä lisääntyvästi. H3N2-tyypin A-influenssavirus on ollut vallitseva A-influenssavirustyyppi. Lisäksi tänä talvena on ollut merkittävä RS-virusepidemia, joka on nyt likipitäen loppunut.

Toistaiseksi on todettu 1073 A-influenssatapausta (potilaiden ikä 0–99 vuotta, keskiarvo 65 vuotta). Epidemian huippu Varsinais-Suomessa asettui myöhäiseen ajankohtaan viikolle 12. A-influenssapositiivisten näytteiden osuus kaikista otetuista näytteistä on kuitenkin yhä noin 13 prosenttia eli epidemia ei ole vielä kokonaan ohitse. Päivystysten käyntimäärät hengitystieinfektioiden takia ovat vihdoin vähenemässä siten, että viikolla 16 näitä käyntejä oli enää puolitoistakertainen määrä verrattuna aikaan ennen hengitystieinfektioiden epidemiakautta.

Kauden 2017–2018 aikana sairaanhoitopiirin sairaaloissa on hoidettu toistaiseksi 277 varmistettua A-influenssapotilasta vuodeosastoilla (263 aikuista, 14 lasta). Näistä potilaista 16 aikuista ja yksi lapsi ovat tarvinneet teho-osastohoitoa. Aamulla 25.4. sairaaloissa oli kolme A-influenssapositiivista potilasta hoidossa aikuisten vuodeosastoilla. Päättyneiden hoitojaksojen mukaan laskettuna Influenssa-A -potilaiden hoito on tänä kautena toistaiseksi vaatinut 1027 hoitopäivää vuodeosastoilla ja 64 hoitopäivää teho-osastoilla. Influenssa-B -potilaita on ollut sairaalahoidossa talven aikana runsaasti, mutta näitä tapauksia ei ole tilastoitu yhtä yksityiskohtaisesti.

Influenssa-B –tapauksia on kuluneen talven aikana todettu yhteensä 1100 laboratoriovarmistettua tapausta, joista viikon 16 aikana ilmeni 9 tapausta. B-influenssan huippuviikko oli viikko 8, jolloin todettiin 166 tapausta. RSV-tapauksia on puolestaan todettu 657 tapausta, joista 12 viikon 14 aikana.

Lue koko raportti: VSSHP influenssaraportti 2018-17.pdf

Muokattu : 25.4.2018 15:00
Luotu : 25.4.2018 14:57