Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin influenssaraportti viikolla 8

Löydöstiedot 22.2.2018 saakka.

Influenssasta johtuvien tautitapausten määrät Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella ovat nousseet. Liikkeellä on erittäin runsaasti B-influenssaa. B-influenssa on kuormittanut erityisesti avohoidon vastaanottoja (kuva).

VSSHP influenssaraportti 8-2018 (002).jpg

Terveyskeskuksien käyntisyytietojen perusteella influenssan aktiivisuus on Lounais-Suomen alueella hyvin korkea. Työpaikoilla ja kouluissa on runsaasti poissaoloja influenssan ja virushengitystieinfektioiden takia. Useista pitkäaikaishoitolaitoksista on raportoitu B-influenssaepidemioita, joissa yli puolet iäkkäistä asukkaista saattaa olla sairastunut rokotuksesta huolimatta.

Sairaanhoitopiirin sairaaloissa on hoidossa runsaasti B-influenssatapauksia. Teho-osastolla on tällä hetkellä kolme B-influenssatapausta. Virusvarmistettujen B-influenssatapausten määrä on sairaanhoitopiirissä ennätyksellisen korkea. Pelkästään tammi-helmikuussa tapauksia on ollut kolminkertaisesti viime vuoden määrään verrattuna.

Myös RSV-tapausten määrät ovat pysyneet korkeana. RSV on kuormittanut runsaasti erityisesti lasten vuodeosastoja ja lasten teho-osastoa. Sairaanhoitopiirin päivystyspoliklinikoiden raportoimat hengitystieinfektio-oireisten potilaiden käyntimäärät ovat nousussa.

A-influenssaepidemia on sen sijaan pysynyt rauhallisena. Tähän mennessä virusvarmistettuja tapauksia on ollut murto-osa viime vuoden epidemiaan verrattuna. Tehoosastohoitoa on tarvinnut yksi potilas, jolla oli sekä A- että B-influenssa. RSV-tapauksien määrä on pysynyt korkeana.

Lue koko raportti: VSSHP influenssaraportti 8-2018.pdf

Muokattu : 22.2.2018 13:10
Luotu : 22.2.2018 13:03