Löydöstiedot 27.2.2018 saakka

Yleistä: Tässä raportissa esitetään graafisesti A-influenssalöydökset Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella talven 2017–2018 aikana. Raporttia päivitetään noin kerran viikossa epidemiakauden ajan. Raportin tuoreimmat tiedot voivat vielä päivittyä, kun seuraava raportti julkaistaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisee myös influenssakatsausta, jonka tiedot ovat sairaanhoitopiirin tietoja kattavammat.

Viikkokommentti: Kuluva influenssakausi on ollut epätyypillinen verrattuna edellisiin talviin. Influenssa-B-virus hallitsee epidemiaa poikkeuksellisesti. Influenssa-A-virus on vähemmän edustettuna löydöksissä. H3N2-tyypin A-influenssavirus on vallitseva A-influenssavirustyyppi. Lisäksi tänä talvena on ollut merkittävä RS-virusepidemia, jonka suhteen on nyt nähtävissä alkavaa rauhoittumista.

Tähän mennessä on todettu 285 A-influenssatapausta (potilaiden ikä 0–97 vuotta, keskiarvo 60 vuotta). Päivystysten käyntimäärät ovat nyt toista viikkoa noin 2,5-kertaiset verrattuna aikaan ennen hengitystieinfektioiden epidemiakautta. A-influenssapositiivisten näytteiden osuus kaikista otetuista näytteistä on silti vain noin 8 prosenttia, mikä selittyy usean eri hengitystieviruksen samanaikaisella esiintymisellä ja aktiivisella näytteenotolla.

Kauden 2017–2018 aikana sairaanhoitopiirin sairaaloissa on hoidettu toistaiseksi 66 varmistettua A-influenssapotilasta vuodeosastoilla (62 aikuista, neljä lasta). Näistä potilaista kaksi aikuista ovat tarvinneet teho-osastohoitoa. Aamulla 28.2 sairaalassa oli kaksi A-influenssapositiivista potilasta hoidossa aikuisten vuodeosastoilla. Influenssa-B-potilaita on sairaalahoidossa ollut enemmän kuin influenssa-A-potilaita, mutta näitä ei ole tilastoitu yhtä yksityiskohtaisesti.

Influenssa-B-tapauksia on kuluvan talven aikana todettu yhteensä 553 laboratoriovarmistettua tapausta, joista viikon 8 aikana ilmeni 166 tapausta. Lisäksi käynnissä on vielä RSV-epidemia (368 tapausta, joista 46 viikon 8 aikana).

Lue koko raportti: VSSHP influenssaraportti 2018-09.pdf

Muokattu : 11.10.2019 14:47
Luotu : 28.2.2018 14:02