Tiedote Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksesta 7.3.2017

Rakennemuutokset tuottavat tulosta

Sairaanhoitopiirin menot vähenivät vaikka potilaita tuli enemmän

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaan piirin toimintakulut vähenivät reaalisesti 0,8 prosenttia edellisestä vuodesta samaan aikaan, kun hoidettujen potilaiden määrä kasvoi 2,3 prosenttia. Jäsenkunniltaan sairaanhoitopiiri laskutti kaksi miljoonaa euroa vähemmän, kuin talousarviossa oli varauduttu.

– Hyvään talouskehitykseen vaikuttavat ennen kaikkea rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset, joita on toteutettu viime vuosina tiuhaan tahtiin. Muutokset ovat olleet välttämättömiä ja tulokset osoittavat, että olemme oikealla ja kestävällä tiellä, talousjohtaja Arja Pesonen sanoo.

Sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälän mukaan muutosten keskiössä on ollut järjestäytyminen potilaan ympärille.

– Vuonna 2013 T-sairaalan laajennusosan käyttöönoton myötä aloittanut hoitolinjapohjainen organisaatio on laajennettu maakunnan kattavaksi. Yksi sairaala -mallissa toimintoja on soveltuvin osin hajautettu, osin keskitetty. Potilaan hoitoon pääsy on keskeinen osa perustehtäväämme ja se on muutosten keskelläkin kyetty pitämään hyvällä tasolla. Henkilöstön liikkuvuus on lisääntynyt. Iso kiitos hyvästä kehityksestä ja lukuisten muutosten toteuttamisesta kuuluu koko henkilöstölle, Setälä sanoo.

Setälän mukaan "Tyksin tiellä" on näyttöä siitä, että palvelujen käyttöön voidaan vaikuttaa ja kustannusten kasvua hillitä valtakunnallisessa sote-uudistuksessa tavoitellulla tavalla.

Piirin vuoden 2016 talouskehitystä paransi myös kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkaukset, minkä vaikutus oli noin 3,5 miljoonaa euroa.  Vuoden aikana sairaanhoitopiirille palautui myös Korkeimman oikeuden päätöksellä korko-ja oikeudenkäyntikuluja viivästyskorkoineen 3,3 miljoonaa euroa.

Toisaalta kustannuksia kasvattivat uusina toimintoina Turun kaupungilta siirtyneet varastointi- ja logistiikkatoiminnot. Pitävän kustannuskurin ansiosta tilikauden tulos on odotettua parempi, 13,3 miljoonaa euroa, vaikka jäsenkuntien laskutuksen osalta talousarvio alittui.

– Tilinpäätöksen jälkeen aiemmin kertyneet alijäämät on nyt katettu, mikä helpottaa vuodelle 2018 kohdistuvaa kustannuspainetta, kertoo Pesonen.

Tilinpäätöksen mukaan sairaanhoitopiirin toimintatuotot vuonna 2016 olivat 733 miljoonaa euroa ja toimintakustannukset 676 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän hallitus käsitteli tilinpäätöslaskelmia kokouksessaan 7.3.2017 ja varsinainen tilinpäätöskäsittely on 28.3.2017.

 

Muut esillä olleet asiat hallitus päätti tai merkitsi tiedokseen esittelyiden mukaisesti.

Lisäksi on julkaistu erillinen tiedote eräistä muista hallituksen kokousasioista.

 


Huomautus: Tämä on toimituksellinen tiedote VSSHP:n hallituksen kokouksesta. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi.

 

 

Muokattu : 7.3.2017 13:10
Luotu : 7.3.2017 13:02