Syöpäapurahoja Tyksiin ja Turkuun

Useat Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) ja Turun yliopiston tutkijat saivat vuonna 2017 Syöpäsäätiön ja Suomen Syöpäyhdistyksen apurahoja.

Tyksin gynekologisen onkologian vastuualuejohtaja, Läntisen syöpäkeskuksen kliinisen johtoryhmän jäsen, dosentti Sakari Hietanen on mukana akatemiatutkija Liisa Kaupin koordinoimassa munasarjasyöpään liittyvässä tutkimuksessa Potilaiden välinen lääkevasteen vaihtelu syöpähoidoissa. Tutkimushanke, joka kuuluu Suomen Akatemian TERVA-ohjelmaan, sai miljoona euroa Syöpäsäätiön Roosa-nauha -rahastolta. Hankkeessa ovat mukana myös tutkijat Sampsa Hautaniemi, Mikko Niemi ja Eija Pirinen.


Ensi vuoden alussa käynnistyvässä TERVA-tutkimusohjelmassa rahoitetaan hankekonsortioita, jotka etsivät ratkaisuja rohkeilla tutkimusavauksilla suomalaisten kansanterveydellisiin ongelmiin.

- Nykyisellään syöpälääkkeiden tehossa on suuria eroja munasarjasyöpäpotilaiden välillä johtuen potilaskohtaisesta syöpäsolutoimintojen vaihtelusta. Tavoitteenamme on luoda molekyylimittauksiin perustuva malli, jonka avulla voidaan räätälöidä potilaille nykyistä yksilöllistetympi munasarjasyövän lääkehoito. Syöpälääkkeiden paremmasta tehosta ja pienemmistä sivuvaikutuksista hyötyisivät paitsi potilaat, myös terveydenhuoltojärjestelmämme, kertoo akatemiatutkija Liisa Kauppi.

- TERVA-ohjelma on merkittävä avaus syöpätutkimuksenkin näkökulmasta. Se antaa Syöpäsäätiölle mahdollisuuden yhdessä Suomen Akatemian kanssa tukea usean tutkijan yhteistä innovatiivista hanketta, kertoo Syöpäsäätiön pääsihteeri Sakari Karjalainen.

Muut Turun seudulla työskentelevät apurahansaajat:

Prof. Juha Peltonen ja tutkimusryhmä, 80 000 €, NF1-geenin mutaation vaikutus rintasyövän pahanlaatuisuuteen. Kaksivuotinen apuraha.

FM Sofia Aakko, väitöskirjatyö, 4 000 €, MikroRNA-molekyylien vaikutus lääkevasteeseen rinta- ja munasarjasyövissä.

Prof. Lea Sistonen ja tutkimusryhmä, 80 000 €, Druggable Proteostasis Targets in HPV-Positive Cancers – HSF1/2 and E6/7 Oncogenes. Kaksivuotinen apuraha.

Dos. Pekka Taimen ja tutkimusryhmä, 80 000 €, Kliinisesti merkittävän eturauhassyövän radiologiset ja histologiset ominaisuudet. Kaksivuotinen apuraha.

LT, dos. Sirkku Peltonen ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Syövän riskitekijät, monisyöpäisyys ja syövästä selviytyminen neurofibromatoosi 1 –syndroomassa. Yksivuotinen apuraha.

LT, dos. Riku Kiviranta ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Epigeneettinen säätelijäkompleksi LSD1/RCOR2 tukirangan sarkoomien ennustetekijänä ja lääkehoidon kohteena. Yksivuotinen apuraha.

Prof, akateemikko Sirpa Jalkanen ja tutkimusryhmä, 240 000 €, New Tools to Target Lymphatics and Prevent Cancer Growth and Spread. Kolmivuotinen apuraha.

Prof. Riitta Lahesmaa ja tutkimusryhmä, 80 000 €, STAT3-välitteiset syövän syntymekanismit. Kaksivuotinen apuraha.

Prof. Matti Poutanen ja tutkimusryhmä, 80 000 €, Identifying the mechanisms of local synthesis of bioactive androgen in prostate cancer, and defining the prognostic significance of novel angrogenic ligand profiles. Kaksivuotinen apuraha.

FM Jarkko Niemelä, väitöskirjatyö, 3 000 €, Uusien annosmittaus- ja -laskentamenetelmien kehittäminen syövän sädehoidon pienille säteilykentille.

Prof., HLT Stina Syrjänen ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Seerumin soluvapaa HPV16 DNA HPV infektoiduilla äiti-lapsipareilla. Yksivuotinen apuraha.

 

Muokattu : 16.11.2017 15:05
Luotu : 16.11.2017 9:22