Tutkimukset osoittavat: betonin lujuus ei enää kasva

Tyksin T3-sairaalatyömaan tukirakenteiden purku alkaa 2.1.2017

Turun yliopistollisen keskussairaalaan T3-sairaalatyömaan betonisten tukirakenteiden purku alkaa maanantaina 2. tammikuuta. Purkutyöt muuttavat työmaan lähialueen liikennejärjestelyjä. T3-sairaalan valmistuminen myöhästyy kymmenisen kuukautta ja siirtyy loppukesään 2021.

T3-liikenne_4793-net.jpg 

Kuvassa vasemmalla näkyvistä Turkuun päin tulevista kaistoista toinen poistuu käytöstä T3-työmaan järjestelyjen takia 2017 tammi-toukokuun ajaksi.

Tukirakenteiden betoninäytteistä tehdyt tutkimukset osoittavat 27.12.2016 annetun lausunnon mukaan, että tukirakenteiden betonin lopullinen lujuus jää vaatimusten alapuolelle. Monessa kohdassa alitus on merkittävä. Lujuuden alituksen taustalla ovat betonin liian pieni tiheys ja liian suuri ilmamäärä. Työvirhettä ei pidetä tässä vaiheessa ongelman todennäköisenä syynä. Ongelmat liittyvät todennäköisesti Ruduksen toimittamaan valmisbetoniin.

Betoninäytteitä ovat tutkineet akkreditoidut koestuslaitokset Contesta Oy ja VTT Expert Service Oy sekä Kymen ammattikorkeakoulu. Asiantuntijana on toiminut lausunnon allekirjoittanut professori Ralf Lindberg. Myös Turun rakennusvalvonnan ja Liikenneviraston edustajat ovat osallistuneet tutkimustulosten käsittelyyn.

Betonin puristuslujuutta on testattu noin 150 koekappaleesta. Puristuslujuuden lisäksi on selvitetty betonin tiheyttä ja ilmamääriä sekä betonin muita laatutekijöitä ohuthienäytteiden avulla.

Osa näytteistä säilytettiin kaksi viikkoa 20-asteisessa vesihauteessa jäljellä olevan betonin lujuuspotentiaalin selvittämiseksi, mutta käsittely ei enää lisännyt betonin lujuutta. Lausunnon mukaan rakenteet on valettu sellaisissa olosuhteissa, että lujuuden olisi pitänyt muutoinkin jo saavuttaa suunnittelussa edellytetyt lujuustasot.

Lausunnon mukaan kokeet osoittavat, että valmiit tukirakenteet eivät saavuta suunniteltua lujuustasoa. Poikkeuksena ovat NCC Suomi Oy:n rakentamat maatuki ja välituen antura, joissa on käytetty MBR Oy:n toimittamaa betonia. Muiden rakenteiden betonin on toimittanut Rudus.

Betonin lujuusongelman selvitystä jatketaan edelleen ja loppuraportin arvioidaan valmistuvan helmikuussa 2017. Loppuraportissa arvioidaan tarkemmin betonin lujuusongelmaan johtaneita syitä.

T3-hankkeen projektijohtaja Timo Seppälän mukaan tutkimusten tulokset vahvistavat, että tehdyt antura- ja seinärakenteet on purettava ja rakennettava uudelleen. Rakenteiden korjaaminen olisi epävarmaa tai jopa mahdotonta.

Muutoksia Helsingintien ajokaistoihin

– Aloitamme purkutyöt ja uudelleenrakentamisen Helsingintien katualueella olevien rakenteiden osalta heti vuodenvaihteen jälkeen. Rata-alueella sijaitsevien rakenteiden uusimisen ajoitamme ensi kesään. Samalla muutamme rakentamisjärjestystä siten, että kansirakenne valmistuu ensin T-sairaalan puolelta, eli Helsingintien itäpuolelta, Seppälä kertoo.

Purkutyö ja uudelleenrakentaminen vaikuttavat Helsinginkadun liikennejärjestelyihin. Jatkossa Helsinginkadulla Turun suuntaan ajavilta poistuu toinen kaista ja työmaan kohdalla on yksi neljä metriä leveä kaista Helsingin suuntaan ja toinen yhtä leveä kaista Turun suuntaan.  Muutos toteutetaan loppiaisena 6.1 – 8.1.2017 ja järjestely kestää toukokuuhun 2017 saakka.

– Näin pystymme parhaiten turvaamaan sekä liikenteen että työntekijöiden turvallisuuden purkutöiden ja rakentamisen aikana. Ajokaista on myös tarpeeksi leveä talvista kunnossapitoa varten.

Lisätietoja:

Kartta liikennejärjestelyistä (pdf)
Professori Ralf Lindbergin 27.12.2016 antama lausunto (pdf)

Päivitetty: 30.12.2016 8:58