Tyksin T3-sairaalahankkeen rakennusurakoitsija ja elementtitoimittaja valittu

Turun yliopistollisen keskussairaalan T3-sairaalahankkeen rakennusurakoitsijaksi on valittu Hartela Oy ja elementtien toimittajaksi Lujabetoni Oy. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kiinteistöjaosto päätti valinnoista 6.6.2017.

Hartela rakentaa sairaalan lisäksi tunneliyhteyden nykyisten A- ja T-sairaaloiden väliin sekä korottaa T-sairaalan katolla olevaa helikopterikenttää. Uusi tunneli yhdistää myös vuonna 2018 valmistuvan Medisiina D -rakennuksen osaksi Tyksin sairaala-aluetta. Tunnelin rakentaminen ja helikopterikentän korottaminen alkavat kuluvan vuoden elokuun alussa. Niiden rakentaminen kestää noin vuoden.

Ilmakuva T-sairaalasta ja uudesta T3-sairaalasta. 

Tuleva T3-sairaala sijoittuu etualalla näkyvän nykyisen T-sairaalan länsipuolelle, Helsingintien ja rautatien yläpuolelle. (Havainnekuva: T3-projekti).

Projektijohtaja Timo Seppälän mukaan T3-hanke etenee alkuperäisen suunnitelman mukaan, lukuun ottamatta heikkolaatuisen betonin aiheuttamaa kymmenen kuukauden viivästystä alkuperäisestä aikataulusta. Uudisrakennus nousee nykyisen T-sairaalan yhteyteen junaradan ja Helsinginkadun päälle rakennettavalle betonikannelle ja sairaalan arvioidaan valmistuvan loppukesällä 2021.

– Betonikannen rakentaminen jatkuu nyt aiemmin suunniteltua nopeammin. Saamme sen valmiiksi ensi vuoden kesään mennessä, jonka jälkeen varsinaisen sairaalan rakentaminen voi alkaa, Seppälä toteaa. Sairaalarakennuksen runko valmistuu 14 kuukaudessa.

Terveellinen, turvallinen ja toimiva sairaala

Tyksin T3-sairaalaan sijoitetaan U-sairaalassa nykyisin olevat toiminnot. Uudet tilat mahdollistavat nykyistä laadukkaamman toiminnan ja tarjoavat turvallisen ja terveellisen sairaalaympäristön potilaille ja henkilökunnalle. Suunnittelun lähtökohtana ovat potilaiden tarpeista lähtevät sujuvat hoitoprosessit sekä perhekeskeisyys ja potilasturvallisuus.

T3-uudisrakennukseen sijoittuvat lasten ja nuorten sairauksien hoito, naistentautien ja synnytysten hoito, korva-, nenä- ja kurkkusairauksien hoito sekä suu- ja leukasairauksien hoito. Lisäksi sinne tulee sairaanhoidollisia tukipalveluja, kuten kliininen neurofysiologia, kuvantaminen, laboratorionäytteenotto ja lähivälinehuolto.

Uusi sairaala rakennetaan projektinjohtourakkana. Siinä lopulliset kustannukset syntyvät urakoitsijalle maksettavan kiinteän hinnan lisäksi urakoitsijan ja tilaajan yhdessä kilpailuttamien hankintojen kautta.

Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi T3-hankesuunnitelman vuonna 2014, jolloin rakentamisen arvioitiin maksavan noin 140 miljoonaa euroa sen hetkisen hintatason mukaan. Rakennusalalla valitsevan käytännön mukaan kustannukset sidottiin elokuun 2014 tarjoushintaindeksiin. Huhtikuuhun 2017 mennessä indeksi on noussut 13,8 prosenttia.

Seppälä pitää todennäköisenä, että rakennusalan korkeasuhdanteen johdosta indeksi nousee edelleen tulevina vuosina. Kun pääosa sairaalan rakennuskuluista toteutuu vuosien 2020 ja 2021 hintatason mukaan, on lopullista hintaa vaikea arvioida tässä vaiheessa.

Kiinteistöjaosto esittääkin sairaanhoitopiirin hallitukselle, että ennen urakkasopimusten allekirjoitusta tehdään rahoittajan kanssa tarkentava lisäsopimus, jolla varaudutaan ennakoitua korkeampaan rakennuskustannusten nousuun. T3-hankkeen rahoittajana toimii Kuntarahoitus Oyj.

T3-hankkeen talotekniikkaurakat ja muut erillisurakat kilpailutetaan keväällä 2018 ja muut hankinnat myöhemmin.

 

Tiedotteen yhteydessä voi julkaista kuvia, joita on saatavilla osoitteesta https://vsshp.kuvat.fi/kuvat/Tyks+T3-hanke/. Julkaisun yhteydessä mainittava "Kuva: Tyksin T3-projekti / Arkkitehtiryhmä Reino Koivula ja Schauman Arkkitehdit".

Muokattu : 16.10.2019 9:35
Luotu : 6.6.2017 11:44