​Terveyskeskusten ja sairaaloiden vuodeosastot yhdistyvät Tyksin Loimaan ja Vakka-Suomen sairaaloissa

Osana yksi sairaala -strategiaa aloittavat maanantaina 14.12.2015 toimintansa terveyskeskusten ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhteiset vuodeosastot Tyksin Loimaan ja Vakka-Suomen sairaaloissa.

– Vuodeosastojen yhdistämisellä turvataan niiden säilyminen lähisairaaloissa. Kansallinen ja kansainvälinen suuntaus on vuodeosastohoidon väheneminen. Tämä näkyy myös Tyksin sairaaloissa, sanoo Tyksin sairaalajohtaja Petri Virolainen.

– Uudenkaupungin perusterveydenhuollon näkökulmasta vuodeosastojen yhdistäminen on tärkeä osa hoitoketjujen tehostamista. Osastojen yhdistymisellä potilaan hoitopolku tehostuu selkeästi ja talouden näkökulmasta saadaan vuodeosastokapasiteetti mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön, sanoo johtava ylilääkäri Pia Lahtinen Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksesta.

Yhdistämisen taustalla on tärkeänä tavoitteena potilaiden tasa-arvoisuus:

– Koko sairaanhoitopiirin alueelle halutaan yhtenevät hoitokäytännöt, sanoo Virolainen. – Lähellä potilasta tarvittavia palveluja, kuten esimerkiksi päiväkirurgisia toimenpiteitä ja erilaisia päiväsairaalapalveluja sekä muita avohoitopalveluja, pyritään alueellistamaan. Leikkaus- ja kalliit tutkimuspalvelut tulevat keskittymään.

Tiettyjen palvelujen keskittämiseen vaikuttavat Virolaisen mukaan myös tutkimusmenetelmien, hoidon ja laitteiden kallistuminen sekä osaamisen suuntautuminen pienempiin kokonaisuuksiin.

Potilaan terveydentila ratkaisee hoitovastuun

Vuodeosastojen yhdistämisellä aloitetaan kokonaan uusi konsepti toiminnassa. Käytännössä uudistus toteutetaan siten, että sairaaloiden sisätauti- ja kirurgiapainotteisten vuodeosastojen hallinnointivastuu siirtyy kaupunkien perusterveydenhuollolle. Sairaaloiden vuodeosastoista tulee yhteisosastoja, joissa on sekä Tyksin erikoislääkärin että kaupungin terveyskeskuslääkärin hoitovastuulla olevia potilaita. Kokonaisvastuu osastosta sekä potilaiden kuntoutusketjusta on terveyskeskuksella.

– Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä on ollut osin keinotekoinen raja. Yhdistymisen jälkeen potilaan terveydentila ratkaisee hoitovastuun. Potilas voi siirtyä perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon vaihtamatta sänkyä, tiivistää Petri Virolainen.

Virolaisen mukaan samantyyppisellä mallilla myös kotisairaanhoito, kuntoutuspalvelut ja sosiaalipalvelut ovat järjestettävissä jatkossa nykyistä joustavammin ja paremmin.

– Yhteistyötä on tehostettu ja muutoksia tehty myös kaupungin sisällä vanhus- ja sosiaalipuolen sekä perusterveydenhuollon välillä. Osastoyhteistyön toivotaan antavan sysäyksen myös muun yhteistyön tehostamiselle entisestään, jotta potilaiden hoito toteutuisi mahdollisimman oikea-aikaisesti oikealla hoidon portaalla, sanoo Pia Lahtinen.

– Vuodeosastojen yhdistämisellä sairaanhoitopiiriä laitetaan sote-kuntoon, sanoo Petri Virolainen.

Pia Lahtisen mukaan myös Uudessakaupungissa päätöksenteon taustalla oli tärkeänä osana valmistautuminen tulevaan sote-uudistukseen.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi osaltaan järjestelyyn tarvittavat liikkeenluovutus- ja vuokrasopimukset sekä yhteistyö- ja palvelusopimuksen 3.11.2015. Uudenkaupungin sekä Loimaan kaupunginhallitukset ovat hyväksyneet sopimukset.

Lisätietoja: Tyksin sairaalajohtaja Petri Virolainen, puh. 050 4383 662; petri.virolainen(a)tyks.fi

Muokattu : 12.11.2019 14:41
Luotu : 11.12.2015 10:02