Turun yliopistollinen keskussairaala on hyväksytty kolmen Euroopan unionin osaamisverkoston jäseneksi 

TERN-logo-net.jpgyks valittiin jäseneksi aikuisten harvinaisten syöpien ja kasvaimien, lasten syöpien sekä perinnöllisten kasvainsyndroomien osaamisverkostoihin. Verkostot toimivat maaliskuun alusta alkaen lääketieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen sekä tiedon levittämisen ja arvioinnin keskuksina.

Tyks Syöpäkeskus on saanut jäsenyyden eurooppalaisessa aikuisten harvinaisten syöpien verkostossa (EURACAN, European Reference Network on Rare Adult Cancers). Kyseessä on 90 eurooppalaisen sairaalan verkosto, jossa pohjoismaita edustavat Tyksin lisäksi Karoliininen ja Uppsalan sairaala Ruotsista, Aarhus Tanskasta sekä Oslon yliopistollinen sairaala.

Verkoston avulla lisätään eurooppalaista yhteistyötä syöpien ja kasvainten diagnostiikassa, hoidossa ja seurannassa sekä tutkimuksessa, jotta voidaan varmistaa huipputason hoito siihen kuuluvissa sairaaloissa.

Lasten ja nuorten syöpien eurooppalainen verkosto on PaedCan-ERN (European Reference Network on Paediatric Cancers). Tyksin lasten syöpäyksikön lisäksi Suomea edustavat verkostossa Tampereen ja Kuopion yliopistolliset sairaalat. Jäsenyys asiantuntijaverkostossa on tärkeä saavutus lasten ja nuorten syöpähoidon kannalta.

Tyksin Ihoklinikka on mukana ERN-GENTURIS (European Reference Network on Genetic Tumor Risk Syndromes) -verkostossa neurofibromatoosikeskuksena. Tyksin Ihoklinikalla toimii Suomen ainoa neurofibromatoosipotilaiden poliklinikka ja Turun yliopistossa tehdään sairauteen liittyvää korkeatasoista tutkimusta. ERN GENTURIS -verkostoon kuuluu NF-syndrooman lisäksi mm. perinnöllistä rintasyöpää ja suolistosyöpiä hoitavia ja tutkivia keskuksia yhteensä 12 eri maasta. Verkoston tavoitteena on lisätä tietoisuutta perinnöllisistä syöpäriskeistä sekä parantaa näiden sairauksien diagnostiikkaa ja hoitoa.

Tyksin jäsenyydet näissä ERN-verkostoissa varmistavat, että aikuisten ja lasten harvinaisten ja perinnöllisten syöpien hoito tapahtuu viimeisimpien hyväksi havaittujen hoitomenetelmien mukaisesti. Verkostojen toimialue kattaa laajan kirjon eri tyyppisiä syöpiä kaikissa ikäryhmissä, kuten urologiset ja vatsan alueen sekä gynekologiset syövät, aivosyövät, leukemiat, sarkoomat sekä joukon hyvänlaatuisia kasvainoireyhtymiä.

Verkostomainen osaamisen jakaminen on tärkeää harvinaisissa syövissä, joissa potilasmäärät yhdessä keskuksessa ovat pieniä. Tyksin tehtävänä Suomessa on mahdollistaa potilaan oikea hoito ja hoitopaikan valinta tiiviissä yhteistyössä muiden yliopistosairaaloiden kanssa, jotta harvinaiset syövät hoidetaan mahdollisimman laadukkaasti.

 

Lisätietoa:

Tyks Syöpäkeskuksesta: www.vsshp.fi/fi/syopakeskus

Neurofibromatooseista: www.vsshp.fi/fi/hoito-ja-tutkimukset/Sivut/Neurofibromatoosi.aspx

www.vsshp.fi/en/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Pages/Turku-Neurofibromatosis-Centre.aspx

Genturis-verkostosta: www.genturis.eu

EU:n mediatiedote ERN-verkostoista: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-323_fi.htm

Esittelyvideo ja taustatietoa: http://ec.europa.eu/health/ern/policy_en

ERN-Esite (pdf, taitettuna A5-kokoinen)

Muokattu : 3.3.2017 13:43
Luotu : 3.3.2017 12:38