​Tyks jatkaa tuottavuuden parantamista

Sairaanhoitopiirin alkuvuodesta käynnistyneen tuottavuusohjelman ensimmäisen vaiheen raportti eli esiselvitys tuottavuuden lisäämispotentiaalista esitettiin sairaanhoitopiirin hallitukselle 21.5.2019.

Hankkeen konsulttina toiminut Ernst & Young on selvittänyt VSSHP:n toiminnan keskeisiltä alueilta poikkeamia, joihin voisi sisältyä tuottavuuspotentiaalia. Tyksin toimintaa on verrattu mm. norjalaisiin ja brittiläisiin päivystäviin yliopistosairaaloihin. Konsultin mukaan Tyks on kansainvälisessä mittakaavassa tehokas sairaala, josta kuitenkin löytyi myös joitain hyödyntämättömiä tuottavuuden parantamismahdollisuuksia. Esiselvityksen tulosten perusteella Tyks aikookin edelleen lyhentää hoitojaksojen kestoa, lisätä päiväkirurgiaa ja parantaa kuvantamislaitteiden ilta-aikaista käyttöä. Uutena kehittämiskohteena on vuodeosastojen kuormitushuippujen torjunta ja sitä kautta henkilöstömenojen pienentäminen.

Yhteensä laskennallista tuottavuuspotentiaalia arvioitiin olevan 10,6 miljoonaa euroa, mutta sen saavuttamiseksi tulisi käynnistää siinä määrin mittavat kehittämistoimet, että ainakaan vuoden 2020 osalta ei voida odottaa koko hyödyn realisoituvan.

– Tyksissä on viime vuosina tehty paljon oikean suuntaista työtä tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Helpoimmin korjattavat puutteet on jo korjattu, siksi tuottavuuden kehittäminen käy jatkossa vaikeammaksi. Muutosten toimeenpanoon tarvitaan myös lisää henkilöstöä, muistuttaa sairaalajohtaja Petri Virolainen.

Sairaanhoitopiirin tukipalveluista esiselvityksen kohteena oli hankintatoimi, jossa havaittiin kehittämistarpeita mm. työnjaon ja hankintojen hallinnan osalta. Esiselvitysvaiheen rajallisuuden vuoksi ei sairaanhoitopiiristä ole vielä voitu kartoittaa kaikkea kehityspotentiaalia, vaan sairaanhoitopiiri aikoo jatkaa analyysityötä vähintään sisäisesti muissakin toiminnoissa.

– Sairaanhoitopiiri on tiedustellut jäsenkunniltaan halukkuutta koko maakunnan kattavaan terveyspalvelujen tuottavuuskehittämiseen. Kuntien vastaukset ovat olleet tähän kannustavia, joten tulevissa kuntaneuvotteluissa toukokuun lopulla aiomme tarkentaa näkemystä siitä, miten se tulisi tehdä. Kuntien lausuntojen mukaan maakunnallisen tuottavuushankkeen tulee olla kuntien johtama hanke, toteaa sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä.

Hallitus merkitsi esiselvityksen tulokset tiedoksi.

 

Hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi.

Muokattu : 1.11.2019 8:42
Luotu : 21.5.2019 13:52