Tyks vatsaelinkirurgian ja potilasjärjestöjen yleisöluento 18.10.

Suolistosyövän kirurginen hoito

Vuosittain yli 3000 suomalaista sairastuu suolistosyöpään, joka on kolmanneksi yleisin syöpätyyppi Suomessa. Suolistosyöpäpotilaiden ennuste on Suomessa parantunut.  Nykyisin jo yli 60 prosenttia sairastuneista paranee. Varhainen toteaminen ja kokeneen kirurgin suorittama leikkaushoito ovat avainasemassa potilaiden selviämisessä.

Paikka: Tyks, T-sairaala, Hämeentie 11, Risto Lahesmaa -sali, 2. krs

Järjestäjät: Tyks Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka yhteistyössä Colores-Suomen suolistosyöpäyhdistys ry:n ja Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry:n kanssa.

Klo 17.00 – 18.00

Tilaisuuden avaus:

 • Toiminnanjohtaja Jenni Tamminen, Colores – Suomen Suolistosyöpäyhdistys
 • Toimitusjohtaja Ville Viitanen, Lounais-Suomen syöpäyhdistys

Suolistosyövän kirurginen hoito

 • Toimialuejohtaja, dosentti, kirurgian ja vatsaelinkirurgian erikoislääkäri Arto Rantala

18.00 – 18.30 Kysymyksiä ja keskustelua

Kaikille avoin yleisöluento on tarkoitettu erityisesti suolistosyöpiin sairastuneille ja heidän läheisilleen.

Tervetuloa!

---

Suolistosyöpä lyhyesti

Vuosittain yli 3000 suomalaista sairastuu suolistosyöpään.  Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan alueella uusia tapauksia todetaan vuosittain lähes 600. Potilaiden keski-ikä on noin 70 vuotta.

- Ennusteen kannalta tärkeitä tekijöitä ovat varhainen syövän toteaminen, todetun syövän leikkaushoito kokeneiden vatsaelinkirurgien tekemänä, oikeiden potilaiden valinta liitännäissolunsalpaajahoitoihin sekä peräsuolisyövässä leikkausta edeltävään sädehoitoon. Moniammatillisessa ryhmässä pohditaan jokaisen potilaan tarvitsemat lisähoidot. Osalla potilaista tauti todetaan vasta laajalle levinneenä etäpesäkkeisenä, jolloin hoitosuunnitelmaa tehtäessä pohditaan, ovatko etäpesäkkeet mahdollisesti poistettavissa kirurgisesti vai onko hoito palliatiivista eli oireenmukaista, selvittää dosentti Arto Rantala.

Suolistosyöpä saa alkunsa paksusuolen tai peräsuolen sisäpinnan limakalvosta. Yleisempiä oireita ovat muutokset suolentoiminnassa, anemisoituminen ja toisinaan ulosteen mukana voi olla verta.

 • Todetaan yleensä paksusuolen tähystyksessä, jonka yhteydessä epäilyttävästä muutoksesta otetaan koepala, jonka patologi tutkii.
 • Parantava hoito on leikkaus. Paksusuolen syövässä poistetaan suolenosa ja sen ympäristö. Peräsuolen syövän leikkaushoitoon liitetään usein ennen leikkausta annettava sädehoito. Peräsuolileikkaukseen liittyen tarvitaan usein myös suoliavanne joka on osassa tapauksista pysyvä.
 • Leikkaushoitoa voidaan täydentää solunsalpaajahoidolla.
 • Jos suolistosyöpä löytyy laajalle muihin elimiin levinneenä, on ensisijaisena hoitona lääkehoito. Pienellä osalla etäpesäkkeet kyetään kuitenkin poistamaan kirurgisesti joko ennen lääkehoitoa tai tehokkaan lääkehoidon jälkeen.
 • Hoitosuunnitelma on aina yksilöllinen.

Potilaan polku

Tyksin ja länsirannikon kahden muun sairaanhoitopiirin alueen suolistosyöpäpotilaiden hoitopolku on mallinnettu. Netissä esitettyyn hoitopolkuun on linkitetty ohjeita, nettisivuja ja muuta tietoa. Tutustu suolistosyöpäpotilaan hoitopolkuun.

 • Väestön käyttöön laadittu kaavio sairauden hoidosta ja kuntoutuksesta
 • Kaavion laatikoista löytyy tietoa tukemaan potilaan syövänhoitoon liittyviä päätöksiä ja omahoitoa
 • Kertoo kuka tekee, missä ja milloin tietyn syöpätyypin ehkäisyssä, diagnostiikassa, hoidossa ja kuntoutuksessa
 • "Tuki, hyvinvointi ja apuvälineet"-tietopaketissa on linkkejä mm. potilasjärjestöihin, tukemaan potilasta hoitojen aikana ja niiden jälkeen.

Potilasjärjestöt ja vertaiset tärkeä tuki

Mitä minulle tapahtuu? Miten syöpääni hoidetaan? Mitä voin itse tehdä? Näitä kysymyksiä potilas kysyy kun hänellä epäillään syöpää tai syöpä on jo todettu. Tieto vähentää potilaan ahdistusta ja parantaa elämänlaatua. Potilas selviää sairautensa kanssa sitä paremmin, mitä paremmin hän tietää miten hoidot etenevät ja keneen voi ottaa yhteyttä, kun tarvitsee apua.  Potilas tarvitsee sairastuessaan mahdollisimman paljon luotettavaa tietoa siitä mitä hänelle tulee tapahtumaan. Vertaistukea suolistosyövissä antavat mm. Suolistosyöpäyhdistys Colores ja paikallinen Lounais-Suomen Syöpäyhdistys.

Tiedotteen laati terveystoimittaja Tuula Vainikainen.

Muokattu : 11.10.2017 16:23
Luotu : 11.10.2017 16:16