Tyksin Kantasairaalaan lisää pysäköintipaikkoja asiakkaille

Asiakkaiden pysäköintiin Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) Kantasairaalan alueella tulee parannusta. U-sairaalan ja Hämeentien välissä vain henkilökunnan käytössä ollutta pysäköintialuetta laajennetaan ja muutetaan asiakaspysäköintialueeksi, joka on maksullinen päiväsaikaan ja maksuton iltaisin ja öisin. Näin Tyksissä asioiville tulee 40–50 autopaikkaa lisää.

Pysäköintipaikan löytämisen vaikeus on valitettavan tuttua useille Tyksin Kantasairaalassa asioiville. Tilanne vaikeutuu entisestään uuden sairaalan ja pysäköintitalon rakennustyömaiden edetessä.

– Sairaalan mäeltä poistuu kaikkiaan 168 pysäköintipaikkaa. Asiakkaiden pysäköinti halutaan kuitenkin turvata ja jopa lisätä asiakaspaikkoja. Tähän asti henkilökunnan käytössä ollut U-sairaalan ja Hämeenkadun välinen pysäköintialue laajennetaan ja muutetaan päiväpaikoiksi asiakkaille, Kantasairaalan isännöitsijä Tapani Kosonen kertoo.

– Alueelle valmistuu 40–50 maksullista pysäköintipaikkaa, jotka ovat maksullisia arkisin kello 8–18. Tällä pyritään helpottamaan U-sairaalassa, esimerkiksi Naistenklinikalla tai Lasten ja nuorten klinikalla, asioivia. Pysäköinti tuolla alueella muuttuu maksulliseksi 1.7.2017, Kosonen kertoo.

Sairaanhoitopiiri hakee Turun kaupungilta toimenpidelupaa pysäköintipaikkojen lisäämiselle U-sairaalan ja Hämeenkadun väliselle pysäköintialueelle. Lopullinen pysäköintipaikkojen määrä vahvistuu, kun lupa on saatu.

Sairaanhoitopiiri esittää myös Kiinamyllynkadun kadunvarsipaikkojen muuttamista maksullisiksi. Muutos nykyisistä vapaan pysäköinnin paikoista edellyttää Turun kaupungin liikennesuunnitteluviraston päätöstä. A-sairaalan edustan 11 paikasta tulee maksullisia asiakaspaikkoja ensi keväänä, johon asti se on työmaa-alueena.

P-talon 1. kerrokseen vain Savitehtaankadulta

Kantasairaalaan tulevien asiakkaiden on heinäkuun alusta syytä ottaa huomioon, että Helsinginkadun yläpuolella sijaitsevan pysäköintitalon P1 kerrokseen voidaan rakennustöiden aikana ajaa vain Savitehtaankadun kautta. Kerroksiin P2–P4 pääsee ajamaan U-sairaalan puolelta, mutta niissä kerroksissa on paikkoja vain henkilökunnan autoille.

Kartta kuvaa kesäkuun alun mukaista tilannetta (muuttuu heinäkuun alussa).

Pysäköintitilannetta tulee olennaisesti kohentamaan uuden pysäköintitalon valmistuminen T-sairaalan alueelle alkuvuodesta 2019.

Muutoksia pysäköintimaksuihin

Kantasairaalan pysäköinnin hinnoittelulla pyritään ohjaamaan paikkojen säilymistä asiakkaiden käytössä.

Asiakaspysäköinnin hinnoittelu yksi tai kaksi euroa tunnissa säilytetään ennallaan. Lisäksi uutena 1.9. otetaan käyttöön 24 tunnin pysäköinti, jonka hinnaksi tulee 10 euroa. Nykyisestä 6 euron hintaisesta 12 tunnin pysäköintimahdollisuudesta luovutaan. Sitä on käyttänyt myös henkilöstö, joka ei ole saanut autoaan henkilökunnan paikoille.

Henkilöstön pysäköintiä ohjataan muualle myös korottamalla henkilökunnan Kantasairaalan alueen kuukausimaksu 15 eurosta 22 euroon. Hinnankorotuksista mahdollisesti saatavat lisätulot eivät mene pysäköintiä operoivalle Q-Parkille, vaan ne tulevat sairaanhoitopiirin käyttöön.

Henkilökunnalle kampanja

Sairaanhoitopiirin henkilökunnan on usein mahdoton löytää pysäköintipaikkaa heille varatuilta alueilta. Parkkipaikat täyttyvät ennen aamukahdeksaa.

– Pysäköintitilanteen helpottamiseksi tehtiin kohdennettu kampanja tarjoamalla osittain tuettu työsuhdematkalippu pysäköintioikeudesta luopuville työntekijöille. Kokeilujakso kestää kesäkuun alusta vuoden loppuun, henkilöstöjohtaja Katariina Similä kertoo.

Tuetusta Fölin kuukausilipusta jää työntekijälle 15 euron omavastuu. Henkilökunnalle myös tarjotaan siirtymistä edulliseen, noin kilometrin päässä sijaitsevalle Teollisuuskadun pysäköintialueelle.

Sairaanhoitopiiri pyrkii lisäksi vuokraamaan A-sairaalan viereisen entisen helikopterikentän kaupungilta henkilökunnan väliaikaisiksi parkkipaikoiksi.

Föli-taulut sairaalan aulassa

Aikataulutaulu.gifSairaalan ohi ajavien bussien aikataulut näkyvät Kantasairaalan asiakkaille U- ja T-sairaalojen aulatiloihin hiljattain asennetuissa Föli-tauluissa.

Sairaanhoitopiiri on mukana liikenneviraston tukemassa hankkeessa, jonka tarkoituksena on edistää kestävää liikkumista Tyksin kantasairaalan alueella ja sen läheisyydessä. Sairaanhoitopiirin henkilöstön työmatkaliikkumista selvitetään toukokuussa Valonian toteuttamalla kyselyllä.

 

 

Mera kundparkeringsplatser för besökare vid ÅUCS Stamsjukhus

Bilparkeringen för besökare vid Stamsjukhuset till Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) ska underlättas. Parkeringsområdet mellan U-sjukhuset och Tavastvägen som varit avsett enbart för personalparkering utvidgas och ändras till kundparkeringsområde.  Detta område är avgiftsbelagt dagtid och gratis på kvällarna och nätterna. Det nya arrangemanget ökar antalet parkeringsplatser för besökare med 40–50 stycken.

Parkeringssvårigheterna är dessvärre alltför bekanta för dem som besöker ÅUCS Stamsjukhus. Nu då byggarbetet kring det nya sjukhuset och det nya parkeringshuset framskrider, blir läget bara svårare.

– Från sjukhusbacken försvinner totalt 168 parkeringsplatser. Vi vill dock säkerställa och gärna öka parkeringsmöjligheterna för våra besökare. Disponent Tapani Kosonen vid Stamsjukhuset berättar att parkeringsområdet mellan U-sjukhuset och Tavastvägen som varit avsett enbart för personalparkering utvidgas och ändras till dagparkeringsområde för besökare.

– Området förses med 40–50 parkeringsplatser som är avgiftsbelagda vardagar klockan 8–18.  Detta bör underlätta parkeringen för besökare till U-sjukhuset, t.ex. Kvinnokliniken och Kliniken för barn och unga.  Parkeringen blir avgiftsbelagd fr.o.m. 1.7.2017, berättar Kosonen.

Sjukvårdsdistriktet ansöker om åtgärdstillstånd för parkeringsområdet mellan Tavastgatan och U-sjukhuset. Det slutliga antalet parkeringsplatser blir klart när tillståndet beviljats.

Sjukvårdsdistriktet förslår också att parkeringsplatserna längs Kinakvarnsgatan blir avgiftsbelagda. En ändring från nuvarande fri parkering till avgiftsbelagd parkering förutsätter dock beslut av trafikplaneringsverket i Åbo stad. Framför A-sjukhuset finns 11 parkeringsplatser som f.n. behövs för pågående byggnadsarbete.  Dessa platser ska bli avgiftsbelagda då de åter tas i allmänt bruk nästa vår.

Infart till första våningen i P-huset endast via Keramikfabriksgatan

Besökare till Stamsjukhuset bör observera att fr.o.m. början av juni 2017 och under den tid som byggnadsarbeten pågår sker infarten till P-huset ovanför Helsingforsgatan endast via Keramikfabriksgatan.  Infart med bil till våning P2 – P4 kan ske från U-sjukhusets sida, men detta gäller enbart personal som använder egen bil.

Kartan visar läget i början av juni (kommer att ändras fr.o.m. början av juli).

Hela parkeringsproblematiken kommer att lindras väsentligt i och med att det nya P-huset inom sjukhusområdet blir färdigt i början av år 2019.

Nya parkeringsavgifter

Genom lämplig prissättning strävar sjukhuset att garantera tillgången på parkeringsplatser för besökare.

Kundparkeringsavgiften kommer att förbli oförändrad vid 1 eller 2 euro per timme. Dessutom införs 1.9. en avgift på 10 euro för ettdygnsparkering (24 timmar). Parkering i 12 timmar för 6 euro frångås. Detta alternativ har nämligen utnyttjats av personal som inte fått plats inom personalparkeringsområdet.

Sjukhuset strävar till att flytta personalparkeringen längre bort från sjukhuset också genom att höja månadsavgiften för parkeringsplats i anslutning till Stamsjukhuset från 12 euro till 22 euro. Den eventuella intäktsökning som prishöjningarna kan ge tillfaller inte parkeringsoperatören Q-Park utan sjukvårdsdistriktet.

Personalkampanj

Det är ofta omöjligt för sjukvårdsdistriktets personal att parkera sina fordon på parkeringsområdet som är avsett för personalen. Parkeringsplatserna är fullsatta redan före klockan 8 på morgonen.

– För att lindra bristen på parkeringsutrymmen genomförs en personalkampanj, där arbetsgivaren beviljar partiellt stöd för personalbiljett med kollektiva trafikmedel för dem som avstår från sin rätt till parkeringsplats. Personaldirektör Katariina Similä berättar att kampanjen pågår från början av juni t.o.m. slutet av detta år.

Föli-månadsbiljetten (gäller inom Åbo regiontrafik) kostar 15 euro för de arbetstagare som får kampanjstödet. Personalen erbjuds också förmånlig parkering på Industrigatans parkeringsområde som ligger c. en kilometer från sjukhuset.

Sjukvårdsdistriktet planerar också att hyra den tidigare helikopterlandningsplatsen utanför A-sjukhuset av staden. Avsikten är att området skulle tjäna som tillfällig parkeringsplats för personalen.

Föli-infotavlor i entréhallarna

Entréhallarna i U-sjukhuset och T-sjukhuset har nyligen utrustats med digitala infotavlor med busstidtabellerna för bussarna som kör förbi Stamsjukhuset.

Sjukvårdsdistriktet medverkar i en kampanj som stöds av trafikverket och som syftar till att befrämja hållbar trafik inom och kring Stamsjukhusets område. Personalens arbetsresevanor har utret ts av expertorganisationen Valonia med en enkät i maj 2017.

Teksti ja kuva: Suvi Vainio

Käännös: Robert Paul

 

Muokattu : 1.6.2017 9:06
Luotu : 1.6.2017 8:54