Tyksin potilaille vaihtoehto sängylle

Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) keuhkotautien osastolla on otettu käyttöön potilaille tarkoitettu luovan toiminnan tila. Uusi toimintamalli on kehitetty sairaalan ja taiteilijoiden yhteistyönä. Tavoitteena on innostaa potilasta oman terveytensä edistämiseen.  

– Lähtökohdaksi nousi potilaskokemus, joka voitaisiin muuttaa passiivisesta aktiiviseksi, omaa tervehtymistä innoittavaksi kokemukseksi. Haemme luovasti uudenlaista toimintamallia, joka auttaisi potilasta sairauden sietämisessä sekä edistäisi paranemista ja omien elämäntapojen hallintaa, Tyksin Medisiinisen toimialueen johtaja, dosentti Ilkka Kantola sanoo.

Kokemuksellinen tila tehtiin Kantasairaalan T-sairaalassa sijaitsevan keuhko-osaston päivähuoneeseen. Huoneessa on mahdollisuus toteuttaa omaa luovaa tekemistä musiikin ja taiteen ohjelmasovellusten avulla, omalla aikataululla. Analyyttinen kuntopyörä toimii myös hoitovälineenä, sen näytöltä voi valita haluamansa maiseman.

IMG_7767.jpg

Kuvassa: Svenska Ylen Nilla Hansson haastattelee Ilkka Kantolaa ja Paul Brückia.

 

– Luonnon parantava voima on kiistaton. Vaikuttava kuva- ja äänimaailma luonnosta tuovat todellisen kokemuksen sairaalan ulkopuolelta. Parempi potilaskokemus syntyy elämyksistä. Ne antavat kipinän johonkin uuteen, joka jää elämään vielä sairaalasta lähdön jälkeen, kuvataiteilija Kristiina Turtonen kuvaa.

Turtonen ja elokuvataiteilija Paul Brück ovat vastanneet projektin luovasta suunnittelusta sekä toteutuksesta.

IMG_7779.jpg

Kuvassa: Kristiina Turtonen ja Tiina Kaisla.

– Tila antaa myös mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen toisten potilaiden ja henkilökunnan kanssa. Kansainvälisyys on huomioitu käännössovelluksella, joten vierasta kieltä puhuvaa vierustoveriakin voi tervehtiä ja kysellä kuulumisia vaikkapa kahvia juoden, osastonhoitaja Tiina Kaisla kertoo.

Osastolla jatkuu luovan toiminnan tilan kehittäminen ja sen vaikuttavuutta aletaan tutkia. Henkilökunta on ensiarvoisen tärkeässä asemassa ohjaamassa ja opastamassa potilaita käyttämään tilaa. Tietojen ja kokemuksien avulla voidaan sairaalan päivähuoneita hyödyntää potilaiden aktiiviseen, osallistavaan käyttöön.

IMG_7781.jpg

Kuvassa: Taiteilija Ami Lindholmin tytär Saara kokeilee kuntopyörää elämyshuoneessa lehdistötilaisuuden aikana.

 

Tutkimuksen johtajana toimii sosiaali- ja terveysalan koulutusjohtaja, terveystieteen tohtori Anne Isotalo.

Hankeryhmä:

Ilkka Kantola, Tyksin Medisiinisen toimialueen johtaja, dosentti

Tiina Kaisla, osastonhoitaja, Tyksin keuhko-osasto

Anne Laapotti–Salo, ylihoitaja, Medisiininen toimialue

Anne Isotalo, sosiaali- ja terveysalan koulutusjohtaja, Turku amk

Kristiina Turtonen, kuvataiteilija, KM

Paul Brück, graafinen suunnittelija, elokuvataiteilija

"Tsemppaaja"-hahmo: animaatiotaiteilija Ami Lindholm

Muokattu : 4.12.2017 12:58
Luotu : 4.12.2017 11:09