​Tyks valittu mukaan kolmeen EU:n osaamisverkkoon

Turun yliopistollinen sairaala on hyväksytty kolmen Euroopan unionin osaamisverkoston jäseneksi.  Tyks valittiin jäseneksi aikuisten harvinaisten syöpien ja kasvaimien, perinnöllisten kasvaimien sekä lasten syöpien osaamisverkostoon. Verkostot toimivat lääketieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen, tiedon levittämisen sekä arvioinnin keskuksina erityisesti harvinaisissa sairauksissa.

Eurooppalaisten huippuyksiköiden verkostoon pääseminen kuvastaa hyvin Suomen korkeaa tasoa syövän hoidossa erityisesti yliopistosairaaloissa. Syöpäsairauksien moninaisuudesta johtuen lähes kaikki syöpätaudit voidaan luokitella harvinaisiksi ja yksilöllistä hoitoa vaativiksi sairauksiksi.

- Harvinaissairauksia ovat kaikki sairaudet, joiden esiintyvyys on vähemmän kuin 5/10000 asukasta. Tämä tekee harvinaissairaista suuren potilasryhmän erityisesti yliopistosairaaloissa, dosentti lastentautien erikoislääkäri, Tyksin harvinaissairauksien koordinaattori Heikki Lukkarinen toteaa.

EU käynnisti keväällä haun harvinaissairauksien osaamisverkostojen (ERN, European Reference Network) perustamiseksi. Tyks jätti kolme hakemusta, jotka kaikki hyväksyttiin. Hakemuksen johdosta Tyksiin tehtiin auditointi, josta Tyks sai täydet pisteet.

Tyksissä on pitkään tehty korkeatasoista syöpätutkimusta, mikä edesauttoi valintaa. Myös esimerkiksi sairaalan suhtautuminen potilasjärjestöihin vaikutti arvioon.

Syöpäkeskus sateenvarjona

Tyksissä syöpäsairauksien hoitoa koordinoi sateenvarjomaisesti Syöpäkeskus. Syöpää hoidetaan syöpäklinikan lisäksi useilla toimialueilla.

- Kehittäessämme nyt syövänhoitoa Syöpäkeskus-konseptilla liikumme paitsi hyvin monilla Tyksin toimialueilla, myös erityisvastuualueella Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiireissä. Kun tähän lisätään vielä syöpätutkimus, saadaan mukaan myös Turun yliopisto ja Åbo Akademi, Tyks Syöpäkeskuksen johtaja Panu Jaakkola kertoo.

Turussa tehdään kansainvälisesti laadukasta syöpätutkimusta sekä biolääketieteen että kliinisen lääketieteen parissa. Tutkijoiden yhteistyö paranee, kun rakenteilla oleva Medisiina D –rakennus ja sen tutkimuslaboratorio valmistuvat vuonna 2018.

Toiminta alkaa ensi vuonna

Ensi vuonna aloittaa kaikkiaan 23 eurooppalaista osaamisverkostoa, jotka keskittyvät harvinaisten sairauksien hoitoon. Tyksin lisäksi muita suomalaisia yliopistosairaaloita on mukana kahdeksassa verkostossa. Sosiaali- ja terveysministeriö julkistaa sairaalat tammikuussa.

Tyksille ERN-verkostoon mukaan pääsy merkitsee entisistä tiiviimpää tiiviinpää tiedonvaihtoa toisten huippuosaajien kanssa. Lukkarisen mukaan esimerkiksi uusien lääkkeiden kehitys on syövän hoidossa nopeaa.  Osaamiskeskuksissa uudet lääkkeet saadaan potilaille heti käyttöön. Yksilöllisessä syövän hoidossa on hyödyksi, että vertailutietoa päästää helposti etsimään koko EU:n alueelta.

Tuoko verkostoon kuuluminen Tyksille myös rahaa, selviää tammikuussa. Asiasta päättää EU:n komission alainen johtoryhmä, jossa ovat edustettuna kaikki jäsenmaat. Lukkarinen arvioi, että rahoitusta myönnetään sekä tutkimukseen että verkostojen rakentamiseen.

Tyksin saama osaajayksikön status voi myös tuoda ulkomaisia potilaita Turkuun. Esimerkiksi lasten syöpien hoidossa Suomi on Euroopan kärkimaita.

 

 

Muokattu : 20.12.2016 10:42
Luotu : 19.12.2016 9:58