​Uusi psykiatrinen sairaala sai toiveita

Uusi psykiatrinen sairaala Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on suunnitteluvaiheessa. Siihen kohdistuvia toiveita toi MadPride–kulkue Tyksin mäelle, sairaalalle varatulle tontille.

Mad-Pride -kulkue

MadPride-kulkue saapui Mikron tontille mukanaan viestejä uuden sairaalan suunnittelijoille.

MadPride-kulkueen ottivat vastaan toimialuejohtaja, ylilääkäri Jesper Ekelund ja projektipäällikkö Pekka Makkonen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä. He kiittivät heille tuoduista toiveista, joita yleisö oli saanut jättää kirjaston aloitelaatikkoon. Käyttäjien tarpeet halutaan ottaa entistä paremmin huomioon.

– Tyks Psykiatria on sitoutunut edistämään käyttäjälähtöistä psykiatrista hoitoa, yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa. Tässä meitä auttavat kokemusasiantuntijamme, asiakasraatitoiminta ja järjestöyhteistyö. Tämän kaiken tavoitteena on tuottaa yhä enemmän käyttäjälähtöisiä palveluja ja sitä kautta parantaa laatua. Tärkeää on myös saada psykiatrisen hoidon leimaa vähenemään, Ekelund sanoi.

Hän kiitti Turun Mielenterveysyhdistystä ja muita Turku MadPriden järjestäjiä.

– Tällaisen tapahtuman merkitys on iso. Psyykkiseen sairauteen liitetään asenteita ja leimoja, jotka ovat vahingoittavia ja rajoittavia. Ennakkoluulojen vähentäminen alentaa kynnystä hakeutua hoitoon.

Uusi sairaala 2023

Pekka Makkonen

Projektipäällikkö Pekka Makkonen kiitti ideoista ja toiveista uuden sairaalan suunnitteluun.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri suunnittelee uutta psykiatrista sairaalaa kyseiselle, niin sanotulle Mikron tontille. Makkonen kertoi suunnitelmista, joita laaditaan parhaillaan ja joiden tavoitteena on uusi sairaala neljän vuoden päästä.

– Tavoitteena on, että tällä paikalla olisi tuolloin yksi Euroopan hienoimmista sairaaloista, hän sanoi ja sai yleisöltä taputukset.

– Ensimmäisessä vaiheessa tehdään sairaalan toiminnallinen suunnitelma. Samanaikaisesti tehdään tarveselvitys. Rakentamisessa kuluu noin kaksi ja puoli vuotta, joten voidaan olettaa, että sairaala olisi lopullisesti valmis noin 2023, hän kertoi.

Suunnittelua tehdään laajassa yhteistyössä. Uuden sairaalan käyttäjiksi katsotaan asiakkaat, heidän läheisensä sekä henkilökunta. Myös sairaanhoidolliset palvelut ja kiinteistön ylläpito kuuluvat siihen.

– Olemme laatineet tavoitteet yhteisissä työpajoissa kevään aikana, joissa oli osallistujina henkilökunta, kokemusasiantuntijat, asiakasraadin jäsenet, järjestöjen edustajat, opiskelijat ja asiantuntijat. Syksyllä jatkamme yhteisiä työpajoja uusilla teemoilla.

Myös MadPride-tapahtumassa kerätyt toiveet ja palautteet otetaan huomioon.

– Kiitän myös toiveista ja ideoista uuden psykiatrisen sairaalan suhteen ja lupaan, että ne otetaan huomioon sairaalan suunnittelussa, hän sanoi.

"Se voi vaikka parantaa ihmisiä"

Veli-Matti Saajala, Eeva Siivonen, Pekka Makkonen ja Jesper Eklund.

Veli-Matti Saajala ja Eeva Siivonen Turun mielenterveysyhdistys IPU:sta kertoivat käyttäjien näkymyksiä. Kuuntelijoina Pekka Makkonen Ja Jesper Ekelund sairaanhoitopiiristä.

Toiveita uuden psykiatrisen sairaalan rakentamiseen pyydettiin tuomaan aloitelaatikkoon Turun pääkirjastoon viikkoa ennen MadPride-tapahtumaa. Toiveet luki Veli-Matti Saajala kuulijoille.

Esimerkkejä toiveista:

"Toivon, että ihminen nähdään ihmisenä: persoonana, herkkänä, häntä kunnioitetaan, kuunnellaan, annetaan toivoa, häntä pidetään tärkeänä, auttamisen arvoisena, olipa hän miten rikkinäinen hyvänsä. Ihminen ei ole diagnoosi eikä nippu papereita."

"Ei mitään homeisia rumia huonekaluja eikä steriilejä seiniä! Värejä ja mm. potilaiden tekemään taidetta voisi olla esillä."

"Vertaistukea."

"Yhteistyötä Turussa olevien yhdistysten kanssa."

"Avoimia keskustelutilaisuuksia kerran kuussa tai avoin kaikille sairastaville."

 

Teksti ja kuvat: Suvi Vainio

Muokattu : 11.10.2019 14:04
Luotu : 16.8.2018 12:15