Vakka-Suomen sairaala erikoistuu polikliiniseen kirurgiaan 

Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) Vakka-Suomen sairaala alkaa tarjota polikliinisen kirurgian palveluita osana ajanvarauspoliklinikoiden toimintaa. Sairaalan uusi rooli perustuu nykyaikaisten leikkausmenetelmien käyttöön sekä yliopistollisen sairaanhoitopiirin korkeaan osaamiseen. Tyksin kokeneet erikoislääkärit tekevät toimenpiteet lähisairaalassa, jossa ovat osaavat hoitajat ja asianmukaiset tilat.

 

Kuva: Mediatilaisuudessa 22.3. Tyks Vakka-Suomen sairaalan johtava ylihoitaja Esko Tähtinen (vas.), vs. osastonhoitaja Anna-Maria Suikkanen, Tyks Korvaklinikan ylilääkäri Tuomo Mehtälä sekä sairaanhoitaja Mette Huuskonen kertoivat polikliinisen kirurgian käytännöistä lähisairaalassa. Kuva: Esa Halsinaho.

Polikliininen kirurgia tarkoittaa paikallispuudutuksessa tehtävää toimenpidettä. Toimenpiteen ajaksi potilas saa halutessaan lisäksi rauhoittavan- ja kipulääkityksen. Kun nukutusta ei tarvita, potilaan toipuminen leikkauksesta nopeutuu. Kotiutuminen tapahtuu yleensä nopeasti toimenpiteen jälkeen. Potilaalle menetelmä tarkoittaa muutenkin helpompaa prosessia. Hänen ei tarvitse saapua ravinnotta toimenpiteeseen, eikä vaihtaa potilasvaatteita.

Usean erikoisalan palvelua

Vakka-Suomen sairaala tarjoaa polikliinista kirurgiaa korva-nenä- ja kurkkutautien sekä gynekologian, plastiikka- ja yleiskirurgian, urologian ja ortopedian toimialueilla. Lähisairaalan uuden roolin toivotaan nopeuttavan hoitoon pääsyä muillekin kuin Vakka-Suomessa asuville.

– Tavoitteena on myös helpottaa Kantasairaalaan ruuhkaisuutta. Lähisairaalan erikoistuminen voi myös tarkoittaa, että esimerkiksi turkulainen potilas saa mahdollisuuden tulla toimenpiteeseen Uuteenkaupunkiin. Tällä työnjaolla Kantasairaalassa voidaan keskittyä vaativinta hoitoa tarvitseviin potilaisiin, sairaalajohtaja Petri Virolainen sanoo.

Polikliininen kirurgia on kustannustehokasta, sillä henkilökuntaa tarvitaan vähemmän. Ilman nukutusta tai laajaa puudutusta toimenpide on myös nopeampi, joten saliaika tehostuu. Tämä tarkoittaa, että voidaan tehdä esimerkiksi kolme rannekanavan vapautusta samassa ajassa kuin kaksi laajan puudutuksen vaativaa leikkausta veisi aikaa.

Vakka-Suomen sairaalan uusi toimintamalli palvelee asiakasta.

– Toimenpidehuoneessa asiakas on aina keskiössä, ja hänen mielipiteensä huomioidaan yksilöllisesti esimerkiksi lääkityksen suhteen. Muualla Suomessa polikliinisen kirurgian potilaskokemukset ovat olleet erittäin lupaavia. Tämä toimintamalli tulee olemaan vahvasti tulevaisuuden suuntaus, vs. osastonhoitaja Anna-Maria Suikkanen sanoo.

Polikliininen kirurgia vastaa prosessien asiakaslähtöisyyden ja yksinkertaistamisen haasteeseen – potilas saa saman hyödyn pienemmin resurssein.

Uusi rooli päiväkirurgian tilalle

Vakka-Suomen sairaalan henkilöstö alkoi aktiivisesti hakea uutta toimintamuotoa heti viime syksynä, jolloin vahvistui tieto, että päiväkirurgia tulee loppumaan Uudessakaupungissa. Taustalla on vuoden alusta voimaan tullut terveydenhuoltolain muutos, jonka mukaan leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa vaativa kirurgia tulee keskittää sairaaloihin, joissa on ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys. Päiväkirurgia päättyy Vakka-Suomen sairaalassa maaliskuun lopussa.

Muutos vaikuttaa Vakka-Suomen sairaalan henkilökuntaan. Kaikkiaan 12 henkilökunnan tointa siirtyy Tyksin Kantasairaalaan. Uuteenkaupunkiin jää 62 kokoaikaista hoitohenkilökunnan tointa ja yksi osa-aikainen toimi.

 Tyks Vakka-Suomen sairaala jatkaa toimintaansa polikliiniseen kirurgiaan sekä kuntoutukseen keskittyvänä lähisairaalana. Kuva: VSSHP

Muokattu : 25.4.2017 15:48
Luotu : 22.3.2017 11:45